Türkoğlu KSS Muhammen bedeli 173 milyon 490 bin TL. olarak belirlenen 136 Adet İşyeri Yapımı için ilana çıktı

Kahramanmaraş Türkoğlu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığının sorumluluğu altında yapılacak olan Kahramanmaraş Türkoğlu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine ait 136 adet işyeri yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edecek.

İHALENİN DETAYI ŞÖYLE:

1- İdarenin Adresi : Cumhuriyet Mah. Sahil Sok. No: 19 A/1 Türkoğlu KAHRAMANMARAŞ

2- İhale Konusu Yapım İşinin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 136 adet işyeri yapım işi

b) Yapılacağı Yer : Kahramanmaraş

c) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren e geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin Süresi : 15/12/2023 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2022 B.F. ile) : 173.490.000 TL

f) Geçici Teminatı : 5.204.700 TL

3- İhalenin

a) Yapılacağı Yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir

Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve Saati : 19/07/2022 – Saat 10.00

TH / 23.6.2022 - 2903 - 15
TH / 23.6.2022 – 2903 – 15

ÖZET

Kahramanmaraş Türkoğlu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığının sorumluluğu altında yapılacak olan Kahramanmaraş Türkoğlu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine ait 136 adet işyeri yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edecek.