Taahhüt Haber’de 9 Kasım 2022 Çarşamba günü tahmini YM’leri toplamı 1 milyar 750 milyon lira civarında olan YM’si EDÜ 3 ve EDYÜ ( ED’nin yarısı üstü ancak ED’nin altında) 5 ve EDYÜB ( ED’nin yarısı üstü ve fakat üst sınırını belirleyemediğimiz) 1 olmak üzere, 10 adet önemli ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 9 Kasım 2022 Çarşamba tarih ve 2998 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar 750 milyon lira civarında 70 adet ihale ilanı yer aldı. 8 Kasım 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 9 Kasım 2022 Çarşamba günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 70 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 3 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 5 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamı olduğunu tahmin ettiğimiz bu 10 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

9 KASIM 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN, YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE VE FAKAT ÜST SINIRI BELİRSİZ (EDÜ); TAHMİNİ YM’LERİ TOPLAMI 1 MİLYAR 50 MİLYON LİRA CİVARINDA 3 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– DSİ 21 BÖLGE İHALE DUYURUSU YAPTI. İdare, İKN. 2022/1175010 – Denizli Acıpayam Barza Ovası 2 Kısım AT ve TİGH inşaatı için 8 Aralık 2022 Perşembe günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AXX grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 9 Kasım 2022 Çarşamba tarihli ve 2998 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 27 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-21-bolge-ilana-cikti-1175010-denizli/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 9 Kasım 2022 Çarşamba Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

– TOKİ İHALE DUYURUSU YAPTI. İdare, İKN. 2022/1192564 – Ankara Bala Göztepe KDP 142 Konut 28 Dükkan inşaatı için 12 Aralık 2022 Pazartesi günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 9 Kasım 2022 Çarşamba tarihli ve 2998 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 28 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ilana-cikti-1192564-ankara/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 9 Kasım 2022 Çarşamba Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

– TOKİ İHALE DUYURUSU YAPTI. İdare, İKN. 2022/1191076 – Hatay Antakya Aksaray 1 Etap 464 Konut ve 24 Dükkan inşaatı için 14 Aralık 2022 Çarşamba günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 9 Kasım 2022 Çarşamba tarihli ve 2998 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 28 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ilana-cikti-1191076-hatay/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 9 Kasım 2022 Çarşamba Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

9 KASIM 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ÜST SINIRI ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 570 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 5 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Yapı İşl Tek Dai Bşk / 2022/1168895 — İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hastane Yapılarının Renovasyonu İşi (II Etap) Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 100’ünden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 29.11.2022 tarihinde yapılacak.

– TEİAŞ 12 Bölge Md Gaziantep / 2022/1188737 — İTM-12 /11 Şanlıurfa OSB TM Tevsiatı Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere DIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 06.12.2022 tarihinde yapılacak.

– Diyarbakır Büyükşehir Su Kanal İdare / 2022/1123040 — Diyarbakır Merkez İçmesuyu Akıllı Su Yönetimi Projesi Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere EI grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 01.12.2022 tarihinde yapılacak.

– TŞFAŞ Elazığ Şeker Fabrikası / 2022/1085740 — Doğalgaz Bağlantı Hattı, RMS-B İstasyonu, Doğalgaz İç Tesisatı, 2 Adet 25t/h Kapasiteli Kazan, 1 Adet 16 t/h Kapasiteli Kazanın Temini, Bu Kazanların Tüm Montaj ve Gerekli İnşaat İşleri (Pazarlık) — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde Bu pazarlık ihalede ‘inden az olmamak üzere AXIV 54.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere benzer iş deneyimi isteniyor. grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 29.11.2022 tarihinde yapılacak.

– DSİ 5 Bölge Md Ankara / 2022/1107017 — Çorum Mecitözü AT ve TİGH Projesi Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AXX grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 05.12.2022 tarihinde yapılacak.

9 KASIM 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ÜST SINIRINI BELİRLEYEMEDİĞİMİZ (EDYÜB); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 140 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 1 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– TOKİ Topl-u Konut İdare Bşk / 2022/1187688 — Niğde İli Merkez İlçesi Bağlama (Hürriyet) Mahallesi 120 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 07.12.2022 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 09 Kasım 2022 Çarşamba tarih ve 2998 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 17

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Yaklaşık Maliyeti (YM) Eşik Değer Üstü Ancak Üst Sınırı Belirsiz

EDYÜ = YM’si Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EDYÜB: YM’si Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Üst Sınırını Belirleyemediğimiz

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 10.11.2022 - 2999 - 15
TH / 10.11.2022 – 2999 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 9 Kasım 2022 Çarşamba tarih ve 2998 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar 750 milyon lira civarında 70 adet ihale ilanı yer aldı. 8 Kasım 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 9 Kasım 2022 Çarşamba günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 70 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 3 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 5 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamı olduğunu tahmin ettiğimiz bu 10 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.