13 Eylül 2021 Pazartesi tarih ve 2705 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

13 Eylül 2021 Pazartesi tarih ve 2705 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 10 Eylül 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyar 200 milyon TL ‘yi geçen 61 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16
  • 10 Eylül 2021 Cuma günü, TOKİ, 650’şer günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 70’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, Batı Bölgesi 1 Kısım 729 Adet Konut ve 25 Adet Dükkan İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi ve Batı Bölgesi 2 Kısım 725 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi için iki adet 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 21 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-28
  • 10 Eylül 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan bir düzeltme ilanı için BKZ Sayfa 29
  • 10 Eylül 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 30-34 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 10 Eylül 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları Genel Müdürlüğünün ita amirinin 30 Temmuz 2021 günü onaylamasını takiben pazarlık usulü ile ihaleye çıktığı ve 6 Ağustos 2021 günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Bağlantı Yolları Eksik Kalan İmalatların Tamamlanması Yapım İkmal İşini sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 742 milyon 869 bin 911 lira 45 kuruş olarak hesaplanan yatırımı, yaklaşık 637 milyon 175 bin TL. bedelle METGÜN İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 25 Ağustos 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 9 Eylül 2021 tarihinde başlandı ve işin 14 Ekim 2022 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 40 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 1 milyar 325 milyon TL’yi geçen 50 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yı için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 36-46
  • 10 Eylül 2021 Cuma günü ASKİ, 4734 sayılı ihale Kanunun 21’inci maddesine (Pazarlık usulüne) göre onayladığı Çankaya Su Ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü Sorumluluk Sahasında İçme Suyu Ve Kanalizasyon Hatları Arıza Onarımı, Yenileme Ve Yeni İmalat Yapım İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi (Yaklaşık Maliyet) 130 milyon 46 bin 645 TL bin TL olarak hesaplandığı bildirilen ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 13 firmaya davet çıkarıldığı ve 13 firmanın da teklif verdiği ihalede ikinci oturum sonunda yapılan hesaplamalara göre makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 15,95 tenzilat (Kırım) ve 109 milyon 300 bin TL fiyatla DAĞ HAFRİYAT+ÖZ DAĞKAR Ortak Girişiminden geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 2 teklif var. BKZ Sayfa 53 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 350 milyon TL’ye yaklaşan toplam 12 adet A , B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 48-54
  • 10 Eylül 2021 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Yatırım Hizmet / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 56

Ankara 13 Eylül 2021 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2705
Günlük Taahhüt Haber 13 Eylül 2021 Pazartesi tarih ve 2705 sayili nüshasinin bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın