Taahhüt Haber’de 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü  YM’leri toplamı 2 milyar 450 milyon lirayı geçen EDÜ 2 ve EDYÜ 3 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı

 Taahhüt Haber’in haftanın ilk günü  yayınlanan 8 Mayıs 2023 Pazartesi  tarih ve 3124  sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar 937 milyon 490 bin TL’yi geçen 17 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 4 Mayıs 2023 Perşembe ve 5 Mayıs 2023 Cuma günleri Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve  8 Mayıs 2023 Pazartesi  tarih ve 3124   sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 17  adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’leri toplamı  (Yaklaşık Maliyeti) 1 milyar 780 milyon lirayı geçen  2 adet EDÜ ve YM’leri toplamı 660 milyon lirayı geçen 3 adet EDYÜ olmak üzere toplam 5 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu. YM’leri toplamı 2 milyar 450 milyon lirayı geçen bu 5 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

8 MAYIS 2023 PAZARTESİ GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’LERİ EDÜ (YAKLAŞIK MALİYETİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE ) OLAN VE YM’LERİ TOPLAMI 1 MİLYAR 780 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– 4 Mayıs 2023 Perşembe günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2023/337390 ihale kayıt numaralı (İKN) İstanbul İli Maltepe İlçesi Atışokulu Mahallesi 6 Etap 641 Konut, 12 Adet Dükkan İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 1.138.962.998 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda MBM ENERJİ en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. MBM ENERJİ firmasının teklifi 1.152.400.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 8  Mayıs 2023 Pazartesi  tarih ve 3124  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-337390-istanbul-mbm-enerji/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5-8.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– 5 Mayıs 2023 Cuma günü ihale edilen İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR ‘nın 2023/301419 ihale kayıt numaralı (İKN) İstanbul Geneli Yollarda ve Metrobüs Güzergahındaki Durak Zeminlerinde Beton Finişeri İle Beton Kaplama ve Finişerli Bordür ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 649.999.995 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda KOLONİ İNŞAAT SANAYİ en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. KOLONİ İNŞAAT SANAYİ firmasının teklifi 599.754.440,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 8  Mayıs 2023 Pazartesi  tarih ve 3124  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/istanbul-buyuksehir-nin-301419-koloni-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5-8.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

8 MAYIS 2023 PAZARTESİ GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’LERİ EDYÜ (YAKLAŞIK MALİYETİ EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK EŞİK DEĞERİN ALTINDA ) OLAN VE YM’LERİ TOPLAMI 660  MİLYON LİRAYI GEÇEN 3 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– 5 Mayıs 2023 Cuma günü ihale edilen PENDİK BELEDİYESİ ‘nın 2023/372926 ihale kayıt numaralı (İKN) 2023 Yılı Pendik Geneli Asfalt Serim ve Yama inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 218.643.333 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda KUTLUYOL ASFALT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. KUTLUYOL ASFALT firmasının teklifi 204.880.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 8  Mayıs 2023 Pazartesi  tarih ve 3124  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/pendik-belediyesi-nin-372926-kutluyol-asfalt/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5-8.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– 5 Mayıs 2023 Cuma günü ihale edilen DSİ 13 BÖLGE ‘nın 2023/333618 ihale kayıt numaralı (İKN) Antalya-Manavgat Kızıldağ Göleti yapım işi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 219.935.131 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda GİSMARK İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. GİSMARK İNŞAAT firmasının teklifi 179.917.199,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 8  Mayıs 2023 Pazartesi  tarih ve 3124  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/dsi-13-bolge-nin-333618-manavgat-gismark-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5-8.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– 5 Mayıs 2023 Cuma günü ihale edilen AYBU ‘nın 2023/349594 ihale kayıt numaralı (İKN) AYBÜ Öğrenci Yaşam Merkezi İkmal inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 226.814.876 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda FEN MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT LTD tek teklif sahibi olarak tabiatıyla en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. FEN MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT LTD firmasının teklifi 226.100.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 8  Mayıs 2023 Pazartesi  tarih ve 3124  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/aybu-nin-349594-fen-muhendislik/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5-8.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 8  Mayıs 2023 Pazartesi  tarih ve 3124  sayılı Taahhüt Haber Sayfa 54-60

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 09.05.2023 - 3125 - 18
TH / 09.05.2023 – 3125 – 18

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ilk günü  yayınlanan 8 Mayıs 2023 Pazartesi  tarih ve 3124  sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar 937 milyon 490 bin TL’yi geçen 17 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 4 Mayıs 2023 Perşembe ve 5 Mayıs 2023 Cuma günleri Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve  8 Mayıs 2023 Pazartesi  tarih ve 3124   sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 17  adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’leri toplamı  (Yaklaşık Maliyeti) 1 milyar 780 milyon lirayı geçen  2 adet EDÜ ve YM’leri toplamı 660 milyon lirayı geçen 3 adet EDYÜ olmak üzere toplam 5 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu. YM’leri toplamı 2 milyar 450 milyon lirayı geçen bu 5 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.