17 Aralık 2021 Cuma tarih ve 2773 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

17 Aralık 2021 Cuma tarih ve 2773 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • Yerköy – Kayseri Hızlı Tren hattı ihalesi bir ay içinde yapılacak. Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı gelişmelerin haberleri için BKZ Sayfa 9-10
  • 16 Aralık 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 200 milyon TL ‘yi geçen 30 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14
  • 16 Aralık 2021 Perşembe günü, DSİ Proje İnş Dai Bşk Ankara, 600 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere AIX Grup benzer iş deneyimi aradığı, Kars Barajı Sulaması İletim Hattı İkmali yapım için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 16 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-20
  • 16 Aralık 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 21
  • 16 Aralık 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 22-24 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 16 Aralık 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Bakırköy Belediye Başkanlığının BIII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 18 Kasım 2021 Perşembe günü firma tekliflerini aldığı, Bakırköy Belediyesi Yeni Hizmet Binası İnce İnşaatı Yapım İşinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 158 milyon 467 bin 911 TL. olan yatırımı, yaklaşık 127 milyon 325 bin TL bedelle BAYINDIRLAR YAPI+HSYYAPI gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 8 Aralık 2022 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 14 Aralık.2021 tarihinde başlandı ve işin 14 Kasım 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 29 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 450 milyon TL’yi geçen 29 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 26-32
  • 16 Aralık 2021 Perşembe günü gerçekleştirilen 9 adet ve 15 Aralık 2021 Çarşamba günü yapılan 3 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 180 milyon TL’yi geçen toplam 12 adet 13b3 ilan (Dün alınan tekliflerde hiç bir 13a ilan (Eşik Değer Üstü) ihale bulunmuyordu.) A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 34-38
  • 16 Aralık 2021 Perşembe günü, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, Karayolları 4 Bölge Müdürlüğünün (Ankara) 26 Ocak 2021 günü ihale ederek firma tekliflerini aldığı, Beypazarı- Nallıhan Yolu Km:115+400-138+750 Arası Toprak Tesviye Sanat Yapıları Ve Üstyapı Yapım İşi ihalesine yönelik olarak yapılan ihalede makul teklif sahibi olarak dikkat çeken KIZILIRMAK İNŞAAT’ın yaptığı itirazen şikayet başvurusu hakkında bir “İtirazen şikayet başvurusunun reddi” kararı aldı. BKZ Sayfa 39 Bu ve Kurulun aynı toplantıda karara bağladığı diğer yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 39-42
  • 16 Aralık 2021 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri (Makine Kiralama / Etüt Proje ) sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 44-45

Ankara 17 Aralık 2021 Cuma
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2773
Günlük Taahhüt Haber 17 Aralık 2021 Cuma tarih ve 2772 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın