Taahhüt Haber’de (TH) 4 Nisan 2023 Salı günü tahmini YM’leri toplamı 1 milyar 900 milyon lira civarında olan YM’si EDÜ 3 , EDYÜ 3 ve ED/10-EDYA (ED’nin onda biri üstünde ancak ED’nin yarınsın altında) 3 olmak üzere 9 adet önemli ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in (TH) haftanın ikinci günü yayınlanan 4 Nisan 2023 Salı tarih ve 3012 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 2 milyar 600 milyon lira civarında olan 63 adet ihale ilanı yer aldı.

 İlanlar (İhale duyuruları) 3 Nisan 2023 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlendi. Söz konusu ihale duyuruları derlenirken tahmini yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralandı. Benzer işlere göre sınıflandırıldı. İhale dosyaları incelenerek istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlendi ve yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 4 Nisan 2023 Salı günü yayınlanan Taahhüt Haber’de yer aldı.

 Yayınlanan bu 63 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 3 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 3 ve YM’Sİ ED’nin onda biri üstünde ancak ED’nin yarınsının altında olan (ED/10-EDYA) 3 adet daha ihale duyurusu yer aldı.

 Taahhüt Haber’in tahminine göre YM’leri toplamının 1 milyar 900 milyon lira civarında olduğunu tespit ettiğimiz bu 9 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

4 NİSAN 2023 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN, YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE ANCAK ÜST SINIRI BELİRSİZ (EDÜ); TAHMİNİ YM’LERİ TOPLAMI 1 MİLYAR 50 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 3 ADET ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/270970 İstanbul Geneli Köprü ve Alt-Üst Geçitlerin Yapım, Bakım, Onarım, Boyanması ve Zemin Kaplaması yaptırmak için 02 Mayıs 2023 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere AI grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği veya Makine Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 22 Kalem-İstanbul Geneli Yollarda Köprü ve Alt-Üst Geçitlerin Yapım, Bakım, Onarım, Boyanması ve Zemin Kaplaması Yapılması işi yapılacak. 400 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, İstanbul Genelinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 4 Nisan 2023 Salı tarihli ve 3102 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 23 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/istanbul-buyuksehir-ilana-cikti-270970/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 4 Nisan 2023 Salı Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

  SAĞLIK BAKANLIĞI ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/310837 Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi Yapım, Tadilat ve Onarım İşi yaptırmak için 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 100 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Bölümü Mezunu veya Mimarlık bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, SHFA Projesi Kapsamında Göçmen Sağlık Merkezleri Yapım, Tadilat ve Onarım İşi yapılacak. 300 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 7 BÖLGE – GAZİANTEP ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, 1. Kısım: Kahramanmaraş 2.Kısım: Şanlıurfa inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 4 Nisan 2023 Salı tarihli ve 3102 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 29 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/saglik-bakanligi-ilana-cikti-310837-kahramanmaras-ve-sanliurfa/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 4 Nisan 2023 Salı Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

  TOKİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/327265 Ankara Güdül Yukarı Mahalle 212 Konut inşaatı yaptırmak için 02 Mayıs 2023 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği Bölümü veya Mimarlık Bölümü bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, Tünel Kalıp Sistemiyle 212 Adet Konut ve Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatı Sistemiyle İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapılacak. 450 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 4 BÖLGE – ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Ankara İli Güdül İlçesi Yukarı Mahallesinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 4 Nisan 2023 Salı tarihli ve 3102 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 27 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ilana-cikti-327265-ankara/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 4 Nisan 2023 Salı Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

4 NİSAN 2023 SALI GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 676 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 3 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  İSTANBUL YİKOB ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/326886 İstanbul Bahçelievler İlkokulu ve Ortaokulu inşaatı yaptırmak için 27 Nisan 2023 Perşembe günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 1 Adet İlkokul ve Ortaokulu Yapım İşi (Doğalgazlı) yapılacak. 450 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, İstanbul İli Bahçelievler İlçesinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 4 Nisan 2023 Salı tarihli ve 3102 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 28 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/istanbul-yikob-ilana-cikti-326886/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 4 Nisan 2023 Salı Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

  TOKİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/328948 Tokat Erbaa Muhtelif Eğitim Binası inşaatı yaptırmak için 25 Nisan 2023 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği Bölümü veya Mimarlık Bölümü bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, Çelik Konstrüksiyon Sistemiyle 3 Adet 8 Derslikli Eğitim Yapısı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi yapılacak. 450 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge TH 4 BÖLGE – ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Tokat ili Erbaa İlçesinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 4 Nisan 2023 Salı tarihli ve 3102 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 27 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ilana-cikti-328948-tokat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 4 Nisan 2023 Salı Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

  TEİAŞ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/283953 H.444 Referanslı Seydişehir TM İrtibat Hatları Enerji İletim Hatları Komple Tesis inşaatı yaptırmak için 26 Nisan 2023 Çarşamba günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘inden az olmamak üzere DIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte Elektrik, Elektrik-Elektronik, Makine veya İnşaat bölümleri bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, H.444 Referanslı Seydişehir TM İrtibat Hatları Enerji İletim Hatları Komple Tesis inşaatı yapılacak. 160 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge TH 5 BÖLGE – KAYSERİ ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Konya(da inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 4 Nisan 2023 Salı tarihli ve 3102 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 34 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/teias-ilana-cikti-idare-283953/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 4 Nisan 2023 Salı Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

4 NİSAN 2023 SALI GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN ONDA BİRİNİN ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN YARISININ ALTINDA (ED/10-EDYA); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 165 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 3 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Çevre Şehircilik Yapı İşleri Gn Md Ankara / 2023/312025 — İstanbul Başakşehir Hoşdere 653 Ada 5 Parsel 12 Sınıflık Anaokulu Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 100’ünden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 11.05.2023 tarihinde yapılacak.

– Mersin Mezitli Bld / 2023/334757 — 2023-2024 Yıllara Sari Mezitli Belediyesi Sınırları İçerisinde Bulunan Belediyemiz Muhtelif Mahalle ve Sokaklarda İmarlı Yollarda Sıcak Karışım Asfalt, Sathi Kaplama ve Kaldırım Yapılması İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 27.04.2023 tarihinde yapılacak.

– Karayolları 1 Bölge Md İstanbul / 2023/313632 — Karayolları 1 Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Devlet ve İl Yollarında Termoplastik Sıcak Boya ve Çift Kompenantlı Boya İle Yatay İşaretleme Yapılması işi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 85 ‘inden az olmamak üzere YİBİGT_2.7 grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 26.04.2023 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 4 Nisan 2023 Salı tarih ve 3102 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 19

KISALTMALAR

ED: Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ: Eşik Değer Üstü

EDYÜ: Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

ED/10-EDYA= Eşik Değerin 10’da Birinin Üstünde Ancak Eşik Değerin Yarısı Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

İKN: İhale Kayıt Numarası

TH: Taahhüt Haber

YM: Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

AÇIKLAMALAR:

(1) Mühendisler, iş deneyimi bulunmadıkları takdirde en çok 15 yıl kıdemle ve yıllık (2023 yılı için 1.597.917,00-TL. üzerinden) 15 x 1.597.917,00 TL. = 24.968.755,-TL. tutarında ihalelere katılabilirler denebilir. Biraz daha açmak gerekirse, idarenin, sözgelimi “teklif bedelinin yüzde 50’si kadar iş deneyimi” istediği bir ihaleye, 15 yıl kıdemli bir mühendis, diploması uyması ile birlikte en çok 47.937.510’-TL. teklif verebilir. Tabii eğer mühendisin örneğin 5 yıl kıdemi varsa söz gelimi teklif bedelinin yüzde 100’ü kadar iş deneyimi istenen bir ihalede en çok 7.989.585,-TL. teklif verebilecektir.  (15 yıla kadar her yıl için 2023 yılı için 1.597.917,00-TL ile çarpılacak.)

Öte yandan eğer mühendisin herhangi bir iş bitirme belgesi varsa bu 15 yıl sınırsız uzamaktadır. Sözgelimi iş bitirmesi olan 35 yıl kıdemli bir mühendis, katılmak istediği ihaleye,  idarenin yüzde 100 iş deneyimi istemesi halinde  55.927.095,-TL. teklif verebilecektir.

Tabiatıyla müteahhit, idarenin istediği mühendislik diplomasına sahip olmalıdır. (İnşaat Mühendisi, Mimar, Elektrik Mühendisi, Makine Mühendisi, Çevre Mühendisi ve 30’lara varan diğer mühendislik bölümleri)

TH / 05.04.2023 - 3103 - 13
TH / 05.04.2023 – 3103 – 13

ÖZET

Taahhüt Haber’in (TH) haftanın ikinci günü yayınlanan 4 Nisan 2023 Salı tarih ve 3012 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 2 milyar 600 milyon lira civarında olan 63 adet ihale ilanı yer aldı.