Taahhüt Haber’de (TH) 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü tahmini YM’leri toplamı 1 milyar 455 milyon lira civarında olan YM’si EDÜ 1,  EDYÜ 3 olmak üzere 4 adet önemli ihale ilanı yer buldu

Taahhüt Haber’in (TH) haftanın üçüncü günü yayınlanan 19 Temmuz 2023 Çarşamba tarih ve 3172 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 2 milyar 218 milyon lira civarında olan 67 adet ihale ilanı yer aldı.

  İlanlar (İhale duyuruları) 18 Temmuz 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlendi. Söz konusu ihale duyuruları derlenirken tahmini yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralandı. Benzer işlere göre sınıflandırıldı. İhale dosyaları incelenerek istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlendi ve yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü yayınlanan Taahhüt Haber’de yer aldı.

  Yayınlanan bu 67 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 1 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 3 adet daha ihale duyurusu yer aldı.

   Taahhüt Haber’in tahminine göre YM’leri toplamının 1 milyar 455 milyon lira civarında olduğunu tespit ettiğimiz bu 4 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

19 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN, YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE ANCAK ÜST SINIRI BELİRSİZ (EDÜ); TAHMİNİ YM’LERİ TOPLAMI 780 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 1 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  DSİ 8 BÖLGE ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/698220 Erzurum Sakalıkesik ve Ortabahçe Sulamaları AT ve TİGH 2.Kısım İnşaatı yaptırmak için 18 Ağustos 2023 Cuma günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AXX grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, Yapım İşi – 6.000.000 m3 Tesviye, 600 km Muhtelif Genişlikte Tarla İçi Yol Yapımı İşleri yapılacak. 800 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 9 BÖLGE – ERZURUM ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Erzurum İlinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 19 Temmuz 2023 Çarşamba tarih ve 3172 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 28 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-8-bolge-ihale-duyurusu-yapti-698220-erzurum/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 19 Temmuz 2023 Çarşamba Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

19 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 675 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 3 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

DSİ 6 BÖLGE ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/697836 Karaisalı Hacılı Bendi (Regülatörü) İnşaatı yaptırmak için 08 Ağustos 2023 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AIX grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, Hacılı Bendi (Regülatörü) İnşaat ve Kapak İmalatları İle Zemin İşlerinin Yapılmasıdır. yapılacak. 495 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 6 BÖLGE – ADANA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Adana İli Karaisalı İlçesinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 19 Temmuz 2023 Çarşamba tarihli ve 3172 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 25 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-6-bolge-ihale-duyurusu-yapti-697836-karaisali-hacili-bendi/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 19 Temmuz 2023 Çarşamba Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/655586 ZBEÜ İbn-i Sina Kampüsü Merkezi Derslik ve Laboratuvar Binası İnşaatı yaptırmak için 10 Ağustos 2023 Perşembe günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 65 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği veya Mimar bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 9500 m² Merkezi Derslik ve Laboratuvar Betonarme Bina Yapım İşi. yapılacak. 730 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, ZBEÜ İbn-i Sina Kampüsü’nde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 19 Temmuz 2023 Çarşamba tarihli ve 3172 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 29 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/zonguldak-bulent-ecevit-universitesi-ihale-duyurusu-yapti-655586/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 19 Temmuz 2023 Çarşamba Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

DHMİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/691521 Dalaman Havalimanı Pat Sahaları Elektrik Sistemlerinin Revizyonu İnşaatı yaptırmak için 22 Ağustos 2023 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘inden az olmamak üzere DII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte Elektrik Mühendisliği, Elektrik – Elektronik Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 1 Adet Dalaman Havalimanı Pat Sahaları Elektrik Sistemlerinin Revizyonu İşi; -Projeleri ve Teknik Dokümanlarında Belirtilen Miktarlarda Elektrik, İnşaat ve Elektronik İmalatları Anahtar Teslim Götürü Bedel Kısmı, -Projeleri ve Teknik Dokümanlarında Belirtilen Miktarlarda Elektrik, İnşaat ve Mekanik İmalatları Birim Fiyat Kısmı. yapılacak. 400 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 3 BÖLGE – İZMİR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Muğla Dalaman Havalimanı’nda inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 19 Temmuz 2023 Çarşamba tarihli ve 3172 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 32 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dhmi-ihale-duyurusu-yapti-691521-dalaman-havalimani/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 19 Temmuz 2023 Çarşamba Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 19 Temmuz 2023 Çarşamba tarihli ve 3172 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa:19

KISALTMALAR

ED: Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ: Eşik Değer Üstü

EDYÜ: Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EDYÜB: Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Üst Sınırın Belirlemediğimiz

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

İKN: İhale Kayıt Numarası

TH: Taahhüt Haber

YM: Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

AÇIKLAMALAR:

(1) Mühendisler, iş deneyimi bulunmadıkları takdirde en çok 15 yıl kıdemle ve yıllık (2023 yılı için 1.597.917,00-TL. üzerinden) 15 x 1.597.917,00 TL. = 24.968.755,-TL. tutarında ihalelere katılabilirler denebilir. Biraz daha açmak gerekirse, idarenin, sözgelimi “teklif bedelinin yüzde 50’si kadar iş deneyimi” istediği bir ihaleye, 15 yıl kıdemli bir mühendis, diploması uyması ile birlikte en çok 47.937.510’-TL. teklif verebilir. Tabii eğer mühendisin örneğin 5 yıl kıdemi varsa söz gelimi teklif bedelinin yüzde 100’ü kadar iş deneyimi istenen bir ihalede en çok 7.989.585,-TL. teklif verebilecektir.  (15 yıla kadar her yıl için 2023 yılı için 1.597.917,00-TL ile çarpılacak.)

Öte yandan eğer mühendisin herhangi bir iş bitirme belgesi varsa bu 15 yıl sınırsız uzamaktadır. Sözgelimi iş bitirmesi olan 35 yıl kıdemli bir mühendis, katılmak istediği ihaleye,  idarenin yüzde 100 iş deneyimi istemesi halinde  55.927.095,-TL. teklif verebilecektir.Tabiatıyla müteahhit, idarenin istediği mühendislik diplomasına sahip olmalıdır. (İnşaat Mühendisi, Mimar, Elektrik Mühendisi, Makine Mühendisi, Çevre Mühendisi ve 30’lara varan diğer mühendislik bölümleri)

TH / 20.07.2023 - 3173 - 14
TH / 20.07.2023 – 3173 – 14

ÖZET

Taahhüt Haber’in (TH) haftanın üçüncü günü yayınlanan 19 Temmuz 2023 Çarşamba tarih ve 3172 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 2 milyar 218 milyon lira civarında olan 67 adet ihale ilanı yer aldı.