10 Şubat 2022 Perşembe tarih ve 2812 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları İçin yayınlandı

10 Şubat 2022 Perşembe tarih ve 2812 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 2021 yılında inşaat malzemeleri 30 milyar dolar ihracat yaptı BKZ Sayfa 10 Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı gelişmelerin haberleri için BKZ Sayfa 10
  • 9 Şubat 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 600 milyon TL ‘yi geçen 32 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14
  • 9 Şubat 2022 Çarşamba günü, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 600 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, İstanbul İli, Güngören İlçesi, Gençosman Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 300 Adet Konut ve 10 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 18 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A ve B Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-20
  • 9 Şubat 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ilanları için BKZ Sayfa 21
  • 9 Şubat 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 22-24 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 9 Şubat 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk AV Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 1 Aralık 2021 günü firma tekliflerini aldığı, İstanbul İli Başakşehir İlçesi Kayabaşı Gecekondu Önleme Bölgesi Batı Kısmı Genel Altyapı İnşaatı İşi yapım işi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 171 milyon 180 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 142 milyon 623 bin TL. bedelle ALTINOVA TUĞRA+ÖZTAÇ PETROL gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 26 Ocak 2022 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 4 Şubat 2022 tarihinde başlandı ve işin 26 Eylül 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 30 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 1milyar TL’yi geçen 42 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 26-36
  • 9 Şubat 2022 Çarşamba günü gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 200 milyon TL’yi geçen toplam 11 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 38-42
  • 9 Şubat 2022 Çarşamba günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 43

Ankara 10 Şubat 2022 Perşembe
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2812
Günlük Taahhüt Haber 10 Şubat 2022 Perşembe tarih ve 2812 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın


Günlük Taahhüt Haber 10 Şubat 2022 Perşembe tarih ve 2812 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

9 Şubat 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 600 milyon TL ‘yi geçen 32 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14