Taahhüt Haber’de (TH) 21 Temmuz 2023 Cuma günü tahmini YM’leri toplamı 450 milyon lira civarında olan YM’si EDYÜ olmak üzere 2 adet önemli ihale ilanı yer buldu

Taahhüt Haber’in (TH) geçen haftanın beşinci günü yayınlanan 21 Temmuz 2023 Cuma tarih ve 3174 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 1 milyar 15 milyon lira civarında olan 38 adet ihale ilanı yer aldı.

  İlanlar (İhale duyuruları) 20 Temmuz 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlendi. Söz konusu ihale duyuruları derlenirken tahmini yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralandı. Benzer işlere göre sınıflandırıldı. İhale dosyaları incelenerek istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlendi ve yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 21 Temmuz 2023 Cuma günü yayınlanan Taahhüt Haber’de yer aldı.

  Yayınlanan bu 38 ihale ilanının içinde YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 2 adet daha ihale duyurusu yer aldı.

   Taahhüt Haber’in tahminine göre YM’leri toplamının 450 milyon lira civarında olduğunu tespit ettiğimiz bu 2 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

21 TEMMUZ 2023 CUMA GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 450 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 2 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

DSİ 13 BÖLGE ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/664339 Antalya-Kumluca Yapraklı Deresi Taşkın Koruma 1 Kısım İnşaatı yaptırmak için 14 Ağustos 2023 Pazartesi günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AIX grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 28.000,00 m³ Her Türlü İnşaat ve İmalatta Kullanılmak Üzere Her Sınıfta Beton veya Betonarme Betonu Yapılması, 1 110 Ton İnce ve Kalın B420C Betonarme Demirlerinin Hazırlanması ve Bükülüp Yerine Konulması vb. İşlerin Yapılması yapılacak. 330 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 3 BÖLGE – İZMİR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Antalya ilinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 21 Temmuz 2023 Cuma tarihli ve 3174 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 22 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-13-bolge-ihale-duyurusu-yapti-664339-antalya/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 21 Temmuz 2023 Cuma Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

BOTAŞ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/680076 Samsun – Ankara DGBH Deplasesi İnşaatı yaptırmak için 11 Ağustos 2023 Cuma günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘inden az olmamak üzere AXVI grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği veya Makine Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, Mevcut 48″ Samsun-Ankara DGBHa Hot-Tap&Stopple ile Bağlanarak Başlayıp Sonlanacak Yaklaşık 3.171 Metre Uzunluğunda 48 inç Çapında Doğal Gaz Boru Hattı Yapımı ve Söz Konusu Deplasesi Yapılacak Olan 48” DGBHa Mevcut Take-Off Vana İstasyonu Çıkışında Hot-Tap&Stopple İle Bağlantı Yapılarak Sonlandırılacak Olan Yaklaşık 651 Metre Uzunluğunda 8” Çapında DGBH Yapımı ve İşletmede Olan Yaklaşık 2.308 Metre 48″ Çapındaki Gömülü DGBHın Demontajı İşidir. yapılacak. 240 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 4 BÖLGE – ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Ankara ilinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 21 Temmuz 2023 Cuma tarihli ve 3174 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 23 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/botas-ihale-duyurusu-yapti-680076-samsun-ankara/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 21 Temmuz 2023 Cuma Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 21 Temmuz 2023 Cuma tarihli ve 3174 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa:17

KISALTMALAR

ED: Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ: Eşik Değer Üstü

EDYÜ: Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EDYÜB: Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Üst Sınırın Belirlemediğimiz

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

İKN: İhale Kayıt Numarası

TH: Taahhüt Haber

YM: Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

AÇIKLAMALAR:

(1) Mühendisler, iş deneyimi bulunmadıkları takdirde en çok 15 yıl kıdemle ve yıllık (2023 yılı için 1.597.917,00-TL. üzerinden) 15 x 1.597.917,00 TL. = 24.968.755,-TL. tutarında ihalelere katılabilirler denebilir. Biraz daha açmak gerekirse, idarenin, sözgelimi “teklif bedelinin yüzde 50’si kadar iş deneyimi” istediği bir ihaleye, 15 yıl kıdemli bir mühendis, diploması uyması ile birlikte en çok 47.937.510’-TL. teklif verebilir. Tabii eğer mühendisin örneğin 5 yıl kıdemi varsa söz gelimi teklif bedelinin yüzde 100’ü kadar iş deneyimi istenen bir ihalede en çok 7.989.585,-TL. teklif verebilecektir.  (15 yıla kadar her yıl için 2023 yılı için 1.597.917,00-TL ile çarpılacak.)

Öte yandan eğer mühendisin herhangi bir iş bitirme belgesi varsa bu 15 yıl sınırsız uzamaktadır. Sözgelimi iş bitirmesi olan 35 yıl kıdemli bir mühendis, katılmak istediği ihaleye,  idarenin yüzde 100 iş deneyimi istemesi halinde  55.927.095,-TL. teklif verebilecektir.Tabiatıyla müteahhit, idarenin istediği mühendislik diplomasına sahip olmalıdır. (İnşaat Mühendisi, Mimar, Elektrik Mühendisi, Makine Mühendisi, Çevre Mühendisi ve 30’lara varan diğer mühendislik bölümleri)

TH / 24.07.2023 - 3175 - 13
TH / 24.07.2023 – 3175 – 13

ÖZET

Taahhüt Haber’in (TH) geçen haftanın beşinci günü yayınlanan 21 Temmuz 2023 Cuma tarih ve 3174 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 1 milyar 15 milyon lira civarında olan 38 adet ihale ilanı yer aldı.