Taahhüt Haber’de (TH) 28 Mart 2023 Salı günü tahmini YM’leri toplamı 735 milyon lira civarında olan YM’si  EDYÜ 3 ve ED/10-EDYA (ED’nin onda biri üstünde ancak ED’nin yarınsın altında) 2 olmak üzere 5 adet önemli ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in (TH) haftanın ikinci günü yayınlanan 28 Mart 2023 Salı tarih ve 3097 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 1 milyar 700 milyon lira olan 61 adet ihale ilanı yer aldı.

 İlanlar (İhale duyuruları) 27 Mart 2023 günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlendi. Söz konusu ihale duyuruları derlenirken tahmini yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralandı. Benzer işlere göre sınıflandırıldı. İhale dosyaları incelenerek istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlendi ve yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 28 Mart 2023 Salı günü yayınlanan Taahhüt Haber’de yer aldı.

 Yayınlanan bu 61 ihale ilanının içinde YM’si  eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 3 ve YM’Sİ ED’nin onda biri üstünde ancak ED’nin yarınsının altında olan (ED/10-EDYA) 2 adet ihale duyurusu yer aldı.

 Taahhüt Haber’in tahminine göre YM’leri toplamının 735 milyon lira civarında olduğunu tespit ettiğimiz bu 5 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

28 MART 2023 SALI GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 625 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 3 ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/250265 – İstanbul Avrupa Yakası Geneli Güçlendirme ve Heyelan Önleme İnşaatı yaptırmak için 17 Nisan 2023 Pazartesi günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AI grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte Mimarlık veya İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 112 Mahalde Güçlendirme ve Heyelan Önleme İnşaatı İşi yapılacak. 600 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, İstanbul Avrupa Yakasında inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 28 Mart 2023 Salı tarihli ve 3097 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 23 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 28 Mart 2023 Salı Taahhüt Haber”

 – DSİ 3 BÖLGE ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/1498948 – Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulamasi inşaatı yaptırmak için 25 Nisan 2023 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere AIX grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, Gökpınar Barajından Alınan Suyla Basınçlı Borulu Sulama Sistemi İle Brüt Yaklaşık 4403 ha Tarım Arazisinin Pompajlı Olarak Sulanması. İnşaatı işi yapılacak. 1200 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in TH 2 BÖLGE – BURSA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Eskişehir İli Günyüzü İlçesinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 28 Mart 2023 Salı tarihli ve 3097 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 25 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 28 Mart 2023 Salı Taahhüt Haber”

 – DHMİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/297470 – Ordu – Giresun Havalimanı Pat Saha Onarımı ve Apron Ğenişletilmesi inşaatı yaptırmak için 19 Nisan 2023 Çarşamba günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 100’ünden az olmamak üzere AVII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, Havalimanı Pat Saha Onarımı ve Apron Ğenişletilmesi inşaatı yapılacak. 450 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in TH 9 BÖLGE – ERZURUM ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Ordu Giresun Havalimanında inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 28 Mart 2023 Salı tarihli ve 3097 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 25 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 28 Mart 2023 Salı Taahhüt Haber”

28 MART 2023 SALI YM’Sİ ED’NİN ONDA BİRİNİN ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN YARISININ ALTINDA (ED/10-EDYA); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 110 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 2 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– İstanbul Büyükşehir Yapı İşl Md / 2023/268281 — Pendik Kurtköy Sosyal Merkez İnşaatı — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 18.04.2023 tarihinde yapılacak.

– TOKİ Toplu Konut İdare Bşk / 2023/299455 — Düzce İli Merkez İlçesi Beyköy Mahallesi 48 Adet Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 18.04.2023 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri 28 Mart 2023 Salı için BKZ tarih ve 3097 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa  19

KISALTMALAR

ED: Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ: Eşik Değer Üstü

EDYÜ: Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

ED/10-EDYA= Eşik Değerin 10’da Birinin Üstünde Ancak Eşik Değerin Yarısı Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

İKN: İhale Kayıt Numarası

TH: Taahhüt Haber

YM: Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

AÇIKLAMALAR:

(1) Mühendisler, iş deneyimi bulunmadıkları takdirde en çok 15 yıl kıdemle ve yıllık (2023 yılı için 1.597.917,00-TL. üzerinden) 15 x 1.597.917,00 TL. = 24.968.755,-TL. tutarında ihalelere katılabilirler denebilir. Biraz daha açmak gerekirse, idarenin, sözgelimi “teklif bedelinin yüzde 50’si kadar iş deneyimi” istediği bir ihaleye, 15 yıl kıdemli bir mühendis, diploması uyması ile birlikte 47.937.510’-TL. teklif verebilir. Tabii eğer mühendisin örneğin 5 yıl kıdemi varsa 7.989.585,-TL. teklif verebilecektir.  (15 yıla kadar her yıl için 2023 yılı için 1.597.917,00-TL ile çarpılacak.)

Öte yandan eğer mühendisin herhangi bir iş bitirme belgesi varsa bu 15 yıl sınırsız uzamaktadır. Sözgelimi iş bitirmesi olan 35 yıl kıdemli bir mühendis, istediği ihaleye 55.927.095,-TL. teklif verebilecektir.

Tabiatıyla müteahhit, idarenin istediği mühendislik diplomasına sahip olmalıdır. (İnşaat Mühendisi, Mimar, Elektrik Mühendisi, Makine Mühendisi, Çevre Mühendisi ve 30’lara varan diğer mühendislik bölümleri)

TH / 29.03.2023 - 3098 - 15
TH / 29.03.2023 – 3098 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in (TH) haftanın ikinci günü yayınlanan 28 Mart 2023 Salı tarih ve 3097 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 1 milyar 700 milyon lira olan 61 adet ihale ilanı yer aldı.