1 Mart 2022 Salı tarih ve 2825 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

1 Mart 2022 Salı tarih ve 2825 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– Yüzde 11 büyüyen Türkiye’de İnşaat Sektörü binde 9 küçüldü BKZ Sayfa 10 Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı gelişmelerin haberleri için BKZ Sayfa 10

– 28 Şubat 2022 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 900 milyon TL ‘yi geçen 61 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14

– 28 Şubat 2022 Pazartesi günü, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 500 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Kahramanmaraş İli Afşin İlçesi 158 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 21 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-25

– 28 Şubat 2022 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların tıfları ayrıca aynı gün yayınlanan düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 26

– 28 Şubat 2022 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 27-32 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 28 Şubat 2022 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TC Adalet Bakanlığı Dst Hiz Dai Bşk BIII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 30 Aralık 2021 günü firma tekliflerini aldığı, Aydın Adalet Binası Yapım İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 568 milyon 576 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 489 milyon TL. bedelle DİYMAR İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 18 Şubat 2022 tarihinde imzalandığıbildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 28 Şubat 2022 tarihinde başlandı ve işin 18 Şubat 2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 37 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 900 milyon TL’yi geçen 21 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 34-38

– 28 Şubat 2022 Pazartesi günü gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 350 milyon TL’yi geçen toplam 19 Adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 40-46

– 28 Şubat 2022 Pazartesi günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Yatırım Hizmet / Makine Kiralama ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 48

– 28 Şubat 2022 Pazartesi günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 49

Ankara 1 Mart 2022 Salı
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2825
Günlük Taahhüt Haber 1 Mart 2022 Salı tarih ve 2825 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın 2825 sayılı nüshasının ön kapağı

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın


ÖZET

28 Şubat 2022 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 900 milyon TL ‘yi geçen 61 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14