Taahhüt Haber’de (TH) 23 Mart 2023 Perşembe günü tahmini YM’leri toplamı 725 milyon lira civarında olan YM’leri EDYÜ 2 ve ED/10-EDYA (ED’nin onda biri üstünde ancak ED’nin yarınsın altında) 5 olmak üzere 7 adet önemli ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in (TH) haftanın dördüncü günü yayınlanan 23 Mart 2023 Perşembe tarih ve 3094 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 1 milyar 500 milyon lira civarında olan 52 adet ihale ilanı yer aldı.

İlanlar (İhale duyuruları) 22 Mart 2023 günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlendi. Söz konusu ihale duyuruları derlenirken tahmini yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralandı. Benzer işlere göre sınıflandırıldı. İhale dosyaları incelenerek istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlendi ve yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 23 Mart 2023 günü yayınlanan Taahhüt Haber’de yer aldı.

Yayınlanan bu 52 ihale ilanının içinde YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 2 ve YM’Sİ ED’nin onda biri üstünde ancak ED’nin yarınsının altında olan (ED/10-EDYA) 5 adet önemli ihale duyurusu yer aldı.

Taahhüt Haber’in tahminine göre YM’leri toplamının 725 milyon lira civarında olduğunu tespit ettiğimiz bu 7 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

23 MART 2023 GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 450 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 2 ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– BUSKİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/260156 – Bursa’da 2023/1 İkinci Bölge Asfalt Yapım ve Onarımı İşi nşaatı yaptırmak için 14 Nisan 2023 Cuma günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 19 Kalem- 2023/1 İkinci Bölge Asfalt Yapım ve Onarımı İşi yapılacak. 730 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in TH 2 BÖLGE – BURSA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Bursa İli Yıldırım, Gürsu , Kestel, Gemlik, Orhangazi, İznik, Yenişehir, İnegöl İlçeleri inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 23 Mart 2023 Perşembe tarihli ve 3094 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 21 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/buski-ihale-duyurusu-yapti-260156/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 23 Mart 2023 Perşembe Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz

 – İSTANBUL YİKOB ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/281391 – İstanbul İli Kartal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatı yaptırmak için 19 Nisan 2023 Çarşamba günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 1 Adet MTA Lisesi Yapım İşi (Doğalgazlı) yapılacak. 450 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, İstanbul İli Kartal İlçesinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 23 Mart 2023 Perşembe tarihli ve 3094 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 25 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/istanbul-yikob-ihale-duyurusu-yapti-281391/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 23 Mart 2023 Perşembe Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz

23 MART 2023 YM’Sİ ED’NİN ONDA BİRİNİN ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN YARISININ ALTINDA (ED/10-EDYA); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 275 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 5 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– İzmir İl Milli Eğt Md / 2023/265449 — Şirinyer Anadolu Lisesi (32 Derslikli) İnşaatı yapım işi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 14.04.2023 tarihinde yapılacak.

– Gaziantep Valiliği Yat İzl Koor Bşk / 2023/269205 — Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Belkız Mah 1 Adet 32 Derslik İlkokul ve 1 Adet 32 Derslik Ortaokul İkmal İnşaatı Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 13.04.2023 tarihinde yapılacak.

– İstanbul Valiliği Yat İzl Koor Bşk / 2023/281219 — İstanbul İli Silivri İlçesi Fevzipaşa Değirmenköy İlkokulu Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 19.04.2023 tarihinde yapılacak.

– Kayseri İmar ve İnş Tic Aş / 2023/280261 — Sahabiye Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamındaki Birinci Etap İkinci Kısımda A4 Blok İkmal İnşaatının Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 18.04.2023 tarihinde yapılacak.

– Tekirdağ Çorlu Bld Fen İşl Md / 2023/278225 — 2023 Yılında Çorlu Belediyesi Sorumluluk Alanları İçerisinde İhtiyaç Duyulan Yaya ve Araç Yollarının, 8 cm’lik ve 6 cm’lik Kilitli Parke Taşı, Kare Taş, Hissedilebilir Yüzey, Bordür ve Yağmur Oluğu İle Döşetilmesi Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere AV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 14.04.2023 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri 23 Mart 2023 Perşembe için BKZ tarih ve 3094 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 17

KISALTMALAR

ED: Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ: Eşik Değer Üstü

EDYÜ: Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

ED/10-EDYA= Eşik Değerin 10’da Birinin Üstünde Ancak Eşik Değerin Yarısı Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

İKN: İhale Kayıt Numarası

TH: Taahhüt Haber

YM: Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

AÇIKLAMALAR:

(1) Mühendisler, iş deneyimi bulunmadıkları takdirde en çok 15 yıl kıdemle ve yıllık (2023 yılı için 1.597.917,00-TL. üzerinden) 15 x 1.597.917,00 TL. = 24.968.755,-TL. tutarında ihalelere katılabilirler denebilir. Biraz daha açmak gerekirse, idarenin, sözgelimi “teklif bedelinin yüzde 50’si kadar iş deneyimi” istediği bir ihaleye, 15 yıl kıdemli bir mühendis, diploması uyması ile birlikte 47.937.510’-TL. teklif verebilir. Tabii eğer mühendisin örneğin 5 yıl kıdemi varsa 7.989.585,-TL. teklif verebilecektir.  (15 yıla kadar her yıl için 2023 yılı için 1.597.917,00-TL ile çarpılacak.)

Öte yandan eğer mühendisin herhangi bir iş bitirme belgesi varsa bu 15 yıl sınırsız uzamaktadır. Sözgelimi iş bitirmesi olan 35 yıl kıdemli bir mühendis, istediği ihaleye 55.927.095,-TL. teklif verebilecektir.

Tabiatıyla müteahhit, idarenin istediği mühendislik diplomasına sahip olmalıdır. (İnşaat Mühendisi, Mimar, Elektrik Mühendisi, Makine Mühendisi, Çevre Mühendisi ve 30’lara varan diğer mühendislik bölümleri)

TH / 24.03.2023 - 3095 - 11
TH / 24.03.2023 – 3095 – 11

ÖZET

Taahhüt Haber’in (TH) haftanın dördüncü günü yayınlanan 23 Mart 2023 Perşembe tarih ve 3094 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 1 milyar 500 milyon lira civarında olan 52 adet ihale ilanı yer aldı.