Taahhüt Haber’de 8 Haziran 2023 Perşembe günü YM’leri toplamı 1 milyar 100 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 1 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu

  Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 8 Haziran 2023 Perşembe tarih ve 3146 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 726 milyon 450 bin TL olan 16 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.

  6 Haziran 2023 Salı ve 7  Haziran 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 8 Haziran 2023 Perşembe tarih ve 3146 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 16 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 1 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 0 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.

  Yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 100 milyon lirayı geçen bu 1 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

8 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 1 MİLYAR 100 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIĞI  ŞÖYLE:

  7 Haziran 2023 Çarşamba günü ihale edilen KGM 10 BÖLGE ‘nın 2023/447215 ihale kayıt numaralı (İKN) Karadeniz Sahil Yolu, Giresun Liman Farklı Seviyeli Kavşağı km:3+400 – 5+000 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü İşleri ve Üstyapı İşleri inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 1.104.927.511 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda BARVA MÜŞAVİRLİK sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 2 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. BARVA MÜŞAVİRLİK firmasının teklifi 819.820.525,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 223.400 m³ Kazı, 42.150 m³ Demirli Beton, 10.100 Ton Nervürlü Çelik, 65.000,00 m2 Diyafram Duvar/Baret Temel inşaatı işi yapımını kapsıyor. 480 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 9 BÖLGE – ERZURUM ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Karadeniz Sahil Yolu, Giresun Liman Farklı Seviyeli Kavşağı km:3+400 – 5+000 Arasında inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 8 Haziran 2023 Perşembe tarihli ve 3146 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 65 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kgm-10-bolge-nin-447215-barva-musavirlik/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 08.06.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 8 Haziran 2023 Perşembe tarihli ve 3146 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa 64-70

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 09.06.2023 - 3147 - 20
TH / 09.06.2023 – 3147 – 20

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 8 Haziran 2023 Perşembe tarih ve 3146 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 726 milyon 450 bin TL olan 16 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.