13 Temmuz 2021 Salı tarih ve 2667 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

13 Temmuz 2021 Salı tarih ve 2667 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • HİDROMEK Fortune 500 listesinde yükselişte. BKZ Sayfa 16 Bu ve geçtiğimiz hafta sektörde vuku bulan diğer bazı gelişmelerin haberleri için BKZ Sayfa 16-18
  • 12 Temmuz 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyar 500 milyon TL ‘yi geçen 120 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 19-20
  • 12 Temmuz 2021 Pazartesi günü, DSİ 6 Bölge Müdürlüğü (Adana) 540 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 75’inden az olmamak üzere AIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Hatay İçmesuyu İsale Hattı İkmali Tamamlama yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 21 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 21-41
  • 12 Temmuz 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan bir iptal ilanı için BKZ Sayfa 42
  • 12 Temmuz 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 43-53 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 12 Temmuz 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 300 milyon TL’yi geçen 52 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 55-71
  • 12 Temmuz 2021 Pazartesi günü TOKİ 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Hatay İli Antakya İlçesi, Aksaray Mahallesi, 1Etap 464 Adet Konut ve 24 Adet Dükkân İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 143 milyon 466 bin 53 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 8 teklifin geldiği ihalede, makul ve aynı zamanda en düşük teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 20,53 tenzilat (Kırım) ve 114 milyon 14 bin TL fiyatla OLGUN GÜR + OGD MİMARLIK ’tan geldi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi bekleniyor. BKZ Sayfa 79 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 475 milyon TL’yi geçen 17 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl çin kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 73-80
  • – 8 Temmuz 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, DSİ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığının 25 Mart 2021 günü ihale ederek firma tekliflerini aldığı, Adıyaman-Kahta Büyükçay BarajıGrubu Gölet Ve Sulamaları işi ihalesine yönelik olarak ICC GRUP + EVEREST MADEN + EGECANAKARYAKIT’ın ve STATİK SU+EGEMEN İNŞAAT+ARHAT ENERJİ’nin yaptığı iki ayrı itirazen şikayet başvurusu hakkında iki ayrı “Düzeltici İşlem Belirlenmesi” kararı aldı. BKZ Sayfa 81 Bu ve Kurulun aynı toplantıda karara bağladığı diğer yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 81-87
  • 12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlanan 2 hizmet ihalesi (Etüt Proje ) sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 89

Ankara 13 Temmuz 2021 Salı
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2667
Günlük Taahhüt Haber 13 Temmuz 2021 Sali tarih ve 2677 sayili nüshasinin bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın