Taahhüt Haber’de 7 Mart 2023 Salı günü yaklaşık maliyetleri toplamı nominal fiyatlarla 2 milyar 630 milyon lirayı geçen 1 adet EDÜ ve 1 adet EDYÜ olmak üzere 2 önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci iş günü yayınlanan 7 Mart 2023 Salı tarih ve 3082  sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı nominal fiyatlarla 2 milyar 791 milyon 521 bin TL. tutarında 7 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 3 Mart 2023 Cuma ve 6 Mart 2023 Pazartesi günleri KİK Madde 19 (Açık İhale)  kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 7 Mart 2023 Salı tarih ve 3082  sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 7 ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (Yaklaşık Maliyet) nominal fiyatlarla 2 milyar 550 milyon lirayı geçen 1 adet EDÜ ve YM’si 80 milyon liraya yaklaşan 1 adet EDYÜ olmak üzere 2 adet önemli  teklifler (ihale sonucu) yer buldu. YM’leri toplamı nominal fiyatlarla 480 milyon lirayı geçen bu 2 adet önemli ihaleye verilen teklifler listelerinin (ihale sonucunun) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

7 MART 2023 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ EŞİK DEĞER ÜSTÜ 2 MİLYAR 550 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– 28 Şubat 2023 Salı günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2023/92244 ihale kayıt numaralı (İKN) İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Yerleşkesi Üst Cerrahpaşa Hastane Yapıları Kompleksi Kaba İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 2.553.507.398 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda REC ULUSLARARASI İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. REC ULUSLARARASI İNŞAAT firmasının teklifi 2.060.000.000,00 TL olarak kayıtlara geçti. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 7 Mart 2023 Salı  tarih ve 3082 sayılı  Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-92244-rec-uluslararasi-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 6.3.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

7 MART 2023 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜ OLAN ve 80 MİLYONA YAKLAŞAN 1 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) KISA BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– 16 Şubat 2023 Perşembe günü ihale edilmesi gerekirken ertelenerek 3 Mart 2023 Cuma günü gerçekleştirilen İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR ‘in 2023/32357 ihale kayıt numaralı (İKN) Avrupa Yakası Ana Ulaşım Yollarında Geometrik Düzenleme (UTK) Bakım, Onarım ve Yapım İşi Kapsamında; Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü 1., 2., 4. ve 5. Bölgeler Yapım İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 2022 yılı fiyatlarıyla 79.189.750 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda AYTİ İNŞAAT + ÖZ ÖZKAN YAPI en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. AYTİ İNŞAAT + ÖZ ÖZKAN YAPI firmasının teklifi 75.092.230,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 7 Mart 2023 Salı  tarih ve 3082 sayılı  Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/istanbul-buyuksehir-in-32357-ayti-insaat-oz-ozkan-yapi/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 6.3.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının  (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 7 Mart 2023 Salı tarih ve 3082 sayılı  Taahhüt Haber Sayfa:  50-53

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

ED/10-EDYA= Eşik Değerin 10’da Birinin Üstünde Ancak Eşik Değerin Yarısı Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü /  KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TaahhutHaber_9_Mart_2023_Persembe_3084-14
TaahhutHaber_9_Mart_2023_Persembe_3084-14

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci iş günü yayınlanan 7 Mart 2023 Salı tarih ve 3082  sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı nominal fiyatlarla 2 milyar 791 milyon 521 bin TL. tutarında 7 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 3 Mart 2023 Cuma ve 6 Mart 2023 Pazartesi günleri KİK Madde 19 (Açık İhale)  kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 7 Mart 2023 Salı tarih ve 3082  sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 7 ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (Yaklaşık Maliyet) nominal fiyatlarla 2 milyar 550 milyon lirayı geçen 1 adet EDÜ ve YM’si 80 milyon liraya yaklaşan 1 adet EDYÜ olmak üzere 2 adet önemli  teklifler (ihale sonucu) yer buldu. YM’leri toplamı nominal fiyatlarla 480 milyon lirayı geçen bu 2 adet önemli ihaleye verilen teklifler listelerinin (ihale sonucunun) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.