10 Ağustos 2022 Çarşamba tarih ve 2934 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

10 Ağustos 2022 Çarşamba tarih ve 2934 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– Global Ports Holding, portföyünü Kanarya Adaları’ndaki 3 limanla güçlendirdi Bu ve sektörde vuku bulan önemli bazı gelişmelerin kısa haberleri ve dün yayınlanan Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ihale ilanları ve SBİS’lerinin özetleri için BKZ Sayfa 17

– 9 Ağustos 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 3 milyar TL‘yi geçen 135 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 19-22

– 9 Ağustos 2022 Salı günü, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 600 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 87’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, İstanbul İli Maltepe İlçesi Atışokulu Mahallesi 1. Etap 572 Adet Konut, 8 Adet Dükkan ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 32 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 23-45

– 9 Ağustos 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ilanları için BKZ Sayfa 46

– 9 Ağustos 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 47-58 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 9 Ağustos 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları 7 Bölge Md Samsun pazarlık usulü ile ihale ettiğini ve 7 Temmuz 2022 günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği Sinop İli Ayancık İlçesi Grup Köy Yolları (1 Grup) Sel Hasarların Giderilmesi ve Trafik Güvenliğinin Sağlanması İçin Muhtelif km lerde Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprü, Heyelan ve Üstyapı İşlerinin Yapılması İşleri işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 883 milyon 80 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 871 milyon 557 bin TL. bedelle YAPI VE YAPI gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 8 Ağustos 2022 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 8 Ağustos 2022 tarihinde başlandı ve işin 1 Ekim 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 65 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 3 milyar TL’yi geçen 62 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 60-73

– 9 Ağustos 2022 Salı günü TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi Lalaşahin Mahallesi 683 Konut, 13 Adet Dükkan, 1 Adet İlköğretim Okulu ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 613 milyon 188 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 2 teklifin geldiği ihalede, makul ve en düşük teklif sahibi yaklaşık maliyete göre yüzde 5,47 tenzilat (Kırım) ve 579 milyon 623 bin TL fiyatla GÖKHAN MADENCİLİK+MESTAŞ MADEN’den geldi. BKZ Sayfa 77 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 13 adet ve 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü yapılan 2 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 900 milyon TL’yi geçen toplam 16 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 75-80

– 9 Ağustos 2022 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Yatırım Hizmet / Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 81

Ankara 10 Ağustos 2022 Çarşamba
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2934
Günlük Taahhüt Haber 10 Ağustos 2022 Perşembe tarih ve 2934 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın


Günlük Taahhüt Haber 10 Ağustos 2022 Perşembe tarih ve 2934 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

9 Ağustos 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 3 milyar TL‘yi geçen 135 adet ihale duyurusu yayınlandı.