Taahhüt Haber’de (TH) 22 Mart 2023 Çarşamba günü tahmini YM’leri toplamı 720 milyon lira civarında olan EDYÜ 1 ve ED/10-EDYA (ED’nin onda biri üstünde ancak ED’nin yarınsın altında) 9 olmak üzere 10 adet önemli ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in (TH) haftanın üçüncü günü yayınlanan 22 Mart 2023 Çarşamba tarih ve 3093 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 1 milyar 850 milyon lira olan 62 adet ihale ilanı yer aldı.

  İlanlar (İhale duyuruları) 21 Mart 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlendi. Söz konusu ihale duyuruları derlenirken tahmini yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralandı. Benzer işlere göre sınıflandırıldı. İhale dosyaları incelenerek istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlendi ve yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 22 Mart 2023 günü yayınlanan Taahhüt Haber’de yer aldı.

  Yayınlanan bu 62 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 0 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 1 ve YM’Sİ ED’nin onda biri üstünde ancak ED’nin yarınsının altında olan (ED/10-EDYA) 9 adet daha ihale duyurusu yer aldı.

   Taahhüt Haber’in tahminine göre YM’leri toplamının 720 milyon lira civarında olduğunu tespit ettiğimiz bu 10 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

22 MART 2023 GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 225 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 1 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  AYDIN YİKOB ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/263192 Söke Spor Kompleksi inşaatı yaptırmak için 25 Nisan 2023 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisi veya Mimar bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, Gençlik Merkezi, 1000 Kişilik Spor Salonu, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, 4’lü Soyunma Odası, 1.500 Kişilik Tribün, 2 adet 672 Kişilik Portatif Tribün, Atletizm Sahası ve Çim Saha yapılacak. 700 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in TH 3 BÖLGE – İZMİR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Aydın İli Söke İlçesinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 21 Mart 2023 Salı tarihli ve 3093 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 30 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/aydin-yikob-ihale-duyurusu-yapti-263192/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 21 Mart 2023 Salı Taahhüt Haber”

22 MART 2023 YM’Sİ ED’NİN ONDA BİRİNİN ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN YARISININ ALTINDA (ED/10-EDYA); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 495 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 9 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Gümüşhane İl Sağlık Md / 2023/245694 — Şiran Toplum Sağlığı Merkezi + Aile Sağlığı Merkezi +112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Hizmetleri Binası ve Gümüşhane Kürtün Toplum Sağlığı Merkezi + Aile Sağlığı Merkezi +112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Hizmetleri Binası Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 13.04.2023 tarihinde yapılacak.

– İstanbul Büyükşehir Tesisler Bakım Onarım Md / 2023/246121 — 2023 Yılı Avrupa Yakası 1. Grup Okul Binalarının Bakım ve Onarım inşaatı — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 12.04.2023 tarihinde yapılacak.

– Gaziantep Valiliği Yat İzl Koor Bşk / 2023/275429 — Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Osmanlı Kurtuluş Mah 0 Ada 2628 Parsel 32 Derslikli Ortaokul İkmal İnşaatı — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 11.04.2023 tarihinde yapılacak.

– İstanbul Büyükşehir Tesisler Bakım Onarım Md / 2023/246122 — 2023 Yılı Anadolu Yakası 1. Grup Okul Binalarının Bakım ve Onarım İşi yapım işi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 12.04.2023 tarihinde yapılacak.

– İstanbul Arnavutköy Bld Dst Hiz Md / 2023/275485 — 2023 -2024 Yılları İnşaat ve Elektrik Tesisatları Bakım, Onarım ve Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 12.04.2023 tarihinde yapılacak.

– TEİAŞ 5 Bölge Md Sakarya / 2023/270108 — İTM512 Gerkonsan TM Tevsiat yapım işi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere DIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 25.04.2023 tarihinde yapılacak.

– İzmir Büyükşehir İZSU Gn Md / 2023/252213 — İzmir İli Merkez Güney Bölge Kanal Şube Müdürlüğü Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Kırılan ve Tahrip Olan Yağmursuyu Izgaralarının Tamiratı İnşaatı yapım işi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 65 ‘inden az olmamak üzere AIV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 12.04.2023 tarihinde yapılacak.

– İzmir Büyükşehir İZSU Gn Md / 2023/256083 — İzmir İli Merkez Kuzey Bölge Kanal Şube Müdürlüğü Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Kırılan ve Tahrip Olan Yağmursuyu Izgaralarının Tamiratı İnşaatı İşi yapım işi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 65 ‘inden az olmamak üzere AIV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 12.04.2023 tarihinde yapılacak.

– İstanbul Büyükşehir Trafik Md / 2023/250854 — 2023 Yılı İstanbul Geneli Yol Ağı Üzerine Yatay Trafik İşaretlerinin Yapılması Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere YİBİGT _2.7 grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 12.04.2023 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri 21 Mart 2023 Salı için BKZ tarih ve 3093 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 21

KISALTMALAR

ED: Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ: Eşik Değer Üstü

EDYÜ: Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

ED/10-EDYA= Eşik Değerin 10’da Birinin Üstünde Ancak Eşik Değerin Yarısı Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

İKN: İhale Kayıt Numarası

TH: Taahhüt Haber

YM: Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

AÇIKLAMALAR:

(1) Mühendisler, iş deneyimi bulunmadıkları takdirde en çok 15 yıl kıdemle ve yıllık (2023 yılı için 1.597.917,00-TL. üzerinden) 15 x 1.597.917,00 TL. = 24.968.755,-TL. tutarında ihalelere katılabilirler denebilir. Biraz daha açmak gerekirse, idarenin, sözgelimi “teklif bedelinin yüzde 50’si kadar iş deneyimi” istediği bir ihaleye, 15 yıl kıdemli bir mühendis, diploması uyması ile birlikte 47.937.510’-TL. teklif verebilir. Tabii eğer mühendisin örneğin 5 yıl kıdemi varsa 7.989.585,-TL. teklif verebilecektir.  (15 yıla kadar her yıl için 2023 yılı için 1.597.917,00-TL ile çarpılacak.)

Öte yandan eğer mühendisin herhangi bir iş bitirme belgesi varsa bu 15 yıl sınırsız uzamaktadır. Sözgelimi iş bitirmesi olan 35 yıl kıdemli bir mühendis, istediği ihaleye 55.927.095,-TL. teklif verebilecektir.

Tabiatıyla müteahhit, idarenin istediği mühendislik diplomasına sahip olmalıdır. (İnşaat Mühendisi, Mimar, Elektrik Mühendisi, Makine Mühendisi, Çevre Mühendisi ve 30’lara varan diğer mühendislik bölümleri)

TH / 23.03.2023 - 3094 - 11
TH / 23.03.2023 – 3094 – 11

ÖZET

Taahhüt Haber’in (TH) haftanın üçüncü günü yayınlanan 22 Mart 2023 Çarşamba tarih ve 3093 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 1 milyar 850 milyon lira olan 62 adet ihale ilanı yer aldı.