Taahhüt Haber’de 8 Eylül 2023 Cuma günü YM’leri toplamı 2 milyar 660 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ olmak üzere toplam 3 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu

  Taahhüt Haber’in geçen haftanın beşinci günü yayınlanan 08 Eylül 2023 Cuma tarih ve 3208 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 2 milyar 899 milyon 196 bin TL olan 14 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.

  07 Eylül 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 08 Eylül 2023 Cuma tarih ve 3208 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 14 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 3 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.

  Yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar 660 milyon lirayı geçen bu 3 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

8 EYLÜL 2023 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 2 MİLYAR 660 MİLYON LİRAYI GEÇEN 3 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  07 Eylül 2023 Perşembe günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2023/791187 ihale kayıt numaralı (İKN) Kocaeli İli Körfez İlçesi İlimtepe Mahallesi 4. Etap 564 Adet Konut ve 16 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 1.404.991.299 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda HALDIZ İNŞAAT OTOMOTİV VE TİC.A.Ş. teklifiyle ve tek teklif sahibi olarak tabiatıyla en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. HALDIZ İNŞAAT OTOMOTİV VE TİC.A.Ş. firmasının teklifi 1.394.500.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Tünel Kalıp Sistemiyle; 564 Adet Konut ve 16 Adet Dükkan İnşaatları, Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle Duvar Güçlendirilmesi İmalatı İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi yapımını kapsıyor. 550 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Kocaeli ilinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 08 Eylül 2023 Cuma tarihli ve 3208 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 58 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-791187-kocaeli-haldiz-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 08.09.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  07 Eylül 2023 Perşembe günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2023/794344 ihale kayıt numaralı (İKN) Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kocadere Mahallesi 3 Etap 393 Adet Konut ve 12 Adet Dükkan İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 856.827.927 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda KAİZEN ORMAN ÜRN.İNŞ+ ÖZBEKYAPI İNŞ.GIDA TEM. ÖZ. SAĞLIK teklifiyle ve tek teklif sahibi olarak tabiatıyla en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. KAİZEN ORMAN ÜRN.İNŞ+ ÖZBEKYAPI İNŞ.GIDA TEM. ÖZ. SAĞLIK firmasının teklifi 860.562.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Tünel Kalıp Sistemiyle 393 Adet Konut ve Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 12 Adet Dükkan İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapımını kapsıyor. 400 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 3 BÖLGE – İZMİR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Denizli ilinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 08 Eylül 2023 Cuma tarihli ve 3208 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 58 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-794344-denizli-kaizen-orman-ozbekyapi-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 08.09.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  07 Eylül 2023 Perşembe günü ihale edilen SAGLIK BAKANLIĞI ‘nın 2023/759644 ihale kayıt numaralı (İKN) Zonguldak Alaplı 50 Yataklı Devlet Hastanesi İkmal İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 399.299.195 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ABM GRUP+MENTEŞ İNŞAAT teklifiyle ve tek teklif sahibi olarak tabiatıyla en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. ABM GRUP+MENTEŞ İNŞAAT firmasının teklifi 399.299.194,84 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Toplam İnşaat Alanı 18.197 m2 Olan Hastane İnşaatı, 2B+1B+Z+4 Katlı Hastane Binası yapımını kapsıyor. 500 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Zonguldak Alaplı ilçesinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 08 Eylül 2023 Cuma tarihli ve 3208 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 59 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/saglik-bakanligi-nin-759644-zonguldak-abm-grup-mentes-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 08.09.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 08 Eylül 2023 Cuma tarihli ve 3208 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 57 – 62

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 11.09.2023 - 3209 - 17
TH / 11.09.2023 – 3209 – 17

ÖZET

Taahhüt Haber’in geçen haftanın beşinci günü yayınlanan 08 Eylül 2023 Cuma tarih ve 3208 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 2 milyar 899 milyon 196 bin TL olan 14 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.