Taahhüt Haber’de (TH) 25 Temmuz 2023 Salı günü tahmini YM’leri toplamı 1 milyar 125 milyon lira civarında olan YM’si EDYÜ 5 olmak üzere 5 adet önemli ihale ilanı yer buldu

Taahhüt Haber’in (TH) haftanın ikinci günü yayınlanan 25 Temmuz 2023 Salı tarih ve 3176 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 1 milyar 975 milyon lira civarında olan 55 adet ihale ilanı yer aldı.

  İlanlar (İhale duyuruları) 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlendi. Söz konusu ihale duyuruları derlenirken tahmini yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralandı. Benzer işlere göre sınıflandırıldı. İhale dosyaları incelenerek istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlendi ve yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 25 Temmuz 2023 Salı günü yayınlanan Taahhüt Haber’de yer aldı.

  Yayınlanan bu 55 ihale ilanının içinde YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 5 adet daha ihale duyurusu yer aldı.

   Taahhüt Haber’in tahminine göre YM’leri toplamının 1 milyar 125 milyon lira civarında olduğunu tespit ettiğimiz bu 5 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

25 TEMMUZ 2023 SALI GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 1 MİLYAR 125 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 5 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/708034 Marmaris Atatürk Barajından Bozburun Yarımadasına İçme Suyu Temini İnşaatı yaptırmak için 18 Ağustos 2023 Cuma günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 75 ‘inden az olmamak üzere AIV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat veya Çevre Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 56302 m İçme Suyu Hattı, 25000 m Rodmiks Yama, 6 Adet 25 m³ Maslak, 1 Adet 100 m³ ve 200 m³ İçmesuyu Depo, 84 Adet Sanat Yapıları (Tahliye-Vantuz-Debimetre-Branşman-Vana Odaları)’nın Yapılması yapılacak. 260 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 3 BÖLGE – İZMİR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Muğla İli Marmaris İlçesinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 25 Temmuz 2023 Salı tarihli ve 3176 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 23 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/mugla-buyuksehir-ihale-duyurusu-yapti-708034/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 25 Temmuz 2023 Salı Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

DSİ 12 BÖLGE ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/716691 Nevşehir Sarıhıdır Pompaj Sulaması Yenileme İnşaatı yaptırmak için 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AIX grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 1-970 ha Tarım Arazisinin Sulanması İçin 34 km Borulu Şebeke Sistemi ve Sanat Yapılarının Yapılması, 2- Sulama Pompa İstasyonu, Regülasyon Havuzu ve Enerji Nakil Hatlarının Yapılması, 3- 2575,80 kWp/ (1980 kWe) Kurulu Gücünde Güneş Enerjisi Santralinin Yapılması , 4- Mevcut Pompa İstasyonundaki Mekanik, Elektrik Aksamın Sökülmesi ve İdareye Teslimi yapılacak. 500 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 5 BÖLGE – KAYSERİ ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Nevşehir İli Ürgüp İlçesinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 25 Temmuz 2023 Salı tarihli ve 3176 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 26 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-12-bolge-ihale-duyurusu-yapti-716691-nevsehir/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 25 Temmuz 2023 Salı Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

DSİ 12 BÖLGE ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/488670 Bünyan Sarıoğlan Sulaması Anakanal Tahliyesinin Takviye Amaçlı Sarıoğlan Barajına İletilmesi İnşaatı yaptırmak için 22 Ağustos 2023 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AIX grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 20230 m Çelik Boru Çelik Boru Temini ve Döşenmesi, Sanat Yapılarının ve İşletme Bakım Yollarının Yapılması yapılacak. 400 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 5 BÖLGE – KAYSERİ ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Kayseri İli Bünyan İlçesinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 25 Temmuz 2023 Salı tarihli ve 3176 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 26 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-12-bolge-ihale-duyurusu-yapti-488670-bunyan/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 25 Temmuz 2023 Salı Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/732090 Ardahan Üniversitesi 1 Adet Merkezi Kütüphane Binası Yapımı – 1 Adet Merkezi Yemekhane Binası Yapımı ve Yapılacak Yapıların Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı yaptırmak için 18 Ağustos 2023 Cuma günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği Bölümü veya Mimarlık Bölümü bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 8000 m² Kapalı Alana Sahip Betonarme Karkas Sistemli 1 Adet Kütüphane Binası Yapımı, 6000 m² Kapalı Alana Sahip Betonarme Karkas Sistemli 1 Adet Yemekhane Binası Yapımı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi Yaptırılacaktır. yapılacak. 750 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 9 BÖLGE – ERZURUM ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Ardahan Üniversitesi’nde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 25 Temmuz 2023 Salı tarihli ve 3176 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 27 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/ardahan-universitesi-ihale-duyurusu-yapti-732090/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 25 Temmuz 2023 Salı Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

MERSİN BÜYÜKŞEHİR ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/723388 Mersin İli, Akdeniz İlç Nacarlı Mah MESKİ Merkez Ambar Polietilen Boru Üretim Tesisi, Merkez Sayaç Lab ve Elek Elektr Bkm Atöl, Mersin İli, Toroslar İlç, MESKİ Makine İkmal ve Tes Dai Bşk Binası Bkm, Onar, Tad İle Yeni Atölye İnşaatı yaptırmak için 15 Ağustos 2023 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 65 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 90,00 Kalem Mersin İli, Akdeniz İlç Nacarlı Mah MESKİ Merkez Ambar Polietilen Boru Üretim Tesisi, Merkez Sayaç Lab ve Elek Elektr Bkm Atöl, Mersin İli, Toroslar İlç, MESKİ Makine İkmal ve Tes Dai Bşk Binası Bkm, Onar, Tad İle Yeni Atölye Yapım İşleri İmalatları yapılacak. 420 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 6 BÖLGE – ADANA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Mersin İli Akdeniz İlçesi Nacarlı Mahallesi ve Mersin İli Toroslar İlçesinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 25 Temmuz 2023 Salı tarihli ve 3176 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 29 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/mersin-buyuksehir-ihale-duyurusu-yapti-723388/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 25 Temmuz 2023 Salı Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 25 Temmuz 2023 Salı tarihli ve 3176 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 19

KISALTMALAR

ED: Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ: Eşik Değer Üstü

EDYÜ: Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EDYÜB: Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Üst Sınırın Belirlemediğimiz

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

İKN: İhale Kayıt Numarası

TH: Taahhüt Haber

YM: Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

AÇIKLAMALAR:

(1) Mühendisler, iş deneyimi bulunmadıkları takdirde en çok 15 yıl kıdemle ve yıllık (2023 yılı için 1.597.917,00-TL. üzerinden) 15 x 1.597.917,00 TL. = 24.968.755,-TL. tutarında ihalelere katılabilirler denebilir. Biraz daha açmak gerekirse, idarenin, sözgelimi “teklif bedelinin yüzde 50’si kadar iş deneyimi” istediği bir ihaleye, 15 yıl kıdemli bir mühendis, diploması uyması ile birlikte en çok 47.937.510’-TL. teklif verebilir. Tabii eğer mühendisin örneğin 5 yıl kıdemi varsa söz gelimi teklif bedelinin yüzde 100’ü kadar iş deneyimi istenen bir ihalede en çok 7.989.585,-TL. teklif verebilecektir.  (15 yıla kadar her yıl için 2023 yılı için 1.597.917,00-TL ile çarpılacak.)

Öte yandan eğer mühendisin herhangi bir iş bitirme belgesi varsa bu 15 yıl sınırsız uzamaktadır. Sözgelimi iş bitirmesi olan 35 yıl kıdemli bir mühendis, katılmak istediği ihaleye,  idarenin yüzde 100 iş deneyimi istemesi halinde  55.927.095,-TL. teklif verebilecektir.Tabiatıyla müteahhit, idarenin istediği mühendislik diplomasına sahip olmalıdır. (İnşaat Mühendisi, Mimar, Elektrik Mühendisi, Makine Mühendisi, Çevre Mühendisi ve 30’lara varan diğer mühendislik bölümleri)

TH / 26.07.2023 - 3177 - 13
TH / 26.07.2023 – 3177 – 13

ÖZET

Taahhüt Haber’in (TH) haftanın ikinci günü yayınlanan 25 Temmuz 2023 Salı tarih ve 3176 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 1 milyar 975 milyon lira civarında olan 55 adet ihale ilanı yer aldı.