Taahhüt Haber’de (TH) 27 Temmuz 2023 Perşembe günü tahmini YM’leri toplamı 450 milyon lira civarında olan YM’si EDYÜ 2 adet önemli ihale ilanı yer buldu

Taahhüt Haber’in (TH) haftanın dördüncü günü yayınlanan 27 Temmuz 2023 Perşembe tarih ve 3178 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 1 milyar 768 milyon lira civarında olan 78 adet ihale ilanı yer aldı.

  İlanlar (İhale duyuruları) 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlendi. Söz konusu ihale duyuruları derlenirken tahmini yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralandı. Benzer işlere göre sınıflandırıldı. İhale dosyaları incelenerek istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlendi ve yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 27 Temmuz 2023 Perşembe günü yayınlanan Taahhüt Haber’de yer aldı.

  Yayınlanan bu 78 ihale ilanının içinde YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 2 adet daha ihale duyurusu yer aldı.

   Taahhüt Haber’in tahminine göre YM’leri toplamının 450 milyon lira civarında olduğunu tespit ettiğimiz bu 2 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

27 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 450 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 2 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/746245 Antalya İlçelerinde İçmesuyu ve Kanalizasyon İmalatlarının Asfalt Tamiratlarının Yapılması İnşaatı yaptırmak için 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘inden az olmamak üzere AIV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 275000 m² 7 cm Sıkışmış Kalınlıkta Yama Asfalt Yapılması, 125000 m² Küçük Finişer İle 7 cm Kalınlıkta Yama Asfalt Yapılması, 8000 Ton Plent-Miks Temel Temin Edilmesi (Plentaltı) 10000 Ton Asfalt Betonu Aşınma Tabakası Temin Edilmesi (Plentaltı), 18000 Ton Karışım Malzemelerinin Sahaya Nakli, 5000 m³ Zayıf Zeminin Kazılması (Moloz Nakli Dahil), 5000 Ton Karışımların Finişer İle Serme-Silindir Sıkış., yapılacak. 360 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 3 BÖLGE – İZMİR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Antalya ilçelerinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 27 Temmuz 2023 Perşembe tarihli ve 3178 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 23 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/antalya-buyuksehir-ihale-duyurusu-yapti-746245/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 27 Temmuz 2023 Perşembe Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

ADANA BÜYÜKŞEHİR ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/746952 Adana İli Seyhan İlçesi Kent Meydanına Ada 5/2’ye Bina İnşaatı yaptırmak için 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte inşaat mühendisliği veya mimarlık bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 2.015 m2 Taban Alanlı İş Merkezi Yapılması yapılacak. 540 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 6 BÖLGE – ADANA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Adana İli Seyhan İlçesinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 27 Temmuz 2023 Perşembe tarihli ve 3178 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 31 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/adana-buyuksehir-ihale-duyurusu-yapti-746952/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 27 Temmuz 2023 Perşembe Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 27 Temmuz 2023 Perşembe tarihli ve 3178 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 19

KISALTMALAR

ED: Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ: Eşik Değer Üstü

EDYÜ: Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EDYÜB: Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Üst Sınırın Belirlemediğimiz

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

İKN: İhale Kayıt Numarası

TH: Taahhüt Haber

YM: Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

AÇIKLAMALAR:

(1) Mühendisler, iş deneyimi bulunmadıkları takdirde en çok 15 yıl kıdemle ve yıllık (2023 yılı için 1.597.917,00-TL. üzerinden) 15 x 1.597.917,00 TL. = 24.968.755,-TL. tutarında ihalelere katılabilirler denebilir. Biraz daha açmak gerekirse, idarenin, sözgelimi “teklif bedelinin yüzde 50’si kadar iş deneyimi” istediği bir ihaleye, 15 yıl kıdemli bir mühendis, diploması uyması ile birlikte en çok 47.937.510’-TL. teklif verebilir. Tabii eğer mühendisin örneğin 5 yıl kıdemi varsa söz gelimi teklif bedelinin yüzde 100’ü kadar iş deneyimi istenen bir ihalede en çok 7.989.585,-TL. teklif verebilecektir.  (15 yıla kadar her yıl için 2023 yılı için 1.597.917,00-TL ile çarpılacak.)

Öte yandan eğer mühendisin herhangi bir iş bitirme belgesi varsa bu 15 yıl sınırsız uzamaktadır. Sözgelimi iş bitirmesi olan 35 yıl kıdemli bir mühendis, katılmak istediği ihaleye,  idarenin yüzde 100 iş deneyimi istemesi halinde  55.927.095,-TL. teklif verebilecektir.Tabiatıyla müteahhit, idarenin istediği mühendislik diplomasına sahip olmalıdır. (İnşaat Mühendisi, Mimar, Elektrik Mühendisi, Makine Mühendisi, Çevre Mühendisi ve 30’lara varan diğer mühendislik bölümleri)

TH / 28.07.2023 - 3179 - 13
TH / 28.07.2023 – 3179 – 13

ÖZET

Taahhüt Haber’in (TH) haftanın dördüncü günü yayınlanan 27 Temmuz 2023 Perşembe tarih ve 3178 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 1 milyar 768 milyon lira civarında olan 78 adet ihale ilanı yer aldı.