10 Şubat 2023 Cuma tarih ve 3065 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

10 Şubat 2023 Cuma tarih ve 3065 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– ANKARA BÜYÜKŞEHİR Hatay Havalimanı inşaatında çalışıyor. BKZ Sayfa 11 Bu ve sektörde vuku bulan önemli bazı gelişmelerin kısa haberleri ve dün ile önceki gün yayınlanan Taahhüt Haber’lerde yer alan EDÜ ihale ilanları. SBİS’lerin ve ihalelere verilen tekliflerin özetleri için BKZ Sayfa 11-15

– 9 Şubat 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 2 milyar TL‘yi geçen 46 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 15-18

– 9 Şubat 2023 Perşembe günü, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 500 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 50’inden az olmamak üzere BIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Aydın İli Karacasu İlçesi Büyükdağlı Mahallesi 322 Adet Konut ve 1 Adet 2 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 23 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 19-28

– 9 Şubat 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ilanları için BKZ Sayfa 29

– 9 Şubat 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 30-34 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 9 Şubat 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk BIII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 21 Aralık 2022 günü firma tekliflerini aldığı, İstanbul İli Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi 1 Etap 627 Adet Konut İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 822 milyon 769 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 781 milyon 223 bin TL. bedelle TEMHEK İNŞAAT+POLAT KUYUM+ATAŞ İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 25 Ocak 2023 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 2 Şubat 2023 tarihinde başlandı ve işin 4 Ağustos 2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 40 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 3 milyar TL’ye yaklaşan 41 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 36-45

– 9 Şubat 2023 Perşembe günü TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Kars İli Merkez İlçesi Karacaören Mahallesi 309 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 440 milyon 849 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 2 teklifin geldiği ihalede, makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 1,24 tenzilat (Kırım) ve 435 milyon 392 bin TL fiyatla HERATEKNİK’den geldi. BKZ Sayfa 51 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 1 milyar TL’yi geçen toplam 15 adet A, B ve E Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 47-54

– 8 Şubat 2023 Çarşamba günü, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, DSİ 22 Bölge Md TrabzonMüdürlüğünün, 28 Kasım 2022 günü ihale ederek firma tekliflerini aldığı, Bayburt- Kırklartepe Sulaması ihalesine yönelik olarak EVERESTMADENCİLİK ’ın yaptığı itirazen şikayet başvurusu hakkında bir “Düzeltici İşlem Belirlenmesi” kararı aldı. BKZ Sayfa 55 Bu ve Kurulun aynı toplantıda karara bağladığı diğer yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 55-57

– 9 Şubat 2023 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 58

Ankara 10 Şubat 2023 Cuma
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3065
Günlük Taahhüt Haber 10 Şubat 2023 Cuma tarih ve 3065 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın


Günlük Taahhüt Haber 10 Şubat 2023 Cuma tarih ve 3065 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

9 Şubat 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 2 milyar TL‘yi geçen 46 adet ihale duyurusu yayınlandı.