Taahhüt Haber’de (TH) 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü tahmini YM’leri toplamı 2 milyar 575 milyon lira civarında olan YM’si EDÜ 5, EDYÜ 1 olmak üzere 6 adet önemli ihale ilanı yer buldu

Taahhüt Haber’in (TH) haftanın birinci günü yayınlanan 21 Ağustos 2023 Pazartesi tarih ve 3195 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 3 milyar 300 milyon lira civarında olan 58 adet ihale ilanı yer aldı.

  İlanlar (İhale duyuruları) 18 Ağustos 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlendi. Söz konusu ihale duyuruları derlenirken tahmini yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralandı. Benzer işlere göre sınıflandırıldı. İhale dosyaları incelenerek istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlendi ve yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü yayınlanan Taahhüt Haber’de yer aldı.

  Yayınlanan bu 58 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 5 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 1 adet daha ihale duyurusu yer aldı.

   Taahhüt Haber’in tahminine göre YM’leri toplamının 2 milyar 575 milyon lira civarında olduğunu tespit ettiğimiz bu 6 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

21 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN, YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE ANCAK ÜST SINIRI BELİRSİZ (EDÜ); TAHMİNİ YM’LERİ TOPLAMI 2 MİLYAR 350 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 5 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  DSİ 15 BÖLGE ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/839470 Şanlıurfa-Merkez Sırrın Deresi ve Yan Kolları 1.Kısım İnşaatı yaptırmak için 18 Eylül 2023 Pazartesi günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AIX grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, Şanlıurfa İl Merkezinde Bulunan Sırrın Deresi Üzerinde(Memba- Mansap Arası) Taşkın Kontrol Tesisi (Betonarme Duvar, Betonarme U Kanal vb.), Geçiş Yapıları (Köprü, Menfez ve Yaya Köprüsü vb.) İmalatları Yapılacaktır. yapılacak. 1100 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 7 BÖLGE – GAZİANTEP ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Şanlıurfa İl Merkezi inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 21 Ağustos 2023 Pazartesi tarih ve 3195 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 26 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-15-bolge-ihale-duyurusu-yapti-839470-sanliurfa/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 21 Ağustos 2023 Pazartesi Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

  DSİ 15 BÖLGE ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/845617 Şanlıurfa-Merkez Cavsak Deresi ve Yan Kolları 1.Kısım İnşaatı yaptırmak için 18 Eylül 2023 Pazartesi günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AIX grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, Şanlıurfa İl Merkezinde Bulunan Cavsak Deresi Üzerinde (Memba- Mansap Arası) Taşkın Kontrol Tesisi (Betonarme Duvar, Betonarme U Kanal vb.), Geçiş Yapıları (Köprü, Menfez ve Yaya Köprüsü vb.) ve Şanlıurfa İl Sınırları İçerisinde İdare Tarafında Yerleri Belirlenecek Muhtelif Noktalarda 50 Adet Araç Geçişini Sağlayacak Menfez veya Köprü İmalatları Yapılacaktır. yapılacak. 1100 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 7 BÖLGE – GAZİANTEP ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Şanlıurfa İlinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 21 Ağustos 2023 Pazartesi tarih ve 3195 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 26 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-15-bolge-ihale-duyurusu-yapti-845617-sanliurfa/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 21 Ağustos 2023 Pazartesi Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

  DHMİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/840620 Kars Harakani Havalimanı Pist Tadilatı İnşaatı yaptırmak için 20 Eylül 2023 Çarşamba günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AVII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 1 Adet- (Projeleri ve Diğer Dokümanlarında Belirtili Miktarlarda Asfalt Kaplama PAT Sahaları İmalatları İle Bunlara Ait Elektrik İmalatları) Kars Harakani Havalimanı Pist Tadilatı -Yapım yapılacak. 800 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 9 BÖLGE – ERZURUM ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Kars Harakani Havalimanında inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 21 Ağustos 2023 Pazartesi tarih ve 3195 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 24 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dhmi-ihale-duyurusu-yapti-840620-kars/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 21 Ağustos 2023 Pazartesi Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

  DHMİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/843421 Van Ferit Melen Hv PAT Sahaları Yapım, Onarım ve Paralel Taksi Yolu Yapımı İnşaatı yaptırmak için 19 Eylül 2023 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 100 ‘inden az olmamak üzere AVII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 1 Adet – (Projeleri ve Diğer Dokümanlarında Belirtili Miktarlarda Asfalt Kaplama PAT Sahaları İmalatları ile Bunlara Ait Elektrik İmalatları) Van Ferit Melen Hv. PAT Sahaları Yapım, Onarım ve Paralel Taksiyolu Yapımı – Yapım yapılacak. 700 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 8 BÖLGE – DİYARBAKIR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Van Ferit Melen Havalimanında inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 21 Ağustos 2023 Pazartesi tarih ve 3195 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 24 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dhmi-ihale-duyurusu-yapti-843421-van/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 21 Ağustos 2023 Pazartesi Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

  SAGLIK BAKANLIĞI ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/798951 Balıkesir Kepsut 50 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İnşaatı yaptırmak için 18 Eylül 2023 Pazartesi günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Bölümü mezunu veya Mimarlık bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, Toplam İnşaat Alanı 13.750 m2 Olan, B+Z+6 Katlı Betonarme Hastane İnşaatı yapılacak. 600 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 2 BÖLGE – BURSA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Balıkesir Kepsut ilçesinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 21 Ağustos 2023 Pazartesi tarih ve 3195 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 29 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/saglik-bakanligi-ihale-duyurusu-yapti-798951-balikesir/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 21 Ağustos 2023 Pazartesi Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

21 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 225 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 1 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

ŞIRNAK İL ÖZEL İDARE ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/832805 Şırnak İl Özel İdaresi Hizmet Binası Yapım İnşaatı yaptırmak için 11 Eylül 2023 Pazartesi günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisi ve /veya Mimar bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 1 Kalem Şırnak İl Özel İdaresi Hizmet Binası Yapım İşi yapılacak. 500 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 8 BÖLGE – DİYARBAKIR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Şırnak ilinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 21 Ağustos 2023 Pazartesi tarihli ve 3195 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 30 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/sirnak-il-ozel-idare-ihale-duyurusu-yapti-832805/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 21 Ağustos 2023 Pazartesi Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 21 Ağustos 2023 Pazartesi tarihli ve 3195 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 19

KISALTMALAR

ED: Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ: Eşik Değer Üstü

EDYÜ: Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EDYÜB: Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Üst Sınırın Belirlemediğimiz

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

İKN: İhale Kayıt Numarası

TH: Taahhüt Haber

YM: Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

AÇIKLAMALAR:

(1) Mühendisler, iş deneyimi bulunmadıkları takdirde en çok 15 yıl kıdemle ve yıllık (2023 yılı için 1.597.917,00-TL. üzerinden) 15 x 1.597.917,00 TL. = 24.968.755,-TL. tutarında ihalelere katılabilirler denebilir. Biraz daha açmak gerekirse, idarenin, sözgelimi “teklif bedelinin yüzde 50’si kadar iş deneyimi” istediği bir ihaleye, 15 yıl kıdemli bir mühendis, diploması uyması ile birlikte en çok 47.937.510’-TL. teklif verebilir. Tabii eğer mühendisin örneğin 5 yıl kıdemi varsa söz gelimi teklif bedelinin yüzde 100’ü kadar iş deneyimi istenen bir ihalede en çok 7.989.585,-TL. teklif verebilecektir.  (15 yıla kadar her yıl için 2023 yılı için 1.597.917,00-TL ile çarpılacak.)

Öte yandan eğer mühendisin herhangi bir iş bitirme belgesi varsa bu 15 yıl sınırsız uzamaktadır. Sözgelimi iş bitirmesi olan 35 yıl kıdemli bir mühendis, katılmak istediği ihaleye,  idarenin yüzde 100 iş deneyimi istemesi halinde  55.927.095,-TL. teklif verebilecektir.Tabiatıyla müteahhit, idarenin istediği mühendislik diplomasına sahip olmalıdır. (İnşaat Mühendisi, Mimar, Elektrik Mühendisi, Makine Mühendisi, Çevre Mühendisi ve 30’lara varan diğer mühendislik bölümleri)

TH / 22.08.2023 - 3196 - 14
TH / 22.08.2023 – 3196 – 14

ÖZET

Taahhüt Haber’in (TH) haftanın birinci günü yayınlanan 21 Ağustos 2023 Pazartesi tarih ve 3195 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 3 milyar 300 milyon lira civarında olan 58 adet ihale ilanı yer aldı.