Taahhüt Haber’de (TH) 20 Mart 2023 Pazartesi günü tahmini YM’leri toplamı 2 milyar lira civarında olan YM’si EDÜ 2, EDYÜ 2 ve ED/10-EDYA (ED’nin onda biri üstünde ancak ED’nin yarınsın altında) 10 olmak üzere 14 adet önemli ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in (TH) haftanın ilk iş günü yayınlanan 20 Mart 2023 Pazartesi tarih ve 3091 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 3 milyar lira civarında olan 47 adet ihale ilanı yer aldı.

 İlanlar (İhale duyuruları) 17 Mart 2023 günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlendi. Söz konusu ihale duyuruları derlenirken tahmini yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralandı. Benzer işlere göre sınıflandırıldı. İhale dosyaları incelenerek istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlendi ve yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 20 Mart 2023 günü yayınlanan Taahhüt Haber’de yer aldı.

 Yayınlanan bu 47 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 2 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 2 ve YM’Sİ ED’nin onda biri üstünde ancak ED’nin yarınsının altında olan (ED/10-EDYA) 10 adet daha ihale duyurusu yer aldı.

 Taahhüt Haber’in tahminine göre YM’leri toplamının 2 milyar lira civarında olduğunu tespit ettiğimiz bu 14 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

20 MART 2023 PAZARTESİ GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN, YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE ANCAK ÜST SINIRI BELİRSİZ (EDÜ); TAHMİNİ YM’LERİ TOPLAMI 1 MİLYAR 500 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 2 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  DSİ 16 BÖLGE ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/1508792 – Burdur-Gölhisar Sulaması Yenileme inşaatı yaptırmak için 24 Nisan 2023 Pazartesi günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere AIX grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 9.010 ha Tarım Arazisinin Sulanması için Yağmurlama + Damlama Sulama Şebekesi, Sanat Yapıları ile 29 092 Metrelik İletim Hattının ve Sanat Yapıları İnşaatı işi yapılacak. 1460 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in TAAHHÜT HABER – İZMİR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Burdur İli Gölhisar İlçesiNDE inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 20 Mart 2023 Pazartesi tarihli ve 3091 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 23 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-16-bolge-ihale-duyurusu-yapti-1508792-burdur/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 20 Mart 2023 Pazartesi Haber PDF” yazabilirsiniz.

 – İSTANBUL ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/228984 – Kocasinan Spor Tesisi ve Zeminaltı Otopark ikmal inşaatı yaptırmak için 17 Nisan 2023 Pazartesi günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 75 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, Toplam 42.903 m2 Spor Tesisi ve Bina İnşaatı İle Çevre Düzenleme yapılacak. 450 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in TAAHHÜT HABER – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, İstanbul İli Bahçelievler İlçesi Kocasinan’da inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 20 Mart 2023 Pazartesi tarihli ve 3091 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 28 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/istanbul-buyuksehir-ihale-duyurusu-yapti-228984/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 20 Mart 2023 Pazartesi Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.

20 MART 2023 PAZARTESİ GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 450 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 2 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– MERSİN BÜYÜKŞEHİR ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/235019 – Mersin’de Altyapı Hatlarının Temizlenmesi, Görüntülenmesi ve Frezelenmesi İle Noktasal Kaplama inşaatı yaptırmak için 10 Nisan 2023 Pazartesi günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AXVIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, Altyapı Hatlarının Temizlenmesi, Görüntülenmesi ve Frezelenmesi İle Noktasal Kaplama işi yapılacak. 300 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in TAAHHÜT HABER – ADANA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Mersin İli Muhtelif Mahallelerde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 20 Mart 2023 Pazartesi tarihli ve 3091 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 24 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/mersin-buyuksehir-ihale-duyurusu-yapti-235019/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 20 Mart 2023 Pazartesi Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.

 – TEİAŞ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/232966 – İTM.379 Referanslı 154 kV Yeşilkent GIS TM inşaatı yaptırmak için 12 Nisan 2023 Çarşamba günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere DIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte (Konsorsiyumlara açık ihale) Koordinatör Ortak İçin Elektrik veya elektrik-elektronik Mühendisliği, Özel ortak için İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 1 Adet 154 kV Gaz İzoleli Trafo Merkezi inşaatı işi yapılacak. 600 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in TAAHHÜT HABER – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, İstanbul’da inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 20 Mart 2023 Pazartesi tarihli ve 3091 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 30 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/teias-ihale-duyurusu-yapti-232966/

((Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 20 Mart 2023 Pazartesi Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.

20 MART 2023 PAZARTESİ YM’Sİ ED’NİN ONDA BİRİNİN ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN YARISININ ALTINDA (ED/10-EDYA); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 550 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 10 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– İstanbul Valiliği Yat İzl Koor Bşk / 2023/263835 — İstanbul İli Kartal İlçesi Hesna Gündeş İlkokulu Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 12.04.2023 tarihinde yapılacak.

– İstanbul Valiliği Yat İzl Koor Bşk / 2023/263889 — İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Hacımaşlı Köyü İlkokulu (Piri Reis İlkokulu Ek Bina) Yapım İşi Y — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 13.04.2023 tarihinde yapılacak.

– İstanbul Valiliği Yat İzl Koor Bşk / 2023/264066 — İstanbul İli Sarıyer İlçesi Şükrü Nailpaşa İlkokulu Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 12.04.2023 tarihinde yapılacak.

– İstanbul Valiliği Yat İzl Koor Bşk / 2023/264071 — İstanbul İli Beykoz İlçesi Türker İnanoğlu İlkokulu Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 14.04.2023 tarihinde yapılacak.

– İstanbul Valiliği Yat İzl Koor Bşk / 2023/264217 — İstanbul İli Beykoz İlçesi Yavuz Selim İlkokulu Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 14.04.2023 tarihinde yapılacak.

– İstanbul Valiliği Yat İzl Koor Bşk / 2023/264351 — İstanbul İli Beykoz İlçesi Tepetarla İO (Kemalettin Tuğcu İlkokulu ve Ortaokulu) Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 13.04.2023 tarihinde yapılacak.

– Ankara Üniversitesi Yapı İşl Tek Dai Bşk / 2023/229611 — Ankara Üniversitesi Beşevler Yerleşkesi F Blok Güçlendirme ve Tadilat İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 7.04.2023 tarihinde yapılacak.

– İzmir Büyükşehir İZSU Gn Md / 2023/220525 — İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Menemen Emiralem Boru Stok Sahası Arazi ve Çatı 4246,6 kWp/3750 kWe Kapasitesinde Güneş Enerji Santrali Yapımı — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere Güneş  Paneli ve İnverterden Oluşan Elektrik Üretim Tesislerine Yönelik Çatı veya Arazi Üzeri En Az 1.875 kWe Fotovoltaik Güneş Enerji Sistemi Kurulumu işleri benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 14.04.2023 tarihinde yapılacak.

– Aydın Kuşadası Bld Fen İşl / 2023/259780 — Kuşadası İlçesi Davutlar Mahallesi’nde Muhtelif Sokaklarda Bitümlü Sıcak Karışım Beton Parke Kaplama Yol Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 7.04.2023 tarihinde yapılacak.

– Edirne Uzunköprü Bld Fen İşl Md / 2023/267744 — Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Beton Parke Taş İle Yol-Kaldırım Yapılması İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 60’ından az olmamak üzere AXVIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 11.04.2023 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri 20 Mart 2023 Pazartesi için BKZ tarih ve 3091 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa  20

KISALTMALAR

ED: Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ: Eşik Değer Üstü

EDYÜ: Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

ED/10-EDYA= Eşik Değerin 10’da Birinin Üstünde Ancak Eşik Değerin Yarısı Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

İKN: İhale Kayıt Numarası

TH: Taahhüt Haber

YM: Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

AÇIKLAMALAR:

(1) Mühendisler, iş deneyimi bulunmadıkları takdirde en çok 15 yıl kıdemle ve yıllık (2023 yılı için 1.597.917,00-TL. üzerinden) 15 x 1.597.917,00 TL. = 24.968.755,-TL. tutarında ihalelere katılabilirler denebilir. Biraz daha açmak gerekirse, idarenin, sözgelimi “teklif bedelinin yüzde 50’si kadar iş deneyimi” istediği bir ihaleye, 15 yıl kıdemli bir mühendis, diploması uyması ile birlikte 47.937.510’-TL. teklif verebilir. Tabii eğer mühendisin örneğin 5 yıl kıdemi varsa 7.989.585,-TL. teklif verebilecektir.  (15 yıla kadar her yıl için 2023 yılı için 1.597.917,00-TL ile çarpılacak.)

Öte yandan eğer mühendisin herhangi bir iş bitirme belgesi varsa bu 15 yıl sınırsız uzamaktadır. Sözgelimi iş bitirmesi olan 35 yıl kıdemli bir mühendis, istediği ihaleye 55.927.095,-TL. teklif verebilecektir.

Tabiatıyla müteahhit, idarenin istediği mühendislik diplomasına sahip olmalıdır. (İnşaat Mühendisi, Mimar, Elektrik Mühendisi, Makine Mühendisi, Çevre Mühendisi ve 30’lara varan diğer mühendislik bölümleri)

TH / 21.03.2023 - 3092 - 14
TH / 21.03.2023 – 3092 – 14

ÖZET

Taahhüt Haber’in (TH) haftanın ilk iş günü yayınlanan 20 Mart 2023 Pazartesi tarih ve 3091 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 3 milyar lira civarında olan 47 adet ihale ilanı yer aldı.