Taahhüt Haber’de 9 Şubat 2023 Perşembe günü tahmini YM’leri toplamı 950 milyon lira civarında olan YM’si EDÜ 1 ve EDYÜ ( ED’nin yarısı üstü ancak ED’nin altında) 2 olmak üzere, 3 adet önemli ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 9 Şubat 2023 Perşembe tarih ve 3064 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar liraya yaklaşan 53 adet ihale ilanı yer aldı. 8 Şubat 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 9 Şubat 2023 Perşembe günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 53 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 1 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 2 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamının 950 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 3 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

9 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN, YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE VE FAKAT ÜST SINIRI BELİRSİZ (EDÜ); TAHMİNİ YM’Sİ 500 MİLYON LİRA CİVARINDA 1 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLANA ÇIKTI, İdare, İKN. 2023/112589 – Van YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi ve Uygulama Hastanesi inşaatı için 23 Şubat 2023 Perşembe günü teklifleri alacak. İhaleye ön yeterlik (ön seçim) başvurusu yapabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak 340.000.000,-TL’den az olmamak üzere BII veya BIII Gurubu İşler benzer iş deneyimi olarak aranıyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 09 Şubat 2023 Perşembe tarihli ve 3064 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 26 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/van-yuzuncu-yil-universitesi-ihale-duyurusu-yapti-112589-van/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 09 Şubat 2023 Perşembe Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

9 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ÜST SINIRI ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 450 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 2 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Ardahan Üniversitesi Yapı İşl Tek Dai Bşk / 2023/115362 — Ardahan Üniversitesi 1 Adet Merkezi Yemekhane Binası Yapımı – 1 Adet Merkezi Kütüphane Binası Yapımı ve Yapılacak Yapıların Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi” — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 02.03.2023 tarihinde yapılacak.

– Karayolları 12 Bölge Md Erzurum / 2023/105641 — Uzundere-10 Blg Hududu Yolu-Uzundere Şehir Geçişinde Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üst Yapı İşleri ve BSK Olarak Yapılması Yol Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere AV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 01.03.2023 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 09 Şubat 2023 Perşembe tarih ve 3064 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 17

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 10.02.2023 - 3065 - 12
TH / 10.02.2023 – 3065 – 12

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 9 Şubat 2023 Perşembe tarih ve 3064 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar liraya yaklaşan 53 adet ihale ilanı yer aldı. 8 Şubat 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 9 Şubat 2023 Perşembe günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 53 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 1 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 2 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamının 950 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 3 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.