Taahhüt Haber’de 9 Ağustos 2023 Çarşamba günü YM’leri toplamı 295 milyon lirayı geçen YM’si EDYÜ olmak üzere toplam 2 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu

  Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 09 Ağustos 2023 Çarşamba tarih ve 3187 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 752 milyon 851 bin TL olan 15 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.

  08 Ağustos 2023 Salı günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 09 Ağustos 2023 Çarşamba tarih ve 3187 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 15 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 2 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.

  Yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 295 milyon lirayı geçen bu 2 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

9 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 295 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  08 Ağustos 2023 Salı günü ihale edilen MUĞLA BÜYÜKŞEHİR ‘nın 2023/693748 ihale kayıt numaralı (İKN) Muğla İli Bodrum İlçesine Bağlı Muhtelif Mahallerde Yol, Kaldırım ve Altyapı İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 153.109.722 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda BODRUM ASFALT+DEMYOL İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. BODRUM ASFALT+DEMYOL İNŞAAT firmasının teklifi 131.992.580,93 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Yaklaşık 26 km Yol Güzergahında Yol, Kaldırım ve Muhtelif Saha İşleri Yapılması Yapım İşi. yapımını kapsıyor. 160 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 3 BÖLGE – İZMİR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Muğla İli Bodrum İlçesinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 09 Ağustos 2023 Çarşamba tarihli ve 3187 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 56 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/mugla-buyuksehir-nin-693748-bodrum-asfalt-demyol-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 09.08.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  08 Ağustos 2023 Salı günü ihale edilen ANTALYA BÜYÜKŞEHİR ‘nın 2023/676739 ihale kayıt numaralı (İKN) Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Yol Yapım İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 146.821.000 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda GÜVENYOL İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. GÜVENYOL İNŞAAT firmasının teklifi 169.990.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 200.000 Metrekare 12 cm Kalınlığında Plent-Misk Temel Yapılması, 15.000 Metrekare Sıkıştırma, Sulama Dahil Reglaj Yapılması, 10.000 Ton Plent Altı Bitümlü Sıcak Karışım Aşınma Temini, 200.000 Metrekare 6 cm Sıkışmış Kalınlıkta 1 Metrekare Asfalt Betonu Binder Tabakası Yapılması, 50.000 Metrekare 8 cm Kalınlığında Sıcak Karışım Asfalt Yama Yapılması, 10.000 Ton Ocak Taşından Kırılmış ve Elenmiş Filler İle Serme ve Sıkıştırma Yapılması Yapım İşi yapımını kapsıyor. 180 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 3 BÖLGE – İZMİR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Antalya İli Döşemealtı İlçesinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 09 Ağustos 2023 Çarşamba tarihli ve 3187 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 55 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/antalya-buyuksehir-nin-676739-guvenyol-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 09.08.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 9 Ağustos 2023 Çarşamba tarihli ve 3187 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 54 – 59

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 10.08.2023 - 3188 - 18
TH / 10.08.2023 – 3188 – 18

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 09 Ağustos 2023 Çarşamba tarih ve 3187 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 752 milyon 851 bin TL olan 15 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.