12 Haziran 2024 Çarşamba tarih ve 3400 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

12 Haziran 2024 Çarşamba tarih ve 3400 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir kopyası PDF formatındaki baskısı ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– Yeniliğin merkezi HİDROMEK KOMATEK’2024 fuarında ilgi odağı oldu BKZ Sayfa 12 Bu ve 11 Haziran 2024 Salı günü Taahhüt Haber’de yer alan Eşik Değer Üstü (EDÜ) (13a ilan) ve EDYÜ (Eşik Değerin Yarısı Üstü ancak Eşik Değerin Altında) yapım ihale duyuruları, SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış ihale Sonuçları) ve Ihalelere verilen tekliflerin özetleri için BKZ Sayfa 12-17

– 11 Haziran 2024 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde dolayısıyla EKAP’TA, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyar 450 milyon TL‘yi geçen 49 adet yapım ihale duyurusu yayınlandı. (13b1 ilan olanlar hariç) Güne Bakış için BKZ Sayfa 19-22

– 11 Haziran 2024 Salı günü, TOKİ, 500 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 50’sinden az olmamak üzere B/III grubu benzer iş deneyimi aradığı, Rize İli Merkez İlçesi Yağlıtaş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap 201 Adet Konut, 1 Adet 4 Dükkanlı Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi için yaklaşık maliyeti eşik değer üstünde yer alan (EDÜ) bir başka deyişle 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 27 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde dolayısıyla EKAP’ta yayınlanan diğer A, B, D ve E Grup ilanların 13a ilan (EDÜ) ve 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 4743 sayılı KİK 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 23-30

– 11 Haziran 2024 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde (KİK Bülteninde) dolayısıyla Elektronik Kamu Alım Platformunda (EKAP) yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 31

– 11 Haziran 2024 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde dolayısıyla EKAP’ta yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 32- 35 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 11 Haziran 2024 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Kahramanmaraş Orman işletme Müdürlüğünün Kamu İhale Kanunu Madde 21-b hükmünce pazarlık usulü ile ihale etmek üzere 9 Mayıs 2024 tarihinde onay verdiği ve davet çıkardığı firmalardan 1’inci ve 2’nci oturum tekliflerini aldığını bildirdiği Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü Lojmanları ve Çevre Düzenleme Yapım işinin sonuç ilanı yayınlandı. Yayınlanan sözleşme bilgilerine göre yaklaşık maliyeti (Keşfi) 460 milyon 35 bin 16 TL olan yatırımın yapım işini 434 milyon 990 bin TL bedelle GMF GRUP+MİAS YAPI taahhüt etti. Sözleşmesinin 3 Haziran 2024 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 7 Haziran 2024 tarihinde başlandı ve işin 31 Ağustos 2025 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 43 Bu ve KİK Bülteninde dolayısıyla EKAP’ta aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 1 milyar 791 milyon 999 bin TL’yi geçen 32 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 14 yıl içinde kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ait olduğu yılını fiyatlarıyla ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları aritmetik ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Etkinlik ve Mali Dizin’e atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 37-43

– 11 Haziran 2024 Salı günü KGM 6 Bölge Müdürlüğü (Kayseri), 4734 sayılı ihale Kanunun 20’nci Maddesi hükmünce Belli İstekliler Arasında ihale usulü ile ihale etmek üzere 29 Şubat 2024 tarihinde ön koşul olarak 1 milyar 350 milyon TL’den az olmamak üzere AV grup benzer iş deneyimi arayarak ilana çıktığı ve 18 Mart 2024 Pazartesi günü firma ön seçim (10 aday) başvurularını topladığı ve yeterliğini tespi ettiği 17 istekliye çıkardığı davet sonunda, Kırşehir Çevre Yolu km:9+000-16+100 Arası ve Otoyol Bağlantı Yolu km:0+000-3+400 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü ve Üstyapı (BSK) Yol Yapım İşi ihalesinde, firma mali tekliflerini aldı. Keşfi 1 milyar 789 milyon 100 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği koşulu ile ilana çıkan ve 17 teklifin verildiği ihalede makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 27,48 tenzilat (Kırım) ve 1 milyar 297 milyon 483 bin TL fiyatla RSM MADENCİLİK + DİDORAY YAPI + PEKYAP İNŞAAT’ tan geldi. İhalede sorgulanması (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları istenmesi) muhtemel 4 teklif var. BKZ Sayfa 45 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 4 milyar 351 milyon 69 bin TLyi geçen toplam 21 adet A, B, C ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 14 yıl içinde kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ait olduğu yılını fiyatlarıyla ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları aritmetik ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Etkinlik ve Mali Dizin’e atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 45-54

Ankara 12 Haziran 2024 Çarşamba
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3400
Günlük Taahhüt Haber 12 Haziran 2024 Çarşamba tarih ve 3400 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber 12 Haziran 2024 Çarşamba tarih ve 3400 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

11 Haziran 2024 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde dolayısıyla EKAP’TA, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyar 450 milyon TL‘yi geçen 49 adet yapım ihale duyurusu yayınlandı.