Taahhüt Haber’de 6 Ekim 2022 Perşembe günü YM’si EDÜ 2 adet önemli ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 6 Ekim 2022 Perşembe tarih ve 2974 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 700 milyon lira civarında 41 adet ihale ilanı yer aldı. 5 Ekim 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 06 Ekim 2022 Perşembe günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 41 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 2 adet ihale duyurusu yer buldu. Aynı gün YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) hiçbir ihale ilanı da yayınlanmadı. Tahmini YM’leri toplamı 600 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 2 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

6 EKİM 2022 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN, YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE VE FAKAT ÜST SINIRI BELİRSİZ, TAHMİNİ YM’LERİ TOPLAMI 600 MİLYON LİRA CİVARINDA 2 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE

– ALANYA BELEDİYESİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/1025481 – Alanya Belediyesi Yeni Hizmet Binası İkmal İnşaatı için 7 Kasım 2022 Pazartesi günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. İlana çıkan iş kapsamında, 24000 Metrekare Alana İkmal İnşaatı Yapılması işi yapılacak. 300 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 3 Bölge İZMİR  sınırları içinde yer alan, Antalya İli Alanya İlçesinde inşa edilecek.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 6 Ekim 2022 Perşembe tarihli ve 2974 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 26 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/alanya-belediyesi-ihale-duyurusu-yapti-1025481-alanya/

– TOKİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/1025465 – Sinop Ordu Mahallesi 317 Konut 3 Dükkan ikmali için 3 Kasım 2022 Perşembe günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 60’ından az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. İlana çıkan iş kapsamında, Tünel Kalıp Sistemiyle 317 Adet Konut ve 4 Adet Dükkan İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi işi yapılacak. 500 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre (TH) Taahhüt Haber 4 Bölge ANKARA sınırları içinde yer alan, Sinop’ta inşa edilecek.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 6 Ekim 2022 Perşembe tarihli ve 2974 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 24 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ihale-duyurusu-yapti-1025465-sinop/

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 6 Ekim 2022 tarih ve 2974 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 17

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 06.10.2022 - 2975 - 15
TH / 06.10.2022 – 2975 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 6 Ekim 2022 Perşembe tarih ve 2974 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 700 milyon lira civarında 41 adet ihale ilanı yer aldı. 5 Ekim 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 06 Ekim 2022 Perşembe günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 41 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 2 adet ihale duyurusu yer buldu. Aynı gün YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) hiçbir ihale ilanı da yayınlanmadı. Tahmini YM’leri toplamı 600 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 2 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.