14 Nisan 2021 Çarşamba tarih ve 2607 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

14 Nisan 2021 Çarşamba tarih ve 2607 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 13 Nisan 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 250 milyon TL ‘yi geçen 52 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16
  • 13 Nisan 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan A, B, C ve D Grup ilanların 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (13 Nisan 2021 Salı günü hiç bir 13a – eşik değer üstü olduğu tahmin edilen – ilan yayınlanmadı) (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-26
  • 13 Nisan 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan bir iptal ilanı için BKZ Sayfa 27
  • 13 Nisan 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 28-32 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 13 Nisan 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığının pazarlık usulü ile (Madde 21/b) ihale ettiğini ve 15 Mart 2021 günü davet ettiği firmalardan tekliflerini aldığını bildirdiği Batman-Batman Çayı Islahı 2 Kısım Pazarlık (MD 21 B) işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 43 milyon 146 bin 191 TL. olarak açıklanan yatırımı 41 milyon 721 bin TL bedelle MEDSAN ENERJİ gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 8 Nisan 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 9 Nisan 2021 tarihinde başlandı ve işin 5 Eylül 2021 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 42 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 260 milyon TL’yi geçen 41 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 34-47
  • 13 Nisan 2021 Salı günü TEİAŞ’ın 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı İTM.349 Referanslı 400 kVAtışalanı GIS TMYenileme (Farklı Sahada) Yapım ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 44 milyon 181 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 3 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul ve aynı zamanda en düşük teklif yüzde 6,54 kırım ve 1 milyar 50 milyon bin TL fiyatla ANADOLU ELEKTRİK+OSKAR ENERJİ’den geldi. İşin adı geçen iş ortaklığına ihale edilmesi bekleniyor. BKZ Sayfa 57 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 50 milyon TL’yi geçen toplam 21 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Kali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 47-57
  • 13 Nisan 2021 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Makine Kiralama / Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 59
  • 13 Nisan 2021 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 2 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 60

Ankara 14 Nisan 2021 Çarşamba
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2607
Günlük Taahhüt Haber 14 Nisan 2021 Çarşamba tarih ve 2607 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın