Taahhüt Haber’de (TH) 24 Mart 2023 Cuma günü tahmini YM’leri toplamı 950 milyon lira civarında olan YM’si EDYÜ 2 ve ED/10-EDYA (ED’nin onda biri üstünde ancak ED’nin yarınsın altında) 9 olmak üzere 11 adet önemli ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in (TH) geçen haftanın son iş günü yayınlanan 24 Mart 2023 Cuma tarih ve 3095 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 2 milyar lira civarında olan 72 adet ihale ilanı yer aldı.

 İlanlar (İhale duyuruları) 23 Mart 2023 günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlendi. Söz konusu ihale duyuruları derlenirken tahmini yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralandı. Benzer işlere göre sınıflandırıldı. İhale dosyaları incelenerek istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlendi ve yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 24 Mart 2023 günü yayınlanan Taahhüt Haber’de yer aldı.

 Yayınlanan bu 72 ihale ilanının içinde YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 2 ve YM’Sİ ED’nin onda biri üstünde ancak ED’nin yarınsının altında olan (ED/10-EDYA) 9 adet ihale duyurusu yer aldı.

 Taahhüt Haber’in tahminine göre YM’leri toplamının 950 milyon lira civarında olduğunu tespit ettiğimiz bu 11 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

24 MART 2023 CUMA GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 450 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 2 ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARE ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/266809 – Çanakkale Hükümet Konağı Yeni Hizmet Binası inşaatı yaptırmak için 14 Nisan 2023 Cuma günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, A Blok 14480 m² (Valilik Hizmet Bloğu) B Blok 920 m² (Konferans ve Yemekhane Bloğu) Toplamda 2 Blok ve 15400 m² İnşaat işi yapılacak. 540 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in TH 2 BÖLGE – BURSA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Çanakkale Merkezde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 24 Mart 2023 Cuma tarihli ve 3095 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 30 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/canakkale-il-ozel-idare-ihale-duyurusu-yapti-266809/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 24 Mart 2023 Cuma Taahhüt Haber”

 – TEİAŞ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/277231 – İTM.441 Referanslı, 400 kV Habipler TM Tevsiat Yapımı yaptırmak için 18 Nisan 2023 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere DIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte (Konsorsiyumlara açık ihale) Koordinatör Ortak İçin Elektrik veya elektrik-elektronik Mühendisliği, Özel ortak için İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 1 Adet 400 Kv Trafo Merkezi Yapımı işi yapılacak. 490 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, İstanbul’da inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 24 Mart 2023 Cuma tarihli ve 3095 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 33 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/teias-ihale-duyurusu-yapti-277231/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 24 Mart 2023 Cuma Taahhüt Haber”

24 MART 2023 CUMA YM’Sİ ED’NİN ONDA BİRİNİN ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN YARISININ ALTINDA (ED/10-EDYA); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 495 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 9 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Kocaeli İl Milli Eğitim Md / 2023/260301 — Kandıra İlçesi Akdurak Mahallesi 283 Ada, 1 Parselde 21 Derslikli Anadolu İmam Hatip Lisesi İle 80 Kişilik Pansiyon Binası Yapımı ve Çevre Tanzimi Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 18.04.2023 tarihinde yapılacak.

– Kocaeli İl Milli Eğitim Md / 2023/273583 — 21’nci Paket Gebze Mustafa Paşa 4794 Ada 1 Parselde 24 Derslik Ortaokul, Gebze Mustafa Paşa 321 Ada 91 Parselde 24 Derslikli İlkokul İle Darıca Nenehatun 1512 Ada 9 Parselde 6 Derslikli Anaokulu Binası Yapımı ve Tüm Sahaların Çevre Tanzimi İşleri Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 18.04.2023 tarihinde yapılacak.

– Kocaeli İl Milli Eğitim Md / 2023/274538 — 22’nci Paket Derince Sopalı 2133 Parselde 8 Derslikli, Derince Çınarlı 2912 Ada 8 Parselde 8 Derslikli ve İzmit Gündoğdu 803 Ada 1 Parselde 4 Derslikli Anaokulu Binası Yapımı İle Tüm Sahaların Çevre Tanzimi İşleri Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 18.04.2023 tarihinde yapılacak.

– İstanbul Valiliği Yat İzl Koor Bşk / 2023/283949 — İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Suatlar Anaokulu Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 18.04.2023 tarihinde yapılacak.

– Manisa Valiliği Yat İzl Koor Bşk / 2023/284982 — Manisa Soma Hükümet Konağı Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 100’ünden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 17.04.2023 tarihinde yapılacak.

– Tekirdağ Valiliği Yat İzl Koor Bşk / 2023/285324 — Çerkezköy Hükümet Konağı Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 19.04.2023 tarihinde yapılacak.

– İstanbul Valiliği Yat İzl Koor Bşk / 2023/285590 — İstanbul İli Bayrampaşa İlçesi Tuna İlkokulu Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 24.04.2023 tarihinde yapılacak.

– İstanbul Valiliği Yat İzl Koor Bşk / 2023/285654 — İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Deliklikaya İlkokulu Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 24.04.2023 tarihinde yapılacak.

– İstanbul Valiliği Yat İzl Koor Bşk / 2023/285735 — İstanbul İli Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi (Özel Eğitim Merkezi) Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 24.04.2023 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri 24 Mart 2023 Cuma için BKZ tarih ve 3095 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 17

KISALTMALAR

ED: Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ: Eşik Değer Üstü

EDYÜ: Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

ED/10-EDYA= Eşik Değerin 10’da Birinin Üstünde Ancak Eşik Değerin Yarısı Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

İKN: İhale Kayıt Numarası

TH: Taahhüt Haber

YM: Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

AÇIKLAMALAR:

(1) Mühendisler, iş deneyimi bulunmadıkları takdirde en çok 15 yıl kıdemle ve yıllık (2023 yılı için 1.597.917,00-TL. üzerinden) 15 x 1.597.917,00 TL. = 24.968.755,-TL. tutarında ihalelere katılabilirler denebilir. Biraz daha açmak gerekirse, idarenin, sözgelimi “teklif bedelinin yüzde 50’si kadar iş deneyimi” istediği bir ihaleye, 15 yıl kıdemli bir mühendis, diploması uyması ile birlikte 47.937.510’-TL. teklif verebilir. Tabii eğer mühendisin örneğin 5 yıl kıdemi varsa 7.989.585,-TL. teklif verebilecektir.  (15 yıla kadar her yıl için 2023 yılı için 1.597.917,00-TL ile çarpılacak.)

Öte yandan eğer mühendisin herhangi bir iş bitirme belgesi varsa bu 15 yıl sınırsız uzamaktadır. Sözgelimi iş bitirmesi olan 35 yıl kıdemli bir mühendis, istediği ihaleye 55.927.095,-TL. teklif verebilecektir.

Tabiatıyla müteahhit, idarenin istediği mühendislik diplomasına sahip olmalıdır. (İnşaat Mühendisi, Mimar, Elektrik Mühendisi, Makine Mühendisi, Çevre Mühendisi ve 30’lara varan diğer mühendislik bölümleri)

TH / 27.03.2023 - 3096 - 15
TH / 27.03.2023 – 3096 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in (TH) geçen haftanın son iş günü yayınlanan 24 Mart 2023 Cuma tarih ve 3095 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 2 milyar lira civarında olan 72 adet ihale ilanı yer aldı.