Taahhüt Haber’de (TH) 30 Mart 2023 Perşembe günü tahmini YM’leri toplamı 8 milyar 300 milyon lira civarında olan YM’si EDÜ 7 , EDYÜB ( ED’nin yarısı üstü ve fakat üst sınırını belirleyemediğimiz) 1 , EDYÜ 4 ve ED/10-EDYA (ED’nin onda biri üstünde ancak ED’nin yarınsın altında) 3 olmak üzere 15 adet önemli ihale ilanı yayınlandı

 Taahhüt Haber’in (TH) haftanın dördüncü günü yayınlanan 30 Mart 2023 Perşembe tarih ve 3099 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 9 milyar 200 milyon lira olan 70 adet ihale ilanı yer aldı.

 İlanlar (İhale duyuruları) 29 Mart 2023 günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlendi. Söz konusu ihale duyuruları derlenirken tahmini yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralandı. Benzer işlere göre sınıflandırıldı. İhale dosyaları incelenerek istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlendi ve yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 30 Mart 2023 günü yayınlanan Taahhüt Haber’de yer aldı.

 Yayınlanan bu 70 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 7 ve EDYÜB ( ED’nin yarısı üstü ve fakat üst sınırını belirleyemediğimiz) 1 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 4 ve YM’Sİ ED’nin onda biri üstünde ancak ED’nin yarınsının altında olan (ED/10-EDYA) 3 adet daha ihale duyurusu yer buldu.

  Taahhüt Haber’in tahminine göre YM’leri toplamının 8 milyar 300 milyon lira civarında olduğunu tespit ettiğimiz bu 15 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

30 MART 2023 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN, YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE ANCAK ÜST SINIRI BELİRSİZ (EDÜ); TAHMİNİ YM’LERİ TOPLAMI 7 MİLYAR LİRA CİVARINDA OLAN 7 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  DSİ 7 BÖLGE ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/126488 Aşağı Çekerek 1 Merhale Projesi 2 Kısım ikmal inşaatı yaptırmak için 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere AIX grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 10.600,31 ha Alanın Sulanmasını Sağlayacak Sulama Şebekesi İnşaatı işi yapılacak. 1460 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in TH 4 BÖLGE – ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Tokat İli – Zile ve Reşadiye İlçeleri, Yozgat İli Çekerek İlçesinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 30 Mart 2023 Perşembe tarihli ve 3099 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 28 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-7-bolge-ihale-duyurusu-yapti-126488/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 30 Mart 2023 Perşembe Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

  SAĞLIK BAKANLIĞI ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/305051 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt 600 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi inşaatı yaptırmak için 28 Nisan 2023 Cuma günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 60 ‘inden az olmamak üzere BII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Bölümü mezunu veya Mimarlık bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, Toplam İnşaat Alanı 159.590 m² Olan Betonarme B-Z-9 Katlı Hastane Binası yapılacak. 1000 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in TH 4 BÖLGE – ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Ankara’da inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 30 Mart 2023 Perşembe tarihli ve 3099 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 30 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/saglik-bakanligi-ihale-duyurusu-yapti-305051-ankara/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 30 Mart 2023 Perşembe Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

  SAĞLIK BAKANLIĞI ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/300580 Ankara Abdurrahman Yurtaslan 600 Yataklı Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi inşaatı yaptırmak için 28 Nisan 2023 Cuma günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 60 ‘inden az olmamak üzere BII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Bölümü mezunu veya Mimarlık bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, Toplam İnşaat Alanı 160.000 m² Olan Betonarme B-Z-9 Katlı Hastane Binası yapılacak. 1000 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in TH 4 BÖLGE – ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Ankara’da inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 30 Mart 2023 Perşembe tarihli ve 3099 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 30 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/saglik-bakanligi-ihale-duyurusu-yapti-300580-ankara/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 30 Mart 2023 Perşembe Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

  SAGLIK BAKANLIĞI ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/300539 Ankara Dr Sami Ulus 300 Yataklı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi inşaatı yaptırmak için 28 Nisan 2023 Cuma günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 60 ‘inden az olmamak üzere BII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Bölümü mezunu veya Mimarlık bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, Toplam İnşaat Alanı 83.122 m² Olan Betonarme B-AZ-10 Katlı Hastane Binası inşaatı işi yapılacak. 700 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in TH 4 BÖLGE – ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Ankara’da inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 30 Mart 2023 Perşembe tarihli ve 3099 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 30 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/saglik-bakanligi-ihale-duyurusu-yapti-300539-ankara/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 30 Mart 2023 Perşembe Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

  DSİ 1 BÖLGE ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/310860 DSİ 1 Bölge Müdürlüğü İdari Binası ve Isı Merkezi inşaatı yaptırmak için 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte inşaat mühendisleri bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 1) DSİ 1. Bölge Müdürlüğü 1 Adet İdari Binası ve 4 Adet Hizmet Binasının İnşaa edilmesi 2) Yıkım Dosyasında Belirtilen Yapı ve Alanlardaki Yapı Eklentilerini Yıkılma ve Sökme İşlerİ inşaatı yapılacak. 1000 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in TH 2 BÖLGE – BURSA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Bursa İli Yıldırım İlçesinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 30 Mart 2023 Perşembe tarihli ve 3099 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 33 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-1-bolge-ihale-duyurusu-yapti-310860/

 (Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 30 Mart 2023 Perşembe Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

  TOKİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/309809 Kahramanmaraş Onikişubat Fatih 697 Konut 1 Ticaret Merkezi inşaatı yaptırmak için 27 Nisan 2023 Perşembe günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği bölümü veya Mimarlık bölümü bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, Tünel Kalıp Sistemi İle 697 Adet Konut, Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi yapılacak. 500 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in TH 7 BÖLGE – GAZİANTEP ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi Fatih Mahallesinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 30 Mart 2023 Perşembe tarihli ve 3099 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 31 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ihale-duyurusu-yapti-309809-kahramanmaras/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 30 Mart 2023 Perşembe Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

  TOKİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/224809 Bolu Gerede Demirciler KDP 1 Etap 236 Konut 154 Dükkan 34 Ofis inşaatı yaptırmak için 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği bölümü veya Mimarlık bölümü bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 236 Adet Konut, 154 Adet Dükkan ve 34 Adet Ofis İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapılacak. 450 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Bolu İli Gerede İlçesi, Demirciler Mahallesinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 30 Mart 2023 Perşembe tarihli ve 3099 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 31 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ihale-duyurusu-yapti-224809-bolu/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 30 Mart 2023 Perşembe Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

30 MART 2023 PERŞEMBE GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ÜST SINIRINI BELİRLEYEMEDİĞİMİZ (EDYÜB); YAKLAŞIK MALİYETİ (YM) TOPLAMI 250 MİLYON LİRA CİVARINDA OLDUĞUNU TAHMİN ETTİĞİMİZ 1 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIĞI ŞÖYLE:

  TOKİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/312574 Sivas Gürün Çayboyu 2 Etap 206 Konut inşaatı yaptırmak için 28 Nisan 2023 Cuma günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği bölümü veya Mimarlık bölümü bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, Tünel Kalıp Sistemiyle 206 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapılacak. 400 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in TH 5 BÖLGE – KAYSERİ ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Sivas İli Gürün İlçesi Çayboyu Mahallesinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 30 Mart 2023 Perşembe tarihli ve 3099 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 31 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ihale-duyurusu-yapti-312574-sivas/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 30 Mart 2023 Perşembe Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

30 MART 2023 PERŞEMBE GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); TAHMİNİ YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 900 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 4 ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  KESTEL BELEDİYESİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/312203 Bursa Vani Mehmet Katlı Otopark ve Pazar Alanı inşaatı yaptırmak için 25 Nisan 2023 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 60 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisi bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 13.726,76 m2 Olan 1 Bodrum + 4 Normal Kattan Oluşan Katlı Otopark ve Pazar Alanı inşaat yapılacak. 450 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in TH 2 BÖLGE – BURSA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Kestel Vani Mehmet Mahallesinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 30 Mart 2023 Perşembe tarihli ve 3099 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 34 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kestel-belediyesi-ihale-duyurusu-yapti-312203-bursa/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 30 Mart 2023 Perşembe Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

  İSTANBUL YİKOB ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/311843 İstanbul Zeytinburnu Trisad Triko Meslek Lisesi inşaatı yaptırmak için 26 Nisan 2023 Çarşamba günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 1 Adet Meslek Lisesi Yapım İşi (Doğalgazlı) yapılacak. 450 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, İstanbul İli Zeytinburnu İlçesinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 30 Mart 2023 Perşembe tarihli ve 3099 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 31 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/istanbul-yikob-ihale-duyurusu-yapti-311843/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 30 Mart 2023 Perşembe Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

  İSTANBUL YİKOB ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/311624 İstanbul Sultangazi Şht Vedat Barceğici Ortaokulu inşaatı yaptırmak için 26 Nisan 2023 Çarşamba günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 1 Adet Ortaokul (Doğalgazlı) inşaatı işi yapılacak. 450 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, İstanbul İli Sultangazi İlçesinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 30 Mart 2023 Perşembe tarihli ve 3099 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 32 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/istanbul-yikob-ihale-duyurusu-yapti-311624/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 30 Mart 2023 Perşembe Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

  TEİAŞ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/308361 H.801- Derecik – Yüksekova EİH Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İ yaptırmak için 27 Nisan 2023 Perşembe günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘inden az olmamak üzere DIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte Elektrik, Elektrik-Elektronik, Makine veya İnşaat bölümleri bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 154 kV (~62,09 km) 1272 MCM İletkenli EİH Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi yapılacak. 510 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in TH 8 BÖLGE – DİYARBAKIR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Hakkâri İli Derecik ve Yüksekova’da inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 30 Mart 2023 Perşembe tarihli ve 3099 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 37 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/teias-ihale-duyurusu-yapti-308361/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 30 Mart 2023 Perşembe Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

30 MART 2023 PERŞEMBE YM’Sİ ED’NİN ONDA BİRİNİN ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN YARISININ ALTINDA (ED/10-EDYA); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 165 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 3 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Kırklareli İl Özel İdare Dst Hiz Md / 2023/312376 — Kırklareli İli Merkez İlçesi Karakoç Köyü 116 Ada 10 Parsele 2,7 MWe/3,24 MWp Kapasiteli Şebeke Bağlantılı Güneş Enerji Santrali Tesisi (GES) Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 75 ‘inden az olmamak üzere TEDAŞ onaylı tek sözleşmede en az DC 1 MWp Gücünde Fotovoltaik Güneş Paneli ve İnverterden Oluşan Elektrik Üretim Tesisi (GES ) Kurulumu işleri  benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 19.04.2023 tarihinde yapılacak.

– İzmir Büyükşehir İZSU Gn Md / 2023/285145 — İzmir İli Narlıdere İlçesi Altıevler ve Huzur Mahalleleri Atıksu Kanalı İnşaatı — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 65 ‘inden az olmamak üzere AIV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 24.04.2023 tarihinde yapılacak.

– DSİ 21 Bölge Md Aydın / 2023/286645 — Aydın Nazilli Yıldıztepe Mahallesi Kurt ve Kuru Dere Islahı yapım işi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 100’ünden az olmamak üzere AIX grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 20.04.2023 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri 30 Mart 2023 Perşembe için BKZ tarih ve 3099 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 21

KISALTMALAR

ED: Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ: Eşik Değer Üstü

EDYÜ: Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

ED/10-EDYA= Eşik Değerin 10’da Birinin Üstünde Ancak Eşik Değerin Yarısı Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

İKN: İhale Kayıt Numarası

TH: Taahhüt Haber

YM: Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

AÇIKLAMALAR:

(1) Mühendisler, iş deneyimi bulunmadıkları takdirde en çok 15 yıl kıdemle ve yıllık (2023 yılı için 1.597.917,00-TL. üzerinden) 15 x 1.597.917,00 TL. = 24.968.755,-TL. tutarında ihalelere katılabilirler denebilir. Biraz daha açmak gerekirse, idarenin, sözgelimi “teklif bedelinin yüzde 50’si kadar iş deneyimi” istediği bir ihaleye, 15 yıl kıdemli bir mühendis, diploması uyması ile birlikte 47.937.510’-TL. teklif verebilir. Tabii eğer mühendisin örneğin 5 yıl kıdemi varsa 7.989.585,-TL. teklif verebilecektir.  (15 yıla kadar her yıl için 2023 yılı için 1.597.917,00-TL ile çarpılacak.)

Öte yandan eğer mühendisin herhangi bir iş bitirme belgesi varsa bu 15 yıl sınırsız uzamaktadır. Sözgelimi iş bitirmesi olan 35 yıl kıdemli bir mühendis, istediği ihaleye 55.927.095,-TL. teklif verebilecektir.

Tabiatıyla müteahhit, idarenin istediği mühendislik diplomasına sahip olmalıdır. (İnşaat Mühendisi, Mimar, Elektrik Mühendisi, Makine Mühendisi, Çevre Mühendisi ve 30’lara varan diğer mühendislik bölümleri)

TH / 31.03.2023 - 3100 - 11
TH / 31.03.2023 – 3100 – 11

ÖZET

Taahhüt Haber’de (TH) 30 Mart 2023 Perşembe günü tahmini YM’leri toplamı 8 milyar 300 milyon lira civarında olan YM’si EDÜ 7 , EDYÜB ( ED’nin yarısı üstü ve fakat üst sınırını belirleyemediğimiz) 1 , EDYÜ 4 ve ED/10-EDYA (ED’nin onda biri üstünde ancak ED’nin yarınsın altında) 3 olmak üzere 15 adet önemli ihale ilanı yayınlandı