Taahhüt Haber’de 7 Nisan 2023 Cuma günü YM’leri toplamı 525 milyon liraya yaklaşan YM’si EDÜ ve EDYÜ birer ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer almadı

 Taahhüt Haber’in geçen haftanın son iş günü  yayınlanan 7 Nisan 2023 Cuma tarih  ve 3105 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar lirayı geçen 14  adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 6 Nisan 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 7 Nisan 2023 Cuma tarih ve 3105  sayılı  (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 14 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (Yaklaşık Maliyeti) 350 milyon liraya yaklaşan 1 adet EDÜ ve YM’si 175 milyon lirayı geçen yine 1 adet EDYÜ olmak üzere toplam 2 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Söz konusu 2 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

7 NİSAN 2023 CUMA GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’Sİ EDÜ (YAKLAŞIK MALİYETİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE) OLAN VE YM’Sİ 350 MİLYON LİRAYA YAKLAŞAN 1 ADET  İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– 6 Nisan 2023 Perşembe günü ihale edilen KARATAY BELEDİYESİ ‘nın 2023/201868 ihale kayıt numaralı (İKN) Karatay Spor Merkezi yapım işi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 347.575.587 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda TEKİN MAKİNE en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. TEKİN MAKİNE firmasının teklifi 315.442.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 7  Nisan 2023 Cuma  tarih ve 3105  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/karatay-belediyesi-nin-201868-tekin-makine/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 7.4.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

7 NİSAN 2023 CUMA GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’Sİ EDÜ (YAKLAŞIK MALİYETİ EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜ ANCAK EŞİK DEĞERİN ALTINDA) OLAN VE YM’Sİ 175 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– 6 Nisan 2023 Perşembe günü ihale edilen DSİ ‘nın 2023/220155 ihale kayıt numaralı (İKN) Bayburt Kırklartepe Sulaması AT (Arazi Toplulaştırması) ve TİGH (Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri) Projesi yapım ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 176.469.196 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ETAP İNŞAAT sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 17 adet teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. ETAP İNŞAAT firmasının teklifi 107.764.466,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 7  Nisan 2023 Cuma  tarih ve 3105  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/dsi-nin-220155-bayburt-etap-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 7.4.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 7 Nisan 2023 tarih ve 3105  sayılı Taahhüt Haber Sayfa 55 – 60

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

ED/10-EDYA= Eşik Değerin 10’da Birinin Üstünde Ancak Eşik Değerin Yarısı Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 10.04.2023 - 3106 - 22
TH / 10.04.2023 – 3106 – 22

ÖZET

Taahhüt Haber’in geçen haftanın son iş günü  yayınlanan 7 Nisan 2023 Cuma tarih  ve 3105 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar lirayı geçen 14  adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 6 Nisan 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 7 Nisan 2023 Cuma tarih ve 3105  sayılı  (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 14 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (Yaklaşık Maliyeti) 350 milyon liraya yaklaşan 1 adet EDÜ ve YM’si 175 milyon lirayı geçen yine 1 adet EDYÜ olmak üzere toplam 2 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Söz konusu 2 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.