Taahhüt Haber’de (TH) 5 Nisan 2023 Çarşamba günü tahmini YM’leri toplamı 1 milyar 900 milyon lira civarında olan YM’si EDÜ 2 , EDYÜB ( ED’nin yarısı üstü ve fakat üst sınırını belirleyemediğimiz) 1 , EDYÜ 3 ve ED/10-EDYA (ED’nin onda biri üstünde ancak ED’nin yarınsın altında) 3 olmak üzere 9 adet önemli ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in (TH) haftanın üçüncü günü yayınlanan 5 Nisan 2023 Çarşamba tarih ve 3103 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 2 milyar 600 milyon lira olan 63 adet ihale ilanı yer aldı.

  İlanlar (İhale duyuruları) 4 Nisan 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlendi. Söz konusu ihale duyuruları derlenirken tahmini yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralandı. Benzer işlere göre sınıflandırıldı. İhale dosyaları incelenerek istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlendi ve yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 5 Nisan 2023 Çarşamba günü yayınlanan Taahhüt Haber’de yer aldı.

  Yayınlanan bu 63 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 2 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 3 ve YM’Sİ ED’nin onda biri üstünde ancak ED’nin yarınsının altında olan (ED/10-EDYA) 3 adet daha ihale duyurusu yer aldı.

   Taahhüt Haber’in tahminine göre YM’leri toplamının 1 milyar 900 milyon lira civarında olduğunu tespit ettiğimiz bu 9 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

5 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN, YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE ANCAK ÜST SINIRI BELİRSİZ (EDÜ); TAHMİNİ YM’LERİ TOPLAMI 1 MİLYAR 50 MİLYON LİRA CİVARINDA OLDUĞUNU TAHMİN ETTİĞİMİZ  2 ADET ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  KGM 9 BÖLGE ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/294264 Şurfa -Akçakale Devlet Yolu (İdare Malı Bitüm İle) yapım işi inşaatı yaptırmak için 2 Mayıs 2023 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, Şurfa -Akçakale Devlet Yolu km:5+500-38+250 Arası Kesiminde yol inşaatı yapım işi yapılacak. 730 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge TH 7 BÖLGE – GAZİANTEP ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Şurfa -Akçakale Devlet Yolu km:5+500-38+250 Arasında inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 5 Nisan 2023 Çarşamba tarihli ve 3103 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 23 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kgm-9-bolge-ilana-cikti-294264/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 5 Nisan 2023 Çarşamba Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

  İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/275031 Avcılar E-5 Meydanı Zeminaltı Otoparkı, Yaya Alt Geçidi ve Meydan Düzenleme İnşaatı yaptırmak için 4 Mayıs 2023 Perşembe günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 458 Araç Kapasiteli Otopark, Yaya Altgeçidi ve Çevre Düzenlemesi inşaatı işi yapılacak. 540 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Avcılar E5 Meydanında inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 5 Nisan 2023 Çarşamba tarihli ve 3103 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 30 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/istanbul-buyuksehir-ilana-cikti-275031/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 5 Nisan 2023 Çarşamba Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

5 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ÜST SINIRINI BELİRLEYEMEDİĞİMİZ (EDYÜB); YAKLAŞIK MALİYETİ 250 MİLYON LİRA CİVARINDA OLDUĞUNU TAHMİN ETTİĞİMİZ 1 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIĞI  ŞÖYLE:

  TOKİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/332363 Denizli Bekilli 2 Etap 200 Konut inşaatı yaptırmak için 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği bölümü veya Mimarlık bölümü bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, Tünel Kalıp Sistemiyle 200 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapılacak. 450 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in TH 3 BÖLGE – İZMİR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Denizli İli Bekilli İlçesinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 5 Nisan 2023 Çarşamba tarihli ve 3103 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 28 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ilana-cikti-idare-332363-denizli/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 5 Nisan 2023 Çarşamba Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

5 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 675 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 3 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  KGM 15 BÖLGE ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/310825 Suluca Köyü ve Tosya Küçük Sanayi Sitesi Kavşaği inşaatı yaptırmak için 25 Nisan 2023 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 75 ‘inden az olmamak üzere AV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 2 Adet Kavşak Yapımı. Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki Miktarlar Kadar yapılması işi yapılacak. 875 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge TH 4 BÖLGE – ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Suluca Köyü ve Tosya Küçük Sanayi Sitesi civarında inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 5 Nisan 2023 Çarşamba tarihli ve 3103 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 23 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kgm-15-bolge-ilana-cikti-310825/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 5 Nisan 2023 Çarşamba Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

  ADALET BAKANLIĞI ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/319269 Akşehir Adalet Binası inşaatı yaptırmak için 25 Nisan 2023 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisi veya Mimar bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, Toplam 18.998,82 m² İnşaat Alanına Sahip Betonarme Karkas bina inşaatı yapılacak. 700 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge TH 5 BÖLGE – KAYSERİ ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Konya İli Akşehir İlçesinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 5 Nisan 2023 Çarşamba tarihli ve 3103 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 28 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/adalet-bakanligi-ilana-cikti-319269/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 5 Nisan 2023 Çarşamba Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

5 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA YM’Sİ ED’NİN ONDA BİRİNİN ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN YARISININ ALTINDA (ED/10-EDYA); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 165 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 3 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Çevre Şehircilik Yapı İşleri Gn Md Ankara / 2023/307355 — İstanbul Maltepe Cevizli 16210 Ada 553 Parsel 12 Sınıflık Anaokulu Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 100’ünden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 10.05.2023 tarihinde yapılacak.

– Manisa Valiliği Yat İzl Koor Bşk / 2023/330804 — Manisa Sarıgöl Şehit Esin Akay İlkokulu Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 100’ünden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 28.04.2023 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri 5 Nisan 2023 Çarşamba için BKZ tarih ve 3103 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 19

KISALTMALAR

ED: Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ: Eşik Değer Üstü

EDYÜ: Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

ED/10-EDYA= Eşik Değerin 10’da Birinin Üstünde Ancak Eşik Değerin Yarısı Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

İKN: İhale Kayıt Numarası

TH: Taahhüt Haber

YM: Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

AÇIKLAMALAR:

(1) Mühendisler, iş deneyimi bulunmadıkları takdirde en çok 15 yıl kıdemle ve yıllık (2023 yılı için 1.597.917,00-TL. üzerinden) 15 x 1.597.917,00 TL. = 24.968.755,-TL. tutarında ihalelere katılabilirler denebilir. Biraz daha açmak gerekirse, idarenin, sözgelimi “teklif bedelinin yüzde 50’si kadar iş deneyimi” istediği bir ihaleye, 15 yıl kıdemli bir mühendis, diploması uyması ile birlikte en çok 47.937.510’-TL. teklif verebilir. Tabii eğer mühendisin örneğin 5 yıl kıdemi varsa söz gelimi teklif bedelinin yüzde 100’ü kadar iş deneyimi istenen bir ihalede en çok 7.989.585,-TL. teklif verebilecektir.  (15 yıla kadar her yıl için 2023 yılı için 1.597.917,00-TL ile çarpılacak.)

Öte yandan eğer mühendisin herhangi bir iş bitirme belgesi varsa bu 15 yıl sınırsız uzamaktadır. Sözgelimi iş bitirmesi olan 35 yıl kıdemli bir mühendis, katılmak istediği ihaleye,  idarenin yüzde 100 iş deneyimi istemesi halinde  55.927.095,-TL. teklif verebilecektir.

Tabiatıyla müteahhit, idarenin istediği mühendislik diplomasına sahip olmalıdır. (İnşaat Mühendisi, Mimar, Elektrik Mühendisi, Makine Mühendisi, Çevre Mühendisi ve 30’lara varan diğer mühendislik bölümleri)

TH / 06.04.2023 - 3104 - 13
TH / 06.04.2023 – 3104 – 13

ÖZET

Taahhüt Haber’in (TH) haftanın üçüncü günü yayınlanan 5 Nisan 2023 Çarşamba tarih ve 3103 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 2 milyar 600 milyon lira olan 63 adet ihale ilanı yer aldı.