12 Kasım 2021 Cuma tarih 2748 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

12 Kasım 2021 Cuma tarih 2748 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 11 Kasım 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 500 milyon TL ‘yi geçen 48 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14
  • 11 Kasım 2021 Perşembe günü, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 500 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 90’inden az olmamak üzere BIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Ordu İli Perşembe İlçesi Düz Mahallesi 180 Adet Konut ve 5 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 18 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-23
  • 11 Kasım 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 24
  • 11 Kasım 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 25-28 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 11 Kasım 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TOKİ’nin pazarlık usulü ile ihale ettiğini ve 1 Ekim 2021 Cuma günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği İzmir İli Bayraklı İlçesi Rezerv Alan Genel Altyapı İnşaatı İşi (Fiyat avantajı uygulanmıştır işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 335 milyon 419 bin 222 TL. olan yatırımı, 284 milyon 500 bin TL bedelle FÖY İNŞAAT+YÖN TEMİZLİK gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 12 Ekim 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 15 Ekim 2021 tarihinde başlandı ve işin 11 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanması (300 gün) hedefleniyor. BKZ Sayfa 32 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 3 milyar 200 milyon TL’ye yaklaşan 52 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 30-41
  • 11 Kasım 2021 Perşembe günü TEİAŞ Ticaret Dairesi, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı HKABY.3 Referanslı, (Ümitköy-Sincan) BrşN-Bağlıca GIS TM 154 kV, 2×1600 mm² XLPE İzoleli Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 118 milyon 645 bin 591 TL olarak açıklanan ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul ve aynı zamanda en düşük teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 8,40 zam ve 128 milyon 610 bin 61 TL fiyatla ZRD MÜHENDİSLİK ’ten geldi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi bekleniyor. BKZ Sayfa 46 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 325 milyon TL’yi geçen 11 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı am listeleri için BKZ Sayfa 42-46
  • 11 Kasım 2021 Perşembe günü Edirne Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün yayınladığı bir Hizmet İhalesi ( Etüt Proje ) duyurusu özeti için BKZ Sayfa 47
  • 11 Kasım 2021 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri (Makine Kiralama / Etüt Proje )sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 48-49

Ankara 12 Kasım 2021 Cuma
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2748
Günlük Taahhüt Haber 12 Kasım 2021 Cuma tarih ve 2748 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın