Taahhüt Haber’in 1 Mart 2023 Çarşamba ve 2 Mart 2023  Perşembe günleri yayınlanan nüshalarında YM’leri toplamı nominal fiyatlarla 2 milyar 700 milyon lirayı geçen 4 EDÜ ve 2 EDYÜ önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü ve dördüncü gnüü  yayınlanan 1 Mart 2023 Çarşamba tarih ve 3078 ile 2 Mart 2023 Perşembe tarih ve 3079 sayılı nüshalarında  yaklaşık maliyetleri toplamı nominal fiyatlarla 3 milyar 337 milyon 468 bin TL tutarında 24 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.

İHALELERDE TEKLİFLER 28 ŞUBAT 2023 SALI ve 1 MART 2023 ÇARŞAMBA GÜNLERİ ALINDI

28 Şubat 2023 Salı ve 1 Mart 2023 Perşembe günleri yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile 1 Mart 2023 Çarşamba tarih ve 3078 sayılı Taahhüt Haber ile 2 Mart 2023 Perşembe tarih ve 3079 sayılı Taahhüt Haber’de yer alan bu 24 ihaleye verilen teklifler içinde YM’si EDÜ 4 ve  EDYÜ 2 adet önemli teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Toplam YM’leri 2 milyar 700 milyon lirayı geçen bu 6 adet önemli ihaleye verilen teklifler listelerinin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

1 MART 2023 ÇARŞAMBA ve 2 MART 2023 PERŞEME GÜNLERİ  TAAHHÜT HABER’LERDE YER ALAN YM’Sİ EDÜ YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 2 MİLYAR 400 MİLYON LİRAYI GEÇEN 4 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– DSİ 7 BÖLGE MD SAMSUN / 2023/16714 — GÜZELCE BARAJI SULAMASI İKMALİ Yapım İşi / 1 Mart 2023 Çarşamba günü yapılan ve 2 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 268.135.831 TL olarak açıklanan ihalede ARK SU İNŞAAT + ANTSU MÜHENDİSLİK en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. ARK SU İNŞAAT + ANTSU MÜHENDİSLİK ‘in teklifi 249.124.076,32 TL olarak kayıtlara geçti. Yatırım Tokat’ta inşa edilecek.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 1 Mart 2023 Çarşamba tarih ve 3078 sayılı Günlük Taahhüt Haber  ile 2 Mart 2023 Perşembe tarih ve 3079 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-7-bolge-nin-16714-ark-su-insaat-antsu-muhendislik/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’leri okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 1.3.2023 veya 2.3.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ ANKARA / 2023/27534 — İTM.432 REFERANSLI, 154 KV AKHİSAR GIS YENİLEME TM YAPIMI Yapım İşi / 1 Mart 2023 Çarşamba günü yapılan ve 5 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 220.984.179 TL olarak açıklanan ihalede GÜNGÖR ELEKTRİK en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. GÜNGÖR ELEKTRİK ‘in teklifi 218.850.955,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 1 Mart 2023 Çarşamba tarih ve 3078 sayılı Günlük Taahhüt Haber  ile 2 Mart 2023 Perşembe tarih ve 3079 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/teias-nin-27534-gungor-elektrik/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’leri okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 1.3.2023 veya 2.3.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ ANKARA / 2023/31844 — İTM.430 REFERANSLI, 154 KV FİKİRTEPE GIS TM YAPIM İŞİ / 1 Mart 2023 Çarşamba günü yapılan ve 5 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 186.192.657 TL olarak açıklanan ihalede GÜNGÖR ELEKTRİK en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. GÜNGÖR ELEKTRİK ‘in teklifi 179.668.424,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 1 Mart 2023 Çarşamba tarih ve 3078 sayılı Günlük Taahhüt Haber  ile 2 Mart 2023 Perşembe tarih ve 3079 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/teias-nin-31844-gungor-elektrik/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’leri okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 1.3.2023 veya 2.3.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– TKİ Gn Md Ankara / 2023/39227 — Gli Müdürlüğü Tunçbilek-1 Panosu 36.000.000 M³ Dekapaj Ve 1.600.000 Ton Kömür Kazı, Yükleme Ve Nakliye Yapım İşi / 1 Mart 2023 Çarşamba günü yapılan ve 9 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 1.729.544.000 TL olarak açıklanan ihalede Tarhan Madencilik sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. İhalede sorgulanması muhtemel 2 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. Tarhan Madencilik ‘in teklifi 1.077.576.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 1 Mart 2023 Çarşamba tarih ve 3078 sayılı Günlük Taahhüt Haber  ile 2 Mart 2023 Perşembe tarih ve 3079 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/gli-nin-39227-tarhan-madencilik/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’leri okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 1.3.2023 veya 2.3.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

1 MART 2023 ÇARŞAMBA ve 2 MART 2023 PERŞEME GÜNLERİ  TAAHHÜT HABER’LERDE YER ALAN YM’LERİ EDYÜ YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 300 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– İstanbul Pendik Bld / 2023/120337 — Pendik Geneli Hizmet Binalarının Bakımı, Çevre Düzenleme İşleri İle Küçük Ve Orta Ölçekli Bina Yapım İşi Yapım İşi / 1 Mart 2023 Çarşamba günü yapılan ve 1 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 2023 yılı fiyatlarıyla 203.576.169 TL olarak açıklanan ihalede PENYAPSAN PENDİK YAPI tek teklif sahibi tabiatıyla en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. PENYAPSAN PENDİK YAPI ‘in teklifi 186.275.680,00 TL olarak kayıtlara geçti.

– Konya Karatay Bld Fen İşl Md / 2023/89866 — Çift Tabakalı Sathi Kaplama Yapım Yapım İşi / 28 Şubat 2023 Salı günü yapılan ve 8 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 2022 yılı fiyatlarıyla 99.152.500 TL olarak açıklanan ihalede HAYATİ DÜNDAR İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. HAYATİ DÜNDAR İNŞAAT ‘in teklifi 71.950.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 1 Mart 2023 Çarşamba tarih ve 3078 sayılı ve 2 Mart 2023 Perşembe tarih ve 3079 sayılı Taahhüt Haber’ler ‘İhalelere Verilen Teklifler’ sayfaları

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

13a İlan = Kamu İhale Kanunu Madde 13/a kapsamında ilana çıkan eşik değer üstü (2022 yılı fiyatlarıyla 146.815.969,-TL üstü) ihale duyurularına verilen ad.

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 03.03.2023 - 3080 - 16
TH / 03.03.2023 – 3080 – 16

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü ve dördüncü gnüü  yayınlanan 1 Mart 2023 Çarşamba tarih ve 3078 ile 2 Mart 2023 Perşembe tarih ve 3079 sayılı nüshalarında  yaklaşık maliyetleri toplamı nominal fiyatlarla 3 milyar 337 milyon 468 bin TL tutarında 24 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.