TCMB: “Nisan 2023’de Finansal Kesim Dışı Firmaların döviz yükümlülükleri 1.219 milyon dolar azaldı”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nizan 2023 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülüklerini açıkladı. Veriler değerlendirildiğinde; Mart 2023 verilerine göre varlıklar 5.247 milyon ABD doları artarken, yükümlülükler 1.219 milyon ABD doları azaldı.. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 85.562 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Mart 2023 dönemine göre 6.466 milyon ABD doları arttı.

tcmb-nisan-2023-finansal-kesim-disi-firmalar-dolar-yukumlulukleri
Mart 2023 verilerine göre varlıklar 5.247 milyon ABD doları artarken, yükümlülükler 1.219 milyon ABD doları azaldı

VARLIKLAR 5.247 MİLYON ABD DOLARI ARTTI

Nisan 2023 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 5.575 milyon ABD doları ve 391 milyon ABD doları artarken, ihracat alacakları ve menkul kıymetler sırasıyla 621 milyon ABD doları ve 98 milyon ABD doları azalmış ve sonuç olarak varlıklar 5.247 milyon ABD doları artmıştır  Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt dışından sağlanan nakdi krediler, ithalat borçları ve yurt içinden sağlanan nakdi krediler sırasıyla 933 milyon ABD doları, 208 milyon ABD doları ve 78 milyon ABD doları azalmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 1.219 milyon ABD doları azalmıştır

KISA VADELİ KREDİLER ARTTI

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Nisan 2023 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Mart 2023 dönemine göre 443 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli olanlar 521 milyon ABD doları azalmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 956 milyon ABD doları azalırken, uzun vadeli krediler 185 milyon ABD doları azalmıştır

TH / 05.07.2023 - 3162 - 9
TH / 05.07.2023 – 3162 – 9

ÖZET

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nizan 2023 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülüklerini açıkladı. Veriler değerlendirildiğinde; Mart 2023 verilerine göre varlıklar 5.247 milyon ABD doları artarken, yükümlülükler 1.219 milyon ABD doları azaldı.. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 85.562 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Mart 2023 dönemine göre 6.466 milyon ABD doları arttı.