Uzunköprü Belediyesi YİD modeliyle GES ihale edecek

Edirne Uzunköprü Belediyesi GES (Güneş Enerji Santralı) Projelendirme, Yapım/Kurulum ve 15 yıl süreyle işletilmesi işi için ilana çıktı

Edirne İli Uzunköprü Belediye Başkanlığı. 19 Temmuz 2022 Salı tarih ve 31897 sayılı Resmî Gazetede  GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ PROJELENDİRİLMESİ/ YAPIMI/KURULUMU VE 15 YIL SÜRE İLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR” başlığı altında 2886 sayılı DİK 35/a maddesi kapsamında bir ilana çıktı. İlanda Mülkiyeti Uzunköprü Belediyesine ait Çöpköy Mahallesi 105 ada 5 parsel ve 4647 parsel sayılı taşınmazlar üzerine Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali Projelendirilmesi/Yapımı/Kurulumu ve İdare nam ve hesabına 15 yıl süre ile işletmeye hazır halde bulundurma İşi, 2886 sayılı Kanun’un 35/a maddesi gereği, kapalı teklif usulü ile yapılacak. Yatırımın tahmini tutarı KDV hariç 22 milyon 400 bin TL. olarak hesaplandı.

İhalede mahsup edilen elektrik (üretilen elektrik) bedelinin İdareye ayrılacak payı %10’dan az olmamak üzere %1 (Yüzde bir) oranında ve katlarında arttırma suretiyle yapılacak.

İhale 5 Temmuz 2022 Cuma günü Saat 14:00’de Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Cad. No: 160 AKM 2 Kat İhale Salonunda yapılacak.

İhale ilanının tam metni için BKZ https://uzunkopru.bel.tr/ihale-ilani-ges-kurulumu-05-08-2022/

TH / 20.7.2022 - 2919 - 9
TH / 20.7.2022 – 2919 – 9

ÖZET

Edirne Uzunköprü Belediyesi GES (Güneş Enerji Santralı) Projelendirme, Yapım/Kurulum ve 15 yıl süreyle işletilmesi işi için ilana çıktı