Taahhüt Haber’de 9 Haziran 2023 Cuma günü YM’’si 530 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 1 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu

  Taahhüt Haber’in haftanın son iş günü yayınlanan 9 Haziran 2023 Cuma tarih ve 3147 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 186 milyon 300 bin TL. olan 17 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.

  7 Haziran 2023 Çarşamba ve 8 Haziran 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 09 Haziran 2023 Cuma tarih ve 3147 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 17 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 1 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 0 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.

  Yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 530 milyon lirayı geçen bu 1 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

9 HAZİRAN 2023 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, YAKLAŞIK MALİYETİ 530 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIĞI ŞÖYLE:

  29 Mayıs 2023 Pazartesi günü ihale edilmesi gerekirken ertelenerek 8 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen  MENEMEN BELEDİYESİ ‘nın 2023/414055 ihale kayıt numaralı (İKN) İlçe Sınırları İçindeki Yol ve Kaldırımlarda; Asfalt Kaplama, Bakım Onarım ve Yenileme ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 539.945.936 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda DEMGÜN İNŞAAT sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 2 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. DEMGÜN İNŞAAT firmasının teklifi 367.819.800,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 500.000 m2 Asfalt Kaplaması, 500.000 m2 Parke Taşı Döşenmesi Yapım İşi. yapımını kapsıyor. 365 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 3 BÖLGE – İZMİR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Menemen İlçesi Mücavir Alanları İçerisinde Cadde ve Sokak Yollarında inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 9 Haziran 2023 Cuma tarihli ve 3147 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 59 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/menemen-belediyesi-nin-414055-demgun-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 09.06.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 9 Haziran 2023 Cuma tarihli ve 3147 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa  Sayfa 58-64

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 12.06.2023 - 3148 - 18
TH / 12.06.2023 – 3148 – 18

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın son iş günü yayınlanan 9 Haziran 2023 Cuma tarih ve 3147 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 186 milyon 300 bin TL. olan 17 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.