Taahhüt Haber’de (TH) 14 Eylül 2023 Perşembe günü tahmini YM’leri toplamı 2 milyar 700 milyon lira civarında olan YM’si EDÜ olmak üzere 3 adet önemli ihale ilanı yer buldu

Taahhüt Haber’in (TH) haftanın dördüncü günü yayınlanan 14 Eylül 2023 Perşembe tarih ve 3212 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 3 milyar 660 milyon lira civarında olan 56 adet ihale ilanı yer aldı.

  İlanlar (İhale duyuruları) 13 Eylül 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlendi. Söz konusu ihale duyuruları derlenirken tahmini yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralandı. Benzer işlere göre sınıflandırıldı. İhale dosyaları incelenerek istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlendi ve yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 14 Eylül 2023 Perşembe günü yayınlanan Taahhüt Haber’de yer aldı.

  Yayınlanan bu 56 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 3 adet ihale duyurusu yer buldu. Taahhüt Haber’in tahminine göre YM’leri toplamının 2 milyar 700 milyon lira civarında olduğunu tespit ettiğimiz bu 3 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

14 EYLÜL 2023 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN, YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE ANCAK ÜST SINIRI BELİRSİZ (EDÜ); TAHMİNİ YM’LERİ TOPLAMI 2 MİLYAR 700 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 3 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  DSİ 24 BÖLGE ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/943468 Kars Arpaçay Koçköy Barajı ve Sulaması İkmali 2 Kısım İnşaatı yaptırmak için 12 Ekim 2023 Perşembe günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AIX grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 1637 ha Tarım Arazisinin Sulanması İçin Gerekli Olan Basınçlı Borulu Sulama Şebekesi ve Sanat Yapıları Yapılması, Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması yapılacak. 900 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 9 BÖLGE – ERZURUM ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Kars İli Arpaçay İlçesi ve Köylerinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 14 Eylül 2023 Perşembe tarih ve 3212 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 24 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-24-bolge-ihale-duyurusu-yapti-943468-kars/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 14 Eylül 2023 Perşembe Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

  ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/950453 Şehitkamil Belediyesi Göktürk Mahallesi 145 Ada, 18 Parsel Konut İnşaatı yaptırmak için 13 Ekim 2023 Cuma günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere BII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği bölümü veya Mimarlık bölümü bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, Yapım – 12 Blok Konut İnşaatı (857 Konut – 3 Adet Dükkan 1 Ana Okulu ve Kreş) Toplam İnşaat Alanı 145.818,90 m2 yapılacak. 730 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 7 BÖLGE – GAZİANTEP ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Şehitkamil İlçesinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 14 Eylül 2023 Perşembe tarih ve 3212 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 26 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/sehitkamil-belediyesi-ihale-duyurusu-yapti-950453/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 14 Eylül 2023 Perşembe Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

  TOKİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/948624 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Avcılar Yerleşkesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği, Mühendislik Fakültesi ve veterinerlik Fakültesi İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İnşaatı yaptırmak için 11 Ekim 2023 Çarşamba günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği bölümü veya Mimarlık bölümü bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, Toplam 86.527,96 m ² İnşaat Alanına Sahip, Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle veterinerlik Binası, İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Deniz Bilimleri Fakültesi İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi yapılacak. 550 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, İstanbul ilinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 14 Eylül 2023 Perşembe tarih ve 3212 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 26 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ihale-duyurusu-yapti-idare-948624-istanbul/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 14 Eylül 2023 Perşembe Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 14 Eylül 2023 Perşembe tarih ve 3212 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 19

KISALTMALAR

ED: Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ: Eşik Değer Üstü

EDYÜ: Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EDYÜB: Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Üst Sınırın Belirlemediğimiz

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

İKN: İhale Kayıt Numarası

TH: Taahhüt Haber

YM: Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

AÇIKLAMALAR:

(1) Mühendisler, iş deneyimi bulunmadıkları takdirde en çok 15 yıl kıdemle ve yıllık (2023 yılı için 1.597.917,00-TL. üzerinden) 15 x 1.597.917,00 TL. = 24.968.755,-TL. tutarında ihalelere katılabilirler denebilir. Biraz daha açmak gerekirse, idarenin, sözgelimi “teklif bedelinin yüzde 50’si kadar iş deneyimi” istediği bir ihaleye, 15 yıl kıdemli bir mühendis, diploması uyması ile birlikte en çok 47.937.510’-TL. teklif verebilir. Tabii eğer mühendisin örneğin 5 yıl kıdemi varsa söz gelimi teklif bedelinin yüzde 100’ü kadar iş deneyimi istenen bir ihalede en çok 7.989.585,-TL. teklif verebilecektir.  (15 yıla kadar her yıl için 2023 yılı için 1.597.917,00-TL ile çarpılacak.)

Öte yandan eğer mühendisin herhangi bir iş bitirme belgesi varsa bu 15 yıl sınırsız uzamaktadır. Sözgelimi iş bitirmesi olan 35 yıl kıdemli bir mühendis, katılmak istediği ihaleye,  idarenin yüzde 100 iş deneyimi istemesi halinde  55.927.095,-TL. teklif verebilecektir.Tabiatıyla müteahhit, idarenin istediği mühendislik diplomasına sahip olmalıdır. (İnşaat Mühendisi, Mimar, Elektrik Mühendisi, Makine Mühendisi, Çevre Mühendisi ve 30’lara varan diğer mühendislik bölümleri)

TH / 15.09.2023 - 3213 - 12
TH / 15.09.2023 – 3213 – 12

ÖZET

Taahhüt Haber’in (TH) haftanın dördüncü günü yayınlanan 14 Eylül 2023 Perşembe tarih ve 3212 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 3 milyar 660 milyon lira civarında olan 56 adet ihale ilanı yer aldı.