Taahhüt Haber’de (TH) 13 Haziran 2024 Perşembe günü tahmini YM’leri toplamı 975 milyon lira civarında olan YM’si EDYÜ olmak üzere 3 adet önemli ihale ilanı yer buldu

Taahhüt Haber’in (TH) haftanın dördüncü günü yayınlanan 13 Haziran 2024 Perşembe tarih ve 3401 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 2 milyar 240 milyon lira civarında olan 55 adet ihale ilanı yer aldı.

  İlanlar (İhale duyuruları) 12 Haziran 2024 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlendi. Söz konusu ihale duyuruları derlenirken tahmini yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralandı. Benzer işlere göre sınıflandırıldı. İhale dosyaları incelenerek istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlendi ve yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 13 Haziran 2024 Perşembe günü yayınlanan Taahhüt Haber’de yer aldı.

  Yayınlanan bu 55 ihale ilanının içinde YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 3 adet daha ihale duyurusu yer aldı.

   Taahhüt Haber’in tahminine göre YM’leri toplamının 975 milyon lira civarında olduğunu tespit ettiğimiz bu 3 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

13 HAZİRAN 2024 PERŞEMBE GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 975 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 3 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

İSKİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2024/710245 İSKİ Tesis ve Arazilerinde Çevre Düzenleme Bakım, Onarım ve Peyzaj Projelendirme İşi 2 yapım inşaatı yaptırmak için 09 Temmuz 2024 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘inden az olmamak üzere AXVIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte Çevre Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, İSKİ Hizmet Alanı İçerisinde Bulunan Bütün Tesislerde Peyzaj Uygulamalarının Yapılması, Mevcut Yeşil Alanların Bakımının Yapılması, Diğer Muhtelif İnşaat İşleri İle Tesis ve Yeşil Alanlarda Kullanım Ömrünü Tamamlamış ve İhtiyaca Cevap vermeyen Elektrik ve Müşterek Sıhhi Tesisatların Yapılması ve Yenilenmesi İşi yapılacak. 780 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, İstanbul ilinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 13 Haziran 2024 Perşembe tarihli ve 3401 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 25 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/iski-710245-iski-tesis-ve-arazilerinde-cevre-duzenleme-bakim-onarim-ve-peyzaj-projelendirme/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 13 Haziran 2024 Perşembe Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ ÜNİVERSİTESİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2024/771894 ATÜ Kütüphane Binası, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 1 Etap Binası ve Altyapı İşleri Yapımı İnşaatı yaptırmak için 04 Temmuz 2024 Perşembe günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği, Mimarlık bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 2 Bloktan Oluşan Betonarme Kütüphane Binası, 3 Bloktan Oluşan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 1.Etap Binası 1 Takım Altyapı İşleri yapılacak. 850 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 6 BÖLGE – ADANA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Sarıçam Adana ATÜ Yerleşkesinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 13 Haziran 2024 Perşembe tarihli ve 3401 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 27 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/adana-alparslan-turkes-universitesi-771894-atu-kutuphane-binasi-havacilik-ve-uzay-bilimleri-fakultesi/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 13 Haziran 2024 Perşembe Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

KARAMAN İL ÇEVRE ŞEHİRCİLİK ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2024/747908 Karaman İli Kisecik Köyü İskan Çalışması Yeni Yerleşim Alanı İnşaatı yaptırmak için 04 Temmuz 2024 Perşembe günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği, Mimarlık bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 86 Adet Tek Katlı Konut, 86 Adet Tek Katlı İşletme, Su Deposu, İçme Suyu Şebekesi, Alt Yapı ve Fosseptik, Yol ve Arazi İmalatları yapılacak. 1400 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 5 BÖLGE – KAYSERİ ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Karaman ilinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 13 Haziran 2024 Perşembe tarihli ve 3401 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 27 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/karaman-il-cevre-sehircilik-747908-karaman-ili-kisecik-koyu-iskan-calismasi-yeni-yerlesim-alani-insaati/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 13 Haziran 2024 Perşembe Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 13 Haziran 2024 Perşembe tarihli ve 3401 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 18

KISALTMALAR

ED: Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.) 2024 yılı fiyatlarıyla ise  418 milyon 648 bin lira  (418.648.353,-TL)

EDÜ: Eşik Değer Üstü

EDYÜ: Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EDYÜB: Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Üst Sınırın Belirlemediğimiz

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

İKN: İhale Kayıt Numarası

TH: Taahhüt Haber

YM: Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altı ve 2024 yılı fiyatlarıyla ise 2 milyon 491 bin TL. altı yaklaşık maliyeti olan  yapım (inşaat) ihaleleri

AÇIKLAMALAR:

(1) Mühendisler, iş deneyimi bulunmadıkları takdirde en çok 15 yıl kıdemle ve yıllık (2023 yılı için 1.597.917,00-TL. üzerinden) 15 x 1.597.917,00 TL. = 24.968.755,-TL. tutarında ihalelere katılabilirler denebilir. Biraz daha açmak gerekirse, idarenin, sözgelimi “teklif bedelinin yüzde 50’si kadar iş deneyimi” istediği bir ihaleye, 15 yıl kıdemli bir mühendis, diploması uyması ile birlikte en çok 47.937.510’-TL. teklif verebilir. Tabii eğer mühendisin örneğin 5 yıl kıdemi varsa söz gelimi teklif bedelinin yüzde 100’ü kadar iş deneyimi istenen bir ihalede en çok 7.989.585,-TL. teklif verebilecektir.  (15 yıla kadar her yıl için 2023 yılı için 1.597.917,00-TL ile çarpılacak. (2024 yılı için ise bu rakam 2.304.515 TL oarak güncellendi.)

Öte yandan eğer mühendisin herhangi bir iş bitirme belgesi varsa bu 15 yıl sınırsız uzamaktadır. Sözgelimi iş bitirmesi olan 35 yıl kıdemli bir mühendis, katılmak istediği ihaleye,  idarenin yüzde 100 iş deneyimi istemesi halinde  2023 yılı fiyatlarıyla 55.927.095,-TL. teklif verebilecektir.Tabiatıyla müteahhit, idarenin istediği mühendislik diplomasına sahip olmalıdır. (İnşaat Mühendisi, Mimar, Elektrik Mühendisi, Makine Mühendisi, Çevre Mühendisi ve 30’lara varan diğer mühendislik bölümleri)

TH / 14.06.2024 - 3402 - 13
TH / 14.06.2024 – 3402 – 13

ÖZET

Taahhüt Haber’in (TH) haftanın dördüncü günü yayınlanan 13 Haziran 2024 Perşembe tarih ve 3401 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 2 milyar 240 milyon lira civarında olan 55 adet ihale ilanı yer aldı.