13 Şubat 2023 Pazartesi tarih ve 3066 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

13 Şubat 2023 Pazartesi tarih ve 3066 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– Karadeniz Holding’in 3 bin kişilik 2 yüzer yaşam kenti Hatay’a gidiyor. BKZ Sayfa 12 Bu ve sektörde vuku bulan önemli bazı gelişmelerin kısa haberleri ve dün ile önceki gün yayınlanan Taahhüt Haber’lerde yer alan EDÜ ihale ilanları. SBİS’lerin ve ihalelere verilen tekliflerin özetleri için BKZ Sayfa 12-18

– 10 Şubat 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyar TL‘yi geçen 40 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 19-20

– 10 Şubat 2023 Cuma günü, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 450 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 50’inden az olmamak üzere BIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Konya İli Hüyük İlçesi Selki Mahallesi 4 Etap 126 Adet Konut, Hüyük İlçesi Akdağ Mahallesi 5 Etap 142 Adet Konut ve Yalıhüyük İlçesi Aşağı Mahallesi 2 Etap 24 Adet Konut İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 23 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 21-28

– 10 Şubat 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 29

– 10 Şubat 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 30-33 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 10 Şubat 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Gn Md pazarlık usulü ile ihale ettiğini ve 30 Kasım 2022 günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği, Trabzon 900 Yataklı Şehir Hastanesi İkmal İnşaatı Yapımı işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 4 milyar 227 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 3 milyar 873 milyon TL. bedelle YDA İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 25 Ocak 2023 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 3 Şubat 2023 tarihinde başlandı ve işin 22 Şubat 2025 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 41 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 8 milyar TL’yi geçen 33 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 35-42

– 10 Şubat 2023 Cuma günü TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim AŞ Ankara, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı İTM.431 Referanslı, 154 kV Seyhan GIS Yenileme (Farklı Sahada) TMYapımı Yapım İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 168 milyon 438 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 4 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 3,41 tenzilat (Kırım) ve 162 milyon 700 bin TL fiyatla ULUTAŞ İNŞAAT’den geldi. BKZ Sayfa 49 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 900 milyon TL’yi geçen toplam 13 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 44-49

– 10 Şubat 2023 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 50

Ankara 13 Şubat 2023 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3066
Günlük Taahhüt Haber 13 Şubat 2023 Pazartesi tarih ve 3066 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın


Günlük Taahhüt Haber 13 Şubat 2023 Pazartesi tarih ve 3066 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

10 Şubat 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyar TL‘yi geçen 40 adet ihale duyurusu yayınlandı.