TCMB: “Nisan ayı sonunda özel sektörün yurt dışı kredi borcu 156 milyar 500 milyon ABD doları olarak kaydedildi”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan ayı sonu itibarı ile “Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu” rakamlarını açıkladı. Açıklamaya göre Nisan sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yıl sonuna göre 1,1 milyar ABD doları azalarak 156,5 milyar ABD doları oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan ayı sonu itibarı ile “Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu” rakamlarını açıkladı. Açıklamaya göre Nisan sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yıl sonuna göre 1,1 milyar ABD doları azalarak 156,5 milyar ABD doları oldu. Vadeye göre incelendiğinde, 2022 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 1,8 milyar ABD doları azalarak 147,7 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 709 milyon ABD doları artarak 8,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

BANKALARIN KREDİ BORÇLANMALARI AZALIRKEN TAHVİL İHRACI BİÇİMİNDEKİ BORÇLANMALARI ARTTI

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 687 milyon ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,6 milyar ABD doları azalışla 12,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 24 milyon ABD doları artmış, tahvil stoku ise 1,2 milyar ABD doları azalarak 1,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,1 milyar ABD doları arttığı, tahvil stokunun ise 777 milyon ABD doları azalarak 8,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2022 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 49 milyon ABD doları artışla 5,1 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 378 milyon ABD doları artışla 1,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

ÖZEL ALACAKLILARA OLAN BORÇ 104,4 MİLYAR DOLARI BULDU

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Nisan sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 2,1 milyar ABD doları artarak 104,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 308 milyon ABD doları artarak 7,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

DÖVİZ CİNSİNE GÖRE BORCUN YÜZDE 59’U ABD DOLARI

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 147,7 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %59,0’ının ABD doları, %36,2’sinin Euro, %2,3’ünün Türk lirası ve %2,5’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,8 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %34,7’sinin ABD doları, %41,5’inin Euro, %17,4’ünün Türk lirası ve % 6,4’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

BORCUN YÜZDE 66,2’Sİ FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLARA AİT

Sektör dağılımı incelendiğinde, Nisan sonu itibarıyla, 147,7 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %33,8’ini finansal kuruluşların, %66,2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 8,8 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %74,4’ünü finansal kuruluşların, %25,6’sını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

1 YIL İÇİNDE ÖDENECEK ANAPARA 40 MİLYAR 700 MİLYON DOLAR OLDU

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Nisan sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 40,7 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.

TH / 16.06.2023 - 3152 - 14
TH / 16.06.2023 – 3152 – 14

ÖZET

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan ayı sonu itibarı ile “Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu” rakamlarını açıkladı. Açıklamaya göre Nisan sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yıl sonuna göre 1,1 milyar ABD doları azalarak 156,5 milyar ABD doları oldu.