14 Aralık 2021 Salı tarih ve 2770 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

14 Aralık 2021 Salı tarih ve 2770 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • İnşaat-Sen: “Yurt dışında çalışan inşaat işçileri için bir fon oluşturulmalı”Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı gelişmelerin haberleri için BKZ Sayfa 11-12
  • 13 Aralık 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 500 milyon TL ‘yi geçen 40 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-14
  • 13 Aralık 2021 Pazartesi günü, TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim AŞ Ankara, 630günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 50’inden az olmamak üzere DIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, İTM.377 Referanslı 154 kV Güneşli GIS TM Yapımı yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 22 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-23
  • 13 Aralık 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ilanları için BKZ Sayfa 24
  • 13 Aralık 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 25-28 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 13 Aralık 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, DSİ İçmesuyu Dairesi Başkanlığının A-III Grup Boru ve İletim Hattı İşleri, A-IV Grup İçme-Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 14 Ekim 2020 Çarşamba günü firma tekliflerini aldığı, Adıyaman-Recep İçmesuyu İsale Hattı işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 121 milyon 699 bin 575 TL olan yatırımı, yaklaşık 87 milyon 120 bin TL. bedelle İLBA MİMARLIK+İNSEL İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 20 Ekim 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 2 Kasım.2021 tarihinde başlandı ve işin 25 Haziran 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 30 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 300 milyon TL’ye yaklaşan 28 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 30-36
  • 13 Aralık 2021 Pazartesi günü İSKİ, 4734 sayılı ihale Kanunun 20’inci maddesine göre 120 milyon TL’den az olmamak üzere AVI Grup benzer iş deneyimi arayarak ilana çıktığı ve 26 Mayıs 2021 tarihinde firma ön seçim (10 aday) başvurularını topladığı Avrupa Bölgesi 11, Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı yapım işi ihalesinde 6 firmayı davet edeek düzenlediği ihalede mali teklifleri aldı. Keşfi 155 milyon 498 bin 799 TL olarak açıklanan ihalede makul ve aynı zamanda en düşük teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 17,12 tenzilat (Kırım) ve 128 milyon 872 bin 102,-TL fiyatla YÜDA İNŞAAT+CYYOL+SD GROUP’tan geldi. İşin adı geçen ortak girişim grubuna ihale edilmesi bekleniyor BKZ Sayfa 38 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 300 milyon TL’yi geçen toplam 10 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 38-41
  • 13 Aralık 2021 Pazartesi günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 43
  • 13 Aralık 2021 Pazartesi günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri (Makine Kiralama / Etüt Proje ) sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 44

Ankara 14 Aralık 2021 Salı
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2770
Günlük Taahhüt Haber 14 Aralık 2021 Salı tarih ve 2770 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın