Taahhüt Haber’de (TH) 9 Haziran 2023 Cuma günü tahmini YM’leri toplamı 450 milyon lira civarında olan YM’si EDYÜ 2 adet önemli ihale ilanı yer buldu

Taahhüt Haber’in (TH) haftanın son iş günü yayınlanan 9 Haziran 2023 Cuma tarih ve 3147 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 1 milyar 500 milyon lira civarında olan 73 adet ihale ilanı yer aldı.

  İlanlar (İhale duyuruları) 08 Haziran 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlendi. Söz konusu ihale duyuruları derlenirken tahmini yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralandı. Benzer işlere göre sınıflandırıldı. İhale dosyaları incelenerek istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlendi ve yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 9 Haziran 2023 Cuma günü yayınlanan Taahhüt Haber’de yer aldı.

  Yayınlanan bu 73 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 0 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 2 adet daha ihale duyurusu yer aldı.

   Taahhüt Haber’in tahminine göre YM’leri toplamının 450 milyon lira civarında olduğunu tespit ettiğimiz bu 2 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

9 HAZİRAN 2023 CUMA GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 450 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 2 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

KGM 5 BÖLGE ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/548375 Gaziantep Nizip Farklı Seviyeli Adliye Kavşağı Köprüsü ve Bağlantı Yolları inşaatı yaptırmak için 03 Temmuz 2023 Pazartesi günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AI grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 2300 Ton İnşaat Bünyesine Giren Yuvarlak Demir ve Nervürlü Çelik Zati Bedeli, Yüklenmesi, Taşınması, Boşaltılması, İstifi ve İşçiliği (Ø32 mm’ye Kadar Her Çaptaki ) 14700 metreküp Her Türlü İnşaatta (Kirişli ve Kutu Menfezler, Köprüler ve Betonarme Kazık Hariç, Plak ve Kompozit Menfezler Dahil) Kuruda ve Suda Her Dozda Demirli Beton (C30/37 Hazır Beton Harcı İle) inşaatı işleri yapılacak. 400 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 7 BÖLGE – GAZİANTEP ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Gaziantep-Nizip-Birecik Devlet Yolunda, K.K:400-23, km:39+670 kesiminde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 9 Haziran 2023 Cuma tarihli ve 3147 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 25 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kgm-5-bolge-ilana-cikti-548375-gaziantep/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 9 Haziran 2023 Cuma Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

DSİ 13 BÖLGE ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/506376 Antalya-Manavgat Çardak Barajı Sulaması inşaatı yaptırmak için 4 Temmuz 2023 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AIX grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, Brüt 1063 ha Arazinin Sulanması inşaatı işi yapılacak. 720 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 3 BÖLGE – İZMİR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Manavgat/Antalya’da inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 9 Haziran 2023 Cuma tarihli ve 3147 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 28 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-13-bolge-ilana-cikti-506376-antalya-manavgat-cardak-baraji/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 9 Haziran 2023 Cuma Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 9 Haziran 2023 Cuma tarihli ve 3147 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa 21

KISALTMALAR

ED: Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ: Eşik Değer Üstü

EDYÜ: Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EDYÜB: Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Üst Sınırın Belirlemediğimiz

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

İKN: İhale Kayıt Numarası

TH: Taahhüt Haber

YM: Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

AÇIKLAMALAR:

(1) Mühendisler, iş deneyimi bulunmadıkları takdirde en çok 15 yıl kıdemle ve yıllık (2023 yılı için 1.597.917,00-TL. üzerinden) 15 x 1.597.917,00 TL. = 24.968.755,-TL. tutarında ihalelere katılabilirler denebilir. Biraz daha açmak gerekirse, idarenin, sözgelimi “teklif bedelinin yüzde 50’si kadar iş deneyimi” istediği bir ihaleye, 15 yıl kıdemli bir mühendis, diploması uyması ile birlikte en çok 47.937.510’-TL. teklif verebilir. Tabii eğer mühendisin örneğin 5 yıl kıdemi varsa söz gelimi teklif bedelinin yüzde 100’ü kadar iş deneyimi istenen bir ihalede en çok 7.989.585,-TL. teklif verebilecektir.  (15 yıla kadar her yıl için 2023 yılı için 1.597.917,00-TL ile çarpılacak.)

Öte yandan eğer mühendisin herhangi bir iş bitirme belgesi varsa bu 15 yıl sınırsız uzamaktadır. Sözgelimi iş bitirmesi olan 35 yıl kıdemli bir mühendis, katılmak istediği ihaleye,  idarenin yüzde 100 iş deneyimi istemesi halinde  55.927.095,-TL. teklif verebilecektir. Tabiatıyla müteahhit, idarenin istediği mühendislik diplomasına sahip olmalıdır. (İnşaat Mühendisi, Mimar, Elektrik Mühendisi, Makine Mühendisi, Çevre Mühendisi ve 30’lara varan diğer mühendislik bölümleri)

TH / 12.06.2023 - 3148 - 15
TH / 12.06.2023 – 3148 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in (TH) haftanın son iş günü yayınlanan 9 Haziran 2023 Cuma tarih ve 3147 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 1 milyar 500 milyon lira civarında olan 73 adet ihale ilanı yer aldı.