14 Aralık 2022 Çarşamba tarih ve 3023 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

14 Aralık 2022 Çarşamba tarih ve 3023 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– ANKARA BÜYÜKŞEHİR Meclisinden Dikimevi-Natoyolu Metrosu (A2) için 320 milyon euro krediye oy birliğiyle onay geldi BKZ Sayfa 12 Bu ve sektörde vuku bulan önemli bazı gelişmelerin kısa haberleri ve dün yayınlanan Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ihale ilanları ve SBİS’lerinin özetleri için BKZ Sayfa 12-14

– 13 Aralık 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 3 milyar TL ‘yi geçen 65 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 15-18

– 13 Aralık 2022 Salı günü, DSİ 6 Bölge Md Adana, 2190 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 60’inden az olmamak üzere AIX Grup benzer iş deneyimi aradığı, Mersin-Pamukluk Barajı Sulaması İkmali 2. Kısım yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 22 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, D ve E Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 19-31

– 13 Aralık 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 32

– 13 Aralık 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 33-38 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 13 Aralık 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları Gn Md Program İzleme Dai Bşk Ankara pazarlık usulü ile ihale ettiğini ve 31 Ekim 2022 günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği Bartın Çevre Yolu km:0+000-11+860 Kesimi Yol Yapım İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 2 milyar 446 milyon 18 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 2 milyar 195 milyon 988 bin TL. bedelle AKM YAPI+KCT YOLgerçekleştirecek. Sözleşmesinin 25 Kasım 2022 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 10 Aralık 2022 tarihinde başlandı ve işin 6 Ekim 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 43 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 21 milyar TL’yi geçen 52 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 40-50

– 13 Aralık 2022 Salı günü TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Gn Md, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı İzmir Kiraz 75 Yataklı Devlet Hastanesi Yapımı yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 318 milyon 911 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 4 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 12,20 tenzilat (Kırım) ve 280 milyon TL fiyatla YSE İNŞAAT+İŞSAN İNŞ+METE ALTYAPI’den geldi. BKZ Sayfa 55 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 9 adet ve geçtiğimiz günlerde yapılan 2 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 900 milyon TL’yi geçen toplam 12 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 52-56

– 13 Aralık 2022 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri (Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 57

Ankara 14 Aralık 2022 Çarşamba
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3023
Günlük Taahhüt Haber 14 Aralık 2023 Çarşamba tarih ve 3023 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın


Günlük Taahhüt Haber 14 Aralık 2023 Çarşamba tarih ve 3023 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

13 Aralık 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 3 milyar TL ‘yi geçen 65 adet ihale duyurusu yayınlandı.