Taahhüt Haber’de 6 Mart 2023 Pazartesi günü yaklaşık maliyetleri toplamı bu yılın fiyatlarıyla 480 milyon lirayı geçen 2 adet EDYÜ ve 1 adet ED/10-EDYA (Eşik Değerin (ED) 10’da birinin üstünde ancak ED’nin yarısı altında) olmak üzere 3 önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı

Taahhüt Haber’in haftanın ilk iş günü yayınlanan 6 Mart 2023 Pazartesi tarih ve 3081  sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı bu yılın fiyatlarıyla 705 milyon 369 bin 573 TL tutarında 11 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 3 Mart 2023 Cuma günü yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 6 Mart 2023 Pazartesi tarih ve 3081  sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 11  ihaleye verilen teklifler içinde YM’leri toplamı (Yaklaşık Maliyet) bu yılın fiyatlarıyla 380 milyon lirayı geçen 2 adet EDYÜ ve 1 adet YM’si ED/10-EDYA (Eşik Değerin (ED) 10’da birinin üstünde ancak ED’nin yarısı altında) 1 adet olmak üzere toplam 3 adet önemli teklifler (ihale sonucu) yer buldu. YM’leri toplamı bu yılın fiyatlarıyla 480 milyon lirayı geçen bu 3 adet önemli ihaleye verilen teklifler listelerinin (ihale sonucunun) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

6 MART 2023 PAZARTESİ GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ EDYÜ YAKLAŞIK MALİYETİ 380 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

3 MART 2023 CUMA GÜNÜ İHALE EDİLEN BOTAŞ ‘NIN 2023/120257 İHALE KAYIT NUMARALI (İKN) NAHÇIVAN DOĞAL GAZ BORU HATTI Projesi Yapım İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti bu yılın fiyatlarıyla 236.064.431 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda MEGARON İNŞAAT sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 1 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. MEGARON İNŞAAT firmasının teklifi 217.830.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 6 Mart 2023 Pazartesi tarih ve 3081  sayılı  Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/botas-nin-120257-megaron-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 6.3.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

3 Mart 2023 Cuma günü ihale edilen BOTAŞ ‘nın 2023/116805 ihale kayıt numaralı (İKN) Mut İlçesi DGBH Projesi Kalan İşlerin Tamamlatılması Yapım İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 150.288.588 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda SETYOL SANAYİ TESİSLERİ en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi muhtemel gözüküyor. SETYOL SANAYİ TESİSLERİ firmasının teklifi 144.400.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 6 Mart 2023 Pazartesi tarih ve 3081  sayılı  Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/botas-nin-116805-setyol-sanayi/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 6.3.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

6 MART 2023 PAZARTESİ GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ ED’NİN ONDA BİRİNİN ÜSTÜNDE ANCAK EŞİK DEĞERİN YARISININ ALTINDA (ED/10-EDYA),  YAKLAŞIK MALİYETİ 95 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) KISA BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– İstanbul Ümraniye Bld Fen İşl Md / 2023/130701 — Atakent Mahallesi 32 Derslikli Ortaokul Binası İkmal İnşaatı Yapım  / 3 Mart 2023 Cuma günü yapılan ve 5 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 95.190.527 TL olarak açıklanan ihalede DMN MİMARLIK en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. DMN MİMARLIK ‘in teklifi 99.200.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhale Sonuçlarının  (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 6 Mart 2023 Pazartesi tarih ve 3081 sayılı  Taahhüt Haber Sayfa:  48-53

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

ED/10-EDYA= Eşik Değerin 10’da Birinin Üstünde Ancak Eşik Değerin Yarısı Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 07.03.2023 - 3082 - 17
TH / 07.03.2023 – 3082 – 17

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ilk iş günü yayınlanan 6 Mart 2023 Pazartesi tarih ve 3081  sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı bu yılın fiyatlarıyla 705 milyon 369 bin 573 TL tutarında 11 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 3 Mart 2023 Cuma günü yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 6 Mart 2023 Pazartesi tarih ve 3081  sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 11  ihaleye verilen teklifler içinde YM’leri toplamı (Yaklaşık Maliyet) bu yılın fiyatlarıyla 380 milyon lirayı geçen 2 adet EDYÜ ve 1 adet YM’si ED/10-EDYA (Eşik Değerin (ED) 10’da birinin üstünde ancak ED’nin yarısı altında) 1 adet olmak üzere toplam 3 adet önemli teklifler (ihale sonucu) yer buldu. YM’leri toplamı bu yılın fiyatlarıyla 480 milyon lirayı geçen bu 3 adet önemli ihaleye verilen teklifler listelerinin (ihale sonucunun) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.