Taahhüt Haber’de (TH) 03 Temmuz 2024 Çarşamba günü tahmini YM’leri toplamı 3 milyar 550 milyon lira civarında olan YM’si EDÜ 2, EDYÜ 4 olmak üzere 6 adet önemli ihale ilanı yer buldu

Taahhüt Haber’in (TH) haftanın üçüncü günü yayınlanan 03 Temmuz 2024 Çarşamba tarih ve 3412 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 4 milyar 155 milyon lira civarında olan 47 adet ihale ilanı yer aldı.

  İlanlar (İhale duyuruları) 02 Temmuz 2024 Salı günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlendi. Söz konusu ihale duyuruları derlenirken tahmini yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralandı. Benzer işlere göre sınıflandırıldı. İhale dosyaları incelenerek istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlendi ve yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 03 Temmuz 2024 Çarşamba günü yayınlanan Taahhüt Haber’de yer aldı.

  Yayınlanan bu 47 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 2 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 4 adet daha ihale duyurusu yer aldı.

   Taahhüt Haber’in tahminine göre YM’leri toplamının 3 milyar 550 milyon lira civarında olduğunu tespit ettiğimiz bu 6 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

03 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN, YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE ANCAK ÜST SINIRI BELİRSİZ (EDÜ); TAHMİNİ YM’LERİ TOPLAMI 2 MİLYAR 250 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 2 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  KGM 5 BÖLGE ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2024/805396 Gaziantep-Nizip-Birecik Devlet Yolunda km:11+600’de BÜSEM-2 Farklı Seviyeli Kavşak Köprüsü ve Bağlantı Yolları Yapım İnşaatı yaptırmak için 30 Temmuz 2024 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AI grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, İnşaat Bünyesine Giren Yuvarlak Demir ve Nervürlü Çelik Zati Bedeli, Yüklenmesi, Taşınması, Boşaltılması, İstifi ve İşçiliği (Ø50 mm’ye Kadar Her Çaptaki) (Köprülerde, Sanat Yapıları Hariç), Köprülerde Kuruda veya Suda Her Dozda Demirli Beton (C 30/37 Hazır Beton Harcı İle) ve Birim Fiyat Teklif Mektubunda Yer Alan Diğer İşlerin Yapımı yapılacak. 1100 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 7 BÖLGE – GAZİANTEP ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Gaziantep-Nizip-Birecik Devlet Yolunda inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 03 Temmuz 2024 Çarşamba tarih ve 3412 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 19 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kgm-5-bolge-805396-gaziantep-nizip-birecik-devlet-yolunda-km11600de-busem-2-farkli-seviyeli-kavsak-koprusu-ve-baglanti-yollari-yapim/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 03 Temmuz 2024 Çarşamba Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

  KGM 7 BÖLGE ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2024/832952 Karayolları 71 (Osmancık), 73 (Çorum), 75 (Samsun), 78 (Sinop) ve 79 (Boyabat) Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım ve Onarımı ile Kar ve Buz Mücadelesi Yapım İnşaatı yaptırmak için 05 Ağustos 2024 Pazartesi günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere YİBİGT_2.7 grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 8.136,45 km Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım ve Onarımı İle Kar ve Buz Mücadelesi Yapım İşi yapılacak. 1095 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 4 BÖLGE – ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Çorum, Samsun ve Sinop illerinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 03 Temmuz 2024 Çarşamba tarih ve 3412 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 24 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kgm-7-bolge-832952-karayollari-71-osmancik-73-corum-75-samsun-78-sinop-ve-79-boyabat-sube-seflikleri-yollarinda-rutin-yol-bakim/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 03 Temmuz 2024 Çarşamba Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

03 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 1 MİLYAR 300 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 4 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

ADIYAMAN BELEDİYESİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2024/842814 Adıyaman (Merkez) Kanalizasyon – Yağmursuyu İnşaatı (2’nci Kısım) Yapım İnşaatı yaptırmak için 25 Temmuz 2024 Perşembe günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘inden az olmamak üzere AIV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, Adıyaman (Merkez) Kanalizasyon – Yağmursuyu İnşaatı (2. Kısım) Yapım İşi yapılacak. 540 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 7 BÖLGE – GAZİANTEP ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Adıyaman ilinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 03 Temmuz 2024 Çarşamba tarihli ve 3412 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 19 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/adiyaman-belediyesi-842814-adiyaman-merkez-kanalizasyon-yagmursuyu-insaati-2nci-kisim-yapim/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 03 Temmuz 2024 Çarşamba Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

ADIYAMAN BELEDİYESİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2024/839899 Adıyaman (Merkez) Kanalizasyon – Yağmursuyu İnşaatı (1’nci Kısım) Yapım İnşaatı yaptırmak için 24 Temmuz 2024 Çarşamba günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘inden az olmamak üzere AIV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, Adıyaman (Merkez) Kanalizasyon – Yağmursuyu İnşaatı (1. Kısım) Yapım İşi yapılacak. 540 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 7 BÖLGE – GAZİANTEP ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Adıyaman ilinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 03 Temmuz 2024 Çarşamba tarihli ve 3412 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 20 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/adiyaman-belediyesi-839899-adiyaman-merkez-kanalizasyon-yagmursuyu-insaati/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 03 Temmuz 2024 Çarşamba Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

RİZE RTE ÜNİVERSİTESİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2024/837209 Sahil Dolgu Sahası 2 Etap Rekreasyon Alanı Yapım İnşaatı yaptırmak için 29 Temmuz 2024 Pazartesi günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘inden az olmamak üzere AXVIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği, Mimarlık bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 47.000 m2 Altyapı İşleri İle Spor ve Rekreasyon Alanları, 1.500 m2 Çelik ve 2.750 m2 Betonarme Binaların Yapımı İşidir. yapılacak. 700 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 9 BÖLGE – ERZURUM ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, RTEÜ Sahil Dolgu Alanında inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 03 Temmuz 2024 Çarşamba tarihli ve 3412 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 23 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/rize-rte-universitesi-837209-sahil-dolgu-sahasi-2-etap-rekreasyon-alani-yapim/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 03 Temmuz 2024 Çarşamba Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

TOKİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2024/832296 Sakarya İli Arifiye İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 129 Adet Konut ve 4 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı yaptırmak için 24 Temmuz 2024 Çarşamba günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği, Mimarlık bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, Tünel Kalıp Sistemiyle 129 Adet Konut ve 4 Adet Dükkan İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapılacak. 450 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Sakarya ilinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 03 Temmuz 2024 Çarşamba tarihli ve 3412 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 26 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-832296-sakarya-ili-arifiye-ilcesi-cumhuriyet-mahallesi-129-adet-konut-ve-4-adet-dukkan-insaati/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 03 Temmuz 2024 Çarşamba Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 03 Temmuz 2024 Çarşamba tarihli ve 3412 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 15

KISALTMALAR

ED: Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.) 2024 yılı fiyatlarıyla ise  418 milyon 648 bin lira  (418.648.353,-TL)

EDÜ: Eşik Değer Üstü

EDYÜ: Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EDYÜB: Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Üst Sınırın Belirlemediğimiz

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

İKN: İhale Kayıt Numarası

TH: Taahhüt Haber

YM: Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altı ve 2024 yılı fiyatlarıyla ise 2 milyon 491 bin TL. altı yaklaşık maliyeti olan  yapım (inşaat) ihaleleri

AÇIKLAMALAR:

(1) Mühendisler, iş deneyimi bulunmadıkları takdirde en çok 15 yıl kıdemle ve yıllık (2023 yılı için 1.597.917,00-TL. üzerinden) 15 x 1.597.917,00 TL. = 24.968.755,-TL. tutarında ihalelere katılabilirler denebilir. Biraz daha açmak gerekirse, idarenin, sözgelimi “teklif bedelinin yüzde 50’si kadar iş deneyimi” istediği bir ihaleye, 15 yıl kıdemli bir mühendis, diploması uyması ile birlikte en çok 47.937.510’-TL. teklif verebilir. Tabii eğer mühendisin örneğin 5 yıl kıdemi varsa söz gelimi teklif bedelinin yüzde 100’ü kadar iş deneyimi istenen bir ihalede en çok 7.989.585,-TL. teklif verebilecektir.  (15 yıla kadar her yıl için 2023 yılı için 1.597.917,00-TL ile çarpılacak. (2024 yılı için ise bu rakam 2.304.515 TL oarak güncellendi.)

Öte yandan eğer mühendisin herhangi bir iş bitirme belgesi varsa bu 15 yıl sınırsız uzamaktadır. Sözgelimi iş bitirmesi olan 35 yıl kıdemli bir mühendis, katılmak istediği ihaleye,  idarenin yüzde 100 iş deneyimi istemesi halinde  2023 yılı fiyatlarıyla 55.927.095,-TL. teklif verebilecektir.Tabiatıyla müteahhit, idarenin istediği mühendislik diplomasına sahip olmalıdır. (İnşaat Mühendisi, Mimar, Elektrik Mühendisi, Makine Mühendisi, Çevre Mühendisi ve 30’lara varan diğer mühendislik bölümleri)

TH / 04.07.2024 - 3413 - 11
TH / 04.07.2024 – 3413 – 11

ÖZET

Taahhüt Haber’in (TH) haftanın üçüncü günü yayınlanan 03 Temmuz 2024 Çarşamba tarih ve 3412 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 4 milyar 155 milyon lira civarında olan 47 adet ihale ilanı yer aldı.