1 Eylül 2021 Çarşamba tarih ve 2697 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

1 Eylül 2021 Çarşamba tarih ve 2697 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 31 Ağustos 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 725 milyon TL ‘ye yaklaşan 61 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16
  • 31 Ağustos 2021 Salı günü, İller Bankası (Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı) 750 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere A/III veya A/IV grup benzer iş deneyimi aradığı, Mucur (Kırşehir) Kanalizasyon, Yağmursuyu ve İçmesuyu İnşaatı yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 17 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-28
  • 31 Ağustos 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan birer iptal ve düzeltme ilanı için BKZ Sayfa 29
  • 31 Ağustos 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 30-34 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 31 Ağustos 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TOKİ’nin pazarlık usulü ile (Madde 21/b) ihale ettiğini ve 4 Haziran 2021 günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği İzmir İli Bayraklı İlçesi Rezerv Alan 5 Etap 627 Adet Konut ve 12 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti kabaca 342 milyon 915 bin TL. olan yatırımı, 271 milyon 900 bin TL. bedelle YILKANUR İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 1 Temmuz 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 5 Temmuz 2021 tarihinde başlandı ve işin 1 Mart 2022 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 48 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 1 milyar 200 milyon TL’ye yaklaşan 66 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin iale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 36-50
  • 31 Ağustos 2021 Salı günü ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Tesis Mühendislik Dairesi Başkanlığı) 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Orhaneli Çayı Güzergah Değişimi Yapım İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Yaklaşık Maliyeti (Keşfi) 164 milyon 136 bin 65 lira olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 35 teklifin geldiği ihalede makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 26,35 tenzilat (Kırım) ve 120 milyon 888 bin 633 TL fiyatla BTS TAAHHÜT’den geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 8 teklif var.BKZ Sayfa 53 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 550 milyon TL’yi geçen toplam 14 adet A, B ve E Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsaya detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 52-58
  • 31 Ağustos 2021 Salı günü yayınlanan 2 Hizmet İhalesi ( Etüt Proje ) sonucu ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 60

Ankara 1 Eylül 2021 Çarşamba
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2697
1 Eylül 2021 Çarsamba tarih ve 2697 sayili Günlük Taahhüt Haber’inbire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın