Taahhüt Haber’de 8 Mart 2023 Çarşamba günü YM’leri (Yaklaşık Maliyet) toplamı nominal fiyatlarla 1 milyar 750 milyon liraya yaklaşan YM’leri EDÜ 3, EDYÜ 1 ve ED/10-EDYA 2 olmak üzere 6 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü yayınlanan 8 Mart 2023 Çarşamba tarih ve 3083 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı nominal fiyatlarla 2 milyar 548 milyon 929 bin TL tutarında 28 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 6 Mart 2023 Pazartesi ve 7 Mart 2023 Salı günleri KİK Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 8 Mart 2023 Çarşamba tarih ve 3083 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 28 ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (Yaklaşık Maliyet) nominal fiyatlarla 1 milyar 400 milyon lirayı geçen 3 adet, EDÜ ve YM’si 150 milyon lirayı geçen 1 adet EDYÜ ve YM’si 170 milyon lirayı geçen 2 adet ED/10-EDYA olmak üzere 6 adet önemli teklifler (ihale sonucu) yer buldu. YM’leri toplamı nominal fiyatlarla 1 milyar 750 milyon liraya yaklaşan bu 6 adet önemli ihaleye verilen teklifler listelerinin (ihale sonucunun) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

8 MART 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’LERİ EŞİK DEĞER ÜSTÜ 2 MİLYAR 400 MİLYON LİRAYI GEÇEN 3 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– 24 Şubat 2023 Cuma günü ihale edilmesi gerekirken ertelenerek 7 Mart 2023 Salı günü gerçekleştirilen KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR ‘nın 2023/54073 ihale kayıt numaralı (İKN) Kartepe Yerleşkesi Atölye Binaları Yapımı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 172.245.828 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda GÜNEY ASFALT+YAŞAR KONUT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. GÜNEY ASFALT+YAŞAR KONUT firmasının teklifi 168.444.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 8 Mart 2023 Çarşamba tarih ve 3083 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kocaeli-buyuksehir-nin-54073-guney-asfalt-yasar-konut/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 8.3.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– 7 Mart 2023 Salı günü ihale edilen DSİ ‘nın 2022/1511252 ihale kayıt numaralı (İKN) Çorum-Obruk Dutludere Sulaması İkmali yapım işi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 886.082.058 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda İNTES GRUP+ÖZBEK İNŞAAT+MUZAFFER KAYGIN sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 1 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. İNTES GRUP+ÖZBEK İNŞAAT+MUZAFFER KAYGIN firmasının teklifi 734.190.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 8 Mart 2023 Çarşamba tarih ve 3083 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-nin-1511252-corum-intes-grup-ozbek-insaat-muzaffer-kaygin/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 8.3.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– 6 Mart 2023 Pazartesi günü ihale edilen ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ ‘nın 2023/115514 ihale kayıt numaralı (İKN) 2023 Yılı Arnavutköy Geneli Tretuvar ve Asfalt Yapım İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 359.900.000 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ÖZDE MÜHENDİSLİK MÜT MAD SAN ve TİC LTD sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 2 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 8 Mart 2023 Çarşamba tarih ve 3083 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/arnavutkoy-belediyesi-nin-115514-ozde-muhendislik/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 8.3.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

8 MART 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜ (EDYÜ) YM’Sİ 80 MİLYONA YAKLAŞAN 1 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) KISA BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– 7 Mart 2023 Salı günü ihale edilen DSİ 25 BÖLGE ‘nın 2023/123811 ihale kayıt numaralı (İKN) Balıkesir-Sındırgı Sindel Göleti yapım işi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 153.367.420 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda GÜNTOĞAR KARDEŞLER İNŞAAT TAAHHÜT LTD sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 3 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. GÜNTOĞAR KARDEŞLER İNŞAAT TAAHHÜT LTD firmasının teklifi 106.121.021,21 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 8 Mart 2023 Çarşamba tarih ve 3083 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-25-bolge-nin-123811-balikesir-guntogar-kardesler/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 8.3.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

8 MART 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ ED’NİN ONDA BİRİNİN ÜSTÜNDE ANCAK EŞİK DEĞERİN YARISININ ALTINDA (ED/10-EDYA), YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 170 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) KISA BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– İstanbul Kadıköy Bld Fen İşl Md / 2023/87851 — 2023 Kadıköy İlçesi Yol, Kaldırım, Yağmur Suyu Kanalı Tamir Bakım Onarım Ve Yenileme İşi Yapım İşi / 6 Mart 2023 Pazartesi günü yapılan ve 6 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 95.798.143 TL olarak açıklanan ihalede FIRATOĞLU İNŞAAT sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedileceği için işin adı geçen firmaya ihale edilmesi muhtemel gözüküyor. FIRATOĞLU İNŞAAT ‘in teklifi 86.948.775,00 TL olarak kayıtlara geçti.

– İzmir İl Milli Eğt Md / 2023/123994 — Bornova Mevlana Ortaokulu (32 Derslikli) İnşaatı Yapım İşi / 6 Mart 2023 Pazartesi günü yapılan ve 5 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 74.687.592 TL olarak açıklanan ihalede DEMİRİŞ KARDEŞLER PETROL ZİRAİ ÜRÜN DEMİRİŞ KARDEŞLER PETROL ZİRAİ ÜRÜN ‘in teklifi 66.500.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 8 Mart 2023 Çarşamba tarih ve 3083 sayılı Taahhüt Haber Sayfa: 48-58

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

ED/10-EDYA= Eşik Değerin 10’da Birinin Üstünde Ancak Eşik Değerin Yarısı Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 09.03.2023 - 3084 - 18
TH / 09.03.2023 – 3084 – 18

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü yayınlanan 8 Mart 2023 Çarşamba tarih ve 3083 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı nominal fiyatlarla 2 milyar 548 milyon 929 bin TL tutarında 28 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 6 Mart 2023 Pazartesi ve 7 Mart 2023 Salı günleri KİK Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 8 Mart 2023 Çarşamba tarih ve 3083 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 28 ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (Yaklaşık Maliyet) nominal fiyatlarla 1 milyar 400 milyon lirayı geçen 3 adet, EDÜ ve YM’si 150 milyon lirayı geçen 1 adet EDYÜ ve YM’si 170 milyon lirayı geçen 2 adet ED/10-EDYA olmak üzere 6 adet önemli teklifler (ihale sonucu) yer buldu. YM’leri toplamı nominal fiyatlarla 1 milyar 750 milyon liraya yaklaşan bu 6 adet önemli ihaleye verilen teklifler listelerinin (ihale sonucunun) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.