12 Temmuz 2021 Pazartesi tarih ve 2666 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

12 Temmuz 2021 Pazartesi tarih ve 2666 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 9 Temmuz 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 950 milyon TL ‘ye yaklaşan 81 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 15-18
  • 9 Temmuz 2021 Cuma günü, Karayolları 6 Bölge Müdürlüğü (Kayseri) 750 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere AV Grup benzer iş deneyimi aradığı, Kayseri-Felahiye İl Yolu km:0+000- 24+600 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı (BSK) Yol Yapım İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 20 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 19-33
  • 9 Temmuz 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iki iptal ilanı için BKZ Sayfa 34
  • 9 Temmuz 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 35-41 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 9 Temmuz 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları 6 Bölge Müdürlüğünün pazarlık usulü ile (Madde 21/b) ihale ettiğini ve 2 Haziran 2021 günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği Çekerek Kadışehri İl Yolu km:0+00- 35+029,(Aydıncık-Zile) Ayrçekerek 7 Bl Hd km=0+00-17+00,66-01 KK Nolusorgun- Eymir (Alaca-Zile)Ayr İlyolu km:39+500-47+00,66-30 KK Nolu (Sorgunamadeni) Ayrskent-Kadışehri İl Yolu km:0+000-3+00, Toprak İş,Sanat Yap ve Üstyapı (BSK)Yapım İşi / Yapım – Pazarlık – Pazarlık (MD 21 B) işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 219 milyon 989 bin 864 TL. olarak açıklanan yatırımı yaklaşık 173 milyon 786 bin TL. bedelle GENKA İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 2 Temmuz 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 12 Temmuz 2021 tarihinde başlandı ve işin 24 Kasım 2022 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 51 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 800 milyon TL’yi geçen 47 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 43-57
  • 9 Temmuz 2021 Cuma günü DSİ 21 Bölge Müdürlüğü (Aydın), 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Denizli-Bozkurt Emirçay İnceler Göleti ve Sulaması İkmali yapım işii ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 459 milyon 981 bin 424 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 5 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul ve aynı zamanda en düşük teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 2.85 tenzilat (Kırım) ve 58 milyon 273 bin 649 TL fiyatla ÖZBULUT PROJE (MADENCİLİK)’ten geldi. BKZ Sayfa 61 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 9 adet ve 8 Temmuz 2021 Perşembe günü yapılan 2 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 225 milyon TL’yi geçen toplam 11 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 59-65

Ankara 12 Temmuz 2021 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2666
Günlük Taahhüt Haber 12 Temmuz 2021 Pazartesi tarih ve 2666 sayili nüshasinin bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın