Taahhüt Haber’de 7 Mart 2023 Salı günü tahmini YM’leri toplamı 680 milyon lira civarında olan YM’si EDÜ 1 ve ED/10-EDYA (Eşik Değerin (ED) 10’da birinin üstünde ancak ED’nin yarısı altında) 5 olmak üzere 6 adet önemli ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü yayınlanan 7 Mart 2023 Salı tarih ve 3083 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 400 milyon lira civarında 52 adet ihale ilanı yer aldı. 6 Mart 2023 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 7 Mart 2023 Salı günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 52 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 1 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de ED/10-EDYA (Eşik Değerin (ED) 10’da birinin üstünde ancak ED’nin yarısı altında) 5 olmak üzere 6 adet ihale duyurusu Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamının 680 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 6 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

7 MART 2023 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN, YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE VE FAKAT ÜST SINIRI BELİRSİZ (EDÜ); TAHMİNİ YM’Sİ  350 MİLYON LİRA CİVARINDA 1 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– KOSKİ İLANA ÇIKTI, İdare, İKN. 2023/177666 – Konya Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artırımı inşaatı için 4 Nisan 2023 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere AXI grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 7 Mart 2023 Salı tarihli ve 3082 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 25 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/koski-ihale-duyurusu-yapti-177666-konya/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 7 Mart 2023 Salı Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

7 MART 2023 SALI GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN ONDA BİRİNİN ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN YARISININ ALTINDA (ED/10-EDYA ) YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 330 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 6 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Eskişehir İl Sağlık Md / 2023/205146 — Eskişehir 30 Yataklı AMATEM Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 28.03.2023 tarihinde yapılacak.

– Gaziantep Valiliği Yat İzl Koor Bşk / 2023/101495 — Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Güneykent (Ertuğrulgazi) Mah 6198 Ada 1 Parsel 32 Derslik Ertuğrul Gazi İlk-1 ve 32 Derslikli Gazi Ort-1 İkmal Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 27.03.2023 tarihinde yapılacak.

– TCDD Gn Md YHT Bölge Md Ankara / 2023/199816 — YHT Ankara-Eskişehir Hattı km:408’de Kaya Tutucu Sedde Yapılması inşaatı — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AVI grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 27.03.2023 tarihinde yapılacak.

– TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim AŞ Ankara / 2023/206488 — H.805 Referanslı 154 kV (~5,3+5,3 km) Tek Devre 1272 MCM (Çankırı – Kurşunlu) Brş N – Korgun OSB EİH Tesisi İşi Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi yapım işi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere DIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 28.03.2023 tarihinde yapılacak.

– Karayolları 4 Bölge Md Ankara / 2023/202707 — Karayolları 4 Bölge Müdürlüğü Sınırlarındaki Yollarda Performansa Dayalı Termoplastik ve Çift Konpenatlı Boya İle Yatay İşaretleme Yapılması İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere YİBİGT_2.7 grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 29.03.2023 tarihinde yapılacak.

– İstanbul Esenyurt Bld Park Bahçe Md / 2023/214433 — Park ve Yeşil Alanların Onarım-Tadilat ve Revizyonu Yapımı İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 100’ünden az olmamak üzere AXVIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 28.03.2023 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 7 Mart 2023 Salı tarih ve 3082 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 19

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

ED/10-EDYA= Eşik Değerin 10’da Birinin Üstünde Ancak Eşik Değerin Yarısı Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH = Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN = Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

TH / 09.03.2023 - 3084 - 11
TH / 09.03.2023 – 3084 – 11

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü yayınlanan 7 Mart 2023 Salı tarih ve 3083 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 400 milyon lira civarında 52 adet ihale ilanı yer aldı. 6 Mart 2023 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 7 Mart 2023 Salı günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 52 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 1 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de ED/10-EDYA (Eşik Değerin (ED) 10’da birinin üstünde ancak ED’nin yarısı altında) 5 olmak üzere 6 adet ihale duyurusu Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamının 680 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 6 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.